VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
TambtlD
Senior Member
Join Date: Apr 2017
Số Điểm: 724
Old 05-14-2017 , 02:05 PM     TambtlD est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=nhathua;12633433]
Quote :
Originally Posted by TambtlD

Nếu ngài Thiện Thệ Thế Gian Giải giảng cho bà thanh hải thấu triệt và rõ ràng thì tại sao PMQA của Đạo Phật Đại Thừa lại thành của đạo thanh hải vậy?
PMQA không phải là sở hữu của Đại thừa Phật giáo .
(trong kinh Lăng nghiêm, ngài VTSL cho biết rằng chư Phật xưa nay đều do PMQA mà về ngôi chánh đẳng chánh giác)
Phật Thích Ca cũng xác nhận rằng ngài do PMQA cho nên mới về ngôi vị Phật .
mà PMQA được Phật Thích Ca thực tập là con đường đưa đến Phật quả . Sau đó ngài thuyết pháp và truyền bá PMQA chứ không có truyền bá đạo Phật (đạo Phật có sau khi Phật nhập diệt)
Thì đức Nhiên Đăng cổ Phật trước thời Phật Thích ca 10,000 năm cũng do thực hành PMQA mà thành tựu .
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34687
Old 05-14-2017 , 07:18 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha ha ... ông TBTLD hôm nay rối loạn cảm tình vào cụ thể quá rùi .. ehhêhh

PMQA .. đâu có phải là của PHẬT MÔN ... nhìn chỗ nào cũng chả giống hé hé éh .. ehhêhh e

- CỤ THỂ đâu .. .êhhhehhêhhehhehheh .. hic hic . ehhehhehhe
nhathua
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 5805
Old 05-14-2017 , 11:20 PM     nhathua est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=TambtlD;12638781]
Quote :
Originally Posted by nhathua

PMQA không phải là sở hữu của Đại thừa Phật giáo .
(trong kinh Lăng nghiêm, ngài VTSL cho biết rằng chư Phật xưa nay đều do PMQA mà về ngôi chánh đẳng chánh giác)
Phật Thích Ca cũng xác nhận rằng ngài do PMQA cho nên mới về ngôi vị Phật .
mà PMQA được Phật Thích Ca thực tập là con đường đưa đến Phật quả . Sau đó ngài thuyết pháp và truyền bá PMQA chứ không có truyền bá đạo Phật (đạo Phật có sau khi Phật nhập diệt)
Thì đức Nhiên Đăng cổ Phật trước thời Phật Thích ca 10,000 năm cũng do thực hành PMQA mà thành tựu .
Prove it...................

Here is your Copy & Paste about "Nhĩ Căn Viên Thông (Quán Thế Âm)
Phương pháp này được ngài Văn Thù Sư Lợi chọn dùm cho Anan, Nghĩa là "phản văn văn tự tánh".


Does it ngài Văn Thù Sư Lợi chọn dùm cho Đạo thanh hải??????

Quote :
Originally Posted by TambtlD
https://www.youtube.com/watch?v=


Quote :
Originally Posted by TambtlD
Vào thời xa xưa, kinh Thủ Lăng Nghiêm không được phép truyền sang các xứ khác cho nên có một vị tăng người Ấn đã viết kinh này vào mảnh lụa quý, xẻ đùi mình để dấu kinh vào đó, đợi cho vết thương lành rồi tự thân đi qua Trung quốc .
Sau khi mổ đùi lấy kinh văn ra để dịch sang tiếng Hán, vị tăng này đã trở về Ấn chịu hình phạt của quốc gia. (Nói về sự quý giả và cần thiết của kinh Lăng Nghiêm cho người khao khát đạo trong thời bấy giờ đến nỗi sư Ấn phải đem tánh mạng ra đánh đổi cho con người khao khát ấy) .

Nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về pháp môn tu hành được chọn lọc cho ngài thị giả Anan .
Kinh chia ra làm nhiều Chương:
1) Phật truyền trao chú Lăng Nghiêm cho Văn Thù Sư lợi đem đi cứu Anan thoát khỏi mê thuật của ma nữ Ma Đăng Già .
2) Phần đối thoại của Anan và Phật nói về Tâm
3) Ông Phú Lâu Na thắc mắc và được Phật giải thích
4) Phần lược thuật của 25 vị học trò của Phật đã do đâu mà tu chứng
5) Phần Phật giao cho ngài Văn Thù chọn ra phương pháp thích hợp nhất cho ngài thị giả Anan
6) Phật giải thích về chứng ngộ từng phần và địa vị tương xứng với sự chứng ngộ cũng như những trở ngại trên đường tu tập

Những điểm chính yêu:
1) Không còn nhận thức sai lầm về Tâm
2) Tầm quan trọng của lục căn, hiểu rõ lục trần lục thức
3) Những yếu tố vì đâu Nhĩ Căn Viên Thông được chọn
4) Hiểu rõ tại sao có nhiều Pháp môn
5) Hiểu rõ về Nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật học và các tôn giáo khác

Và rất nhiều điều thú vị, bổ ích khác nữa một khi bạn thật sự tìm hiểu

2 cents

Quote :
Originally Posted by TambtlD
Căn bản Phật Học, Phật có dậy trong các bộ kinh, nhất là kinh Lăng Nghiêm rất tỉ mỉ về Căn, Trần và Thức là gì ? Thức là gì và đi đâu về đâu?
Biết rõ chân tướng của Thức để mà dừng vọng tâm và mở Tri Kiến Phật .

Căn:
--------
Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý

Trần:
----------
Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp

Thức:
---------
Nhãn thức
Nhĩ thức
Tỷ thức
Thiệt thức
Thân thức
Ý thức
Mạt Na thức
và A Lại Da Thức


Nhãn là mắt, Sắc Trần là cảnh vật
Khi Nhãn Căn gặp Sắc Trần thì Nhãn Thức sinh ra

Nhĩ là tai, Thanh Trần là âm thanh
Khi Nhĩ Căn gặp Thanh Trần thì Nhĩ Thức sinh ra

Tỷ là mũi, Hương Trần là mùi hương
Khi Tỷ Căn gặp Hương trần thì Tỷ Thức sinh ra

Thiệt là lưỡi, Vị Trần là mặn ngọt chua cay đắng
Khi Thiệt Căn gặp Vị trần thì Thiệt thức sinh ra

Thân là cơ thể, Xúc Trần là cảm xúc do cơ thể chạm vào vật
Khi Thân Căn chạm vào vật thì Thân Thức sinh ra

Ý là não bộ, Pháp Trần là là những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ 5 trần ở trên.
Ngoài 6 thức đó, ta còn Mạt Na thức và A Lại Da Thức. Tổng cộng ta có 8 thức .

http://sutuhong.khatsi.com/tuhoctuxa/5am.png

Dựa theo sơ đồ về ngũ ấm do Hoà Thượng Từ Thông tóm tắt lại ở trên:
Thức thuộc về dạng phi vật chất và do Căn tiếp xúc với Trần mà sinh ra .
Những thứ gì có sinh thì có diệt, do đó thức, ngay cả A Lại Da Thức, cũng không ngoài quy luật ấy! Tất cả Thức đều là Duyên Sanh như huyễn , là vọng tâm do 12 xứ (6 Căn và 6 Trần) giao tiếp nhau mà sinh ra Thức .
Kinh Lăng Nghiêm dậy rõ Thiền Ðịnh là dừng lại những vọng tâm để chân tâm được hiển lộ, mà Thức là vọng tâm .

"Tướng Sắc chân không, tướng không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên chu biến pháp giới, tùy chúng sinh cung ứng sở chi lượng tùng nghiệp phát hiện"

Tóm lại,
1) Tự Tánh của con người là Như Lai Tàng Tâm
2) Thức là do Căn tánh giao tiếp với cảnh trần mà sinh ra - Do đó Thức là vọng tâm do tâm động vọng mà sinh ra .
Thức là do vọng tâm mà có, do đó Thức là duyên sinh như huyễn cho nên Phật tử không luận đến việc Thức về đâu!

Nhưng nếu bảo rằng Phật tử không luận việc Thức về đâu,
rất nhiều Phật tử sẽ sinh ra hoang mang và hỏi rằng:
Cả một hệ thống Duy Thức Học thì sao ? Và Tám thứ thức trong kinh Phật là gì ? Có phân loại ra sao ?
Thế nào gọi là Vạn pháp duy thức ?
Thần Thức là gì ? Thân Trung Ấm là gì ?
...

Cho nên không ít thì nhiều, chúng ta phải lưu tâm đến Thức và dành một ít tư duy cho Thức .

Cả một hệ thống Duy Thức Học thì sao ? Và Tám thứ thức trong kinh Phật là gì ? Có phân loại ra sao ?
---------------------------------------
Thức được chia ra tám thứ:
Nhãn Nhĩ Tỉ Thiệt Thân Ý = Tiền Lục Thức
Còn lại 2 Thức nữa đó là Mạt Na và A Lại Da Thức .

Tiền Lục Thức khác với Thức thứ 7 và Thức thứ 8 là ở chỗ tiền lục Thức cũng như 6 đứa lính trinh sát xông ra trận địa để mà thâu lượm những tin tức - Chúng dùng nhãn để nhìn cảnh sắc, tai để nghe âm thanh, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để cảm giác xúc chạm và Ý để phân biệt .

Trong khi đó, Mạt Na Thức và A Lại Da Thức thì không giống như Tiều Lục Thức mà chúng có công năng của trực giác chứ không suy nghĩ lý luận như Ý Thức phân biệt . Mạt Na là trực giác mà chúng ta có thể hiểu như trong triết học họ gọi là:"Bản năng tự vệ" thí dụ dễ hiểu nhất là khi trượt té thì tay chống xuống đất để bảo vệ sự sinh tồn của tướng thọ giả .
Còn A Lại Da Thức thì Phật học gọi là tàng thức mà công năng lưu trữ các Tập khí, các thứ huân tập ghi lại trong từng kiếp đến nay .

Thế nào gọi là Vạn pháp duy thức ?
-----------------------------------

Thức A Lại Da là tự thể của sinh mệnh . Tùy theo giá trị của A Lại Da Thức mà căn thân, là cơ sở để cho Ý Thức và năm Thức Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân phát sinh rạ (Chỉ nói về sự hình thành của con người dựa theo Duy Thức Học, còn vũ trụ vạn vật, các pháp khác nữa thì có thể xem trong Duy Thức Học cho rõ thêm).
Trong Thập Nhị Nhân Duyên cũng có nói rất kỹ về sự hình thành ra Thức là do Vô Minh cũng như khi nào thì Tiền Lục Thức sinh ra .

Thần Thức là gì ? Thân Trung Ấm là gì ?
----------------------------------------

Thần Thức hay Thân Trung Ấm là Thức thứ tám (Alaya Thức)
Theo Duy Thức Học cho biết rằng một khi có sinh ra, A Lại Da Thức gọi là Thân Trung Ấm sẽ đến trước dọn đường cho Tiền Lục Thức theo đó mà sinh ra .
(Trong thập Nhị Nhân Duyên cũng có nói vòng 12 nhân duyên là do: Vô Minh Hành Thức Danh Sắc Lục Căn hay còn gọi là Lục Nhập
Mà Vô Minh là nguyên nhân, rồi Hành, rồi Thức - Ðây là A Lại Da Thức hay Thân Trung Ấm đến trước . Sau đó đến Danh Sắc rồi Lục Nhập (Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân và Ý),...

Khi chết, A Lại Ya Thức sẽ đi ra sau cùng trong dạng Thân Trung Ấm .
Ðể rồi vòng luân hồi lại tái diễn trong kiếp sau .

http://chuahieuquang.com/img/image/12Nhanduyen.jpg
http://www.buddhismtoday.com/viet/ph.../dp&pp-25b.gif


Vạn Pháp Duy Thức, mà A Lại Da ví như dòng sông sinh tử tương tục . Cho nên Bậc Duyên Giác dừng A Lại Da Thức để mà chứng quả Vô Sanh .
Khi dừng Thức, cũng đồng nghĩa như dừng tất cả vọng tâm vậy .

Từ đó mà luận, người Phật tử bắt đầu tìm học các phương pháp Thiền để dừng vọng tâm .

Rốt cuộc, vấn đề tuy nhiều nhưng vẫn quay về một mối - Ðó là ngưng vọng để chân tâm được sáng tỏ - Duy Thức Học cũng là một loại kinh Luận để giải nghĩa Thức chính là vọng .
(Người học Phật phải cần lưu ý đến sự khác biệt của Tâm thức và chân tánh)
mà vọng thì duyên sanh như huyễn, chạy theo biến hóa của tâm suốt đời cũng chỉ y như là khoa tâm lý học chứ chưa phải là chân tâm chân tánh
Ngưng vọng thì còn lại Chân chân tánh.

Thiền Ðịnh là dừng vọng .
Kinh Lăng Nghiêm giải thích các phương pháp thiền định do các vị Thanh Văn, Duyên Giác và các vị Ðại Bồ Tát đã thực hành, chúng ta có thể chọn trong những phương pháp đó để làm theo .

Như vậy tu chính là tu để đạt đến Định
Nói tóm lại, Phật học thì nhiều nhưng không ngoài mục đích chỉ cho chúng ta thọ nhập Phật tri kiến.

Việc Phật Tử khi quyết định theo con đường tìm lại mình lại chẳng khác chi thọ nhập Phật tri kiến vậy .

Nay quay trở lại thực tế, một người Phật Tử phải bắt tay vào việc thực hành sau khi giải ngộ được vấn đề là đi tìm lại tự tánh của chính mình đã bị các thứ chướng ngại và phiền não làm che lấp .
Phương pháp tu hành thì có rất nhiều, Phật học bảo là có 84000 pháp môn để chọn lựa, vậy làm sao biết pháp môn nào mà tu đây ?
Phương pháp tu tuy nhiều nhưng chung quy cũng là khai mở trí huệ mà thôi .

Kinh Lăng Nghiêm có nói rất nhiều các Pháp Môn:

Và kinh nghiệm vận dụng các phương tiện sẵn có như cái thấy, cái nghe,.... Nghĩa là quán xét cho rõ vào một trong Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức= 18 giới, quán thất đại (đất nước gió lửa không kiến và thức mà dừng lại các chướng ngại phiền não để rồi đạt đến các quả vị của các hàng Thanh Văn Duyên Giác .
Niệm Phật (Ðại Thế Chí)HT Tịnh Không ở Đài Loan cho rằng phương pháp này là thù thắng nhất trong thời nay .
Nhĩ Căn Viên Thông (Quán Thế Âm)
Phương pháp này được ngài Văn Thù Sư Lợi chọn dùm cho Anan, Nghĩa là "phản văn văn tự tánh"

Quote :
Originally Posted by nhathua
Đạo thanh hải là đạo fetish. Nguồn tài chính thu nhập chủ yếu là buôn bán vật phẩm như: băng đĩa, sách báo, quà lưu niệm, trang sức, quần áo, tranh ảnh, vật dụng cá nhân... Mà các đệ tử cho rằng có lực lượng gia trì của Thiên Đàng trong ấy.

Do đó đệ tử, đồng tu của đạo thanh hải lúc nào cũng nỗ lực phát triển các hình ảnh fetishes tập trung vào bà thanh hải là fetish priest.


Thật là may mắn cho người Vietnam là đạo thanh hải như những đạo khác trước đây nhái theo Phật Giáo nên cũng đã nhanh chóng tàn lụi theo thời gian.Fetish-priest: là người, với sự trợ giúp đồng tu lesbian, đệ tử fetish, thực hiện phép thuật và thực hiện các chức năng tôn giáo.


Last edited by nhathua; 05-15-2017 at 12:03 AM..
chimpanzee
Platinum Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 7635
Old 05-15-2017 , 12:05 AM     chimpanzee est dconnect  search   Quote  
Cái gì của ta .. Nó sẻ là của ta...

Cái gì hong phải của ta ........


Ta sẻ ra tay tranh dành ... Chôm ... Chỉa .... Giụt ... Để làm của ta ...chân lý ni rất là cụ thể
TambtlD
Senior Member
Join Date: Apr 2017
Số Điểm: 724
Old 05-15-2017 , 04:47 AM     TambtlD est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chimpanzee
Cái gì của ta .. Nó sẻ là của ta...

Cái gì hong phải của ta ........
Ta sẻ ra tay tranh dành ... Chôm ... Chỉa .... Giụt ... Để làm của ta ...chân lý ni rất là cụ thể
số hàng trống của học trò nhiều hơn rất nhiều, vị thầy có khả năng hóa thành học trò
chimpanzee
Platinum Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 7635
Old 05-15-2017 , 05:04 AM     chimpanzee est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TambtlD
số hàng trống của học trò nhiều hơn rất nhiều, vị thầy có khả năng hóa thành học trò
Bác sư huynh ... Thòi đại ni People = resources kkkkkk

Nên làm người hỏng có nhận bừa bải sifu đa.... Mà sifu thì phải là Tiên ÔNG .... Chứ tien bà bà như là ... Thì. Hỏng hiểu ...


Last edited by chimpanzee; 05-15-2017 at 05:15 AM..
nhathua
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 5805
Old 05-15-2017 , 06:00 AM     nhathua est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=TambtlD;12638781]
Quote :
Originally Posted by nhathua

PMQA không phải là sở hữu của Đại thừa Phật giáo .
(trong kinh Lăng nghiêm, ngài VTSL cho biết rằng chư Phật xưa nay đều do PMQA mà về ngôi chánh đẳng chánh giác)
Phật Thích Ca cũng xác nhận rằng ngài do PMQA cho nên mới về ngôi vị Phật .
mà PMQA được Phật Thích Ca thực tập là con đường đưa đến Phật quả . Sau đó ngài thuyết pháp và truyền bá PMQA chứ không có truyền bá đạo Phật (đạo Phật có sau khi Phật nhập diệt)
Thì đức Nhiên Đăng cổ Phật trước thời Phật Thích ca 10,000 năm cũng do thực hành PMQA mà thành tựu .
Quán Âm Pháp môn

Theo tài liệu: SuratShabd Yoga và theo lời của một số đệ tử đã từ bỏ đạo Thanh Hải thì tên gọi 5 hồng danh này là:...Jot Nirinjan... OngKar... Rarankar... SoHang...SatNaam.

Từ căn cứ rõ ràng như thế qua cách hành trì (từ tài liệu thiền SuratShabd), có thể xác định Pháp môn quán âm do bà Thanh Hải không liên quan đến Phật giáo, mà bắt nguồn từ đạo Sikh - Ấn Độ.

Còn Pháp môn Quán Âm theo cách gọi của bà Thanh Hải lại liên quan mật thiết với dòng thiền SuratShabd Yoga của đạo Sikh.

Quote :
Originally Posted by nhathua
Đạo thanh hải là đạo fetish. Nguồn tài chính thu nhập chủ yếu là buôn bán vật phẩm như: băng đĩa, sách báo, quà lưu niệm, trang sức, quần áo, tranh ảnh, vật dụng cá nhân... Mà các đệ tử cho rằng có lực lượng gia trì của Thiên Đàng trong ấy.

Do đó đệ tử, đồng tu của đạo thanh hải lúc nào cũng nỗ lực phát triển các hình ảnh fetishes tập trung vào bà thanh hải là fetish priest.


Thật là may mắn cho người Vietnam là đạo thanh hải như những đạo khác trước đây nhái theo Phật Giáo nên cũng đã nhanh chóng tàn lụi theo thời gian.Fetish-priest: là người, với sự trợ giúp đồng tu lesbian, đệ tử fetish, thực hiện phép thuật và thực hiện các chức năng tôn giáo.
The Supreme Master, 46, is an elegant hostess--and clever merchandiser.


At a vegetarian dinner with a TIME correspondent last week in Alhambra, California, she wore a bright yellow dress that she designed herself--embroidered with the Supreme Master monogram (SM) and available to followers by catalog. When she gestured with her hands, she flashed gold and diamond rings with the SM design, part of her Celestial Jewelry collection--available by catalog as well. (Also for sale: Celestial purses, hats, gold dinnerware, chopsticks, inspirational videos, floor lamps.)

http://content.time.com/time/magazin...5800-2,00.html


Chính quyền Đài Loan đã niêm phong và tiến hành kiểm tra một số cơ sở của Thanh Hải vô thượng sư vì không có giấy phép.

Chính quyền Việt Nam gọi đây là tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư và đã ra lệnh cấm đạo này truyền đạo tại Việt Nam và bà Thanh Hải cũng không được phép đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Đài Loan và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như nhiều vị cao tăng Phật giáo ở cả hai nước đã lên tiếng chỉ trích Thanh Hải và đạo của bà.

Rất nhiều người đồng tu tại nước ngoài của Thanh Hải và ngoài đạo Thanh Hải đã chỉ trích Thanh Hải Vô thượng sư. Họ nói rằng Thanh Hải VTS đã lừa đảo tiền bạc, dùng kỹ thuật tẩy não để chiếm đoạt tâm trí người thân của họ, lừa đảo người làm không trả công tại các Loving Hut, trốn thuế dựa vào sơ hở luật thuế về quỹ đóng góp (thực sự là buôn bán) tôn giáo, phá hoại môi trường.
Sau Quit
Banned
Join Date: Oct 2016
Số Điểm: 1292
Old 05-15-2017 , 11:13 AM     Sau Quit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by TambtlD
PMQA không phải là sở hữu của Đại thừa Phật giáo .
(trong kinh Lăng nghiêm, ngài VTSL cho biết rằng chư Phật xưa nay đều do PMQA mà về ngôi chánh đẳng chánh giác)
Phật Thích Ca cũng xác nhận rằng ngài do PMQA cho nên mới về ngôi vị Phật .
mà PMQA được Phật Thích Ca thực tập là con đường đưa đến Phật quả . Sau đó ngài thuyết pháp và truyền bá PMQA chứ không có truyền bá đạo Phật (đạo Phật có sau khi Phật nhập diệt)
Thì đức Nhiên Đăng cổ Phật trước thời Phật Thích ca 10,000 năm cũng do thực hành PMQA mà thành tựu .
** "Phật Thích Ca cũng xác nhận rằng ngài do PMQA cho nên mới về ngôi vị Phật ."

Xin cho biết từ đâu bạn có thông tin rằng vào thời Phật Thích Ca đả có môn yoga thanh sắc quang ảnh ? Phật "xác nhận" ớ bộ kinh nào ?

Theo tôi biết thì đạo Sikh chỉ mới lập khoảng 500 năm nay thôi .

Mong bạn cho xin những nguồn khả tin để mọi người học hỏi

MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-05-2017 , 11:00 PM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
erboristeria viagra femminile

order viagra

<a href="http://discountfaviagra.com/"> generic viagra online</a>

la compra viagra en nj
MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-06-2017 , 10:52 AM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
il viagra e pericoloso?

order viagra

<a href="http://discountfaviagra.com/"> generic viagra</a>

buy cialis get free viagra
MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-06-2017 , 05:28 PM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
cialis pills mail order

cialis online

<a href="http://buycialisorderas.com/">buy cheap cialis</a>

compra cialis generico mexico
Santa Fe
Loyal Member
Join Date: May 2009
Số Điểm: 1106
Old 08-06-2017 , 05:39 PM     Santa Fe est dconnect  search   Quote  


CHỐNG MỸ TRẮNG CỨU NƯỚC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH bú cặc MỸ ĐENKIẾP TRƯỚC LÀ HEO NỌC

BÁC HỒ NẮC MẸ NHƯ NẮC HEO

MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-06-2017 , 11:42 PM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
viagra e scompenso cardiac

viagra

<a href="http://discountfaviagra.com/"> cheap viagra</a>

viagra in use videos
Santa Fe
Loyal Member
Join Date: May 2009
Số Điểm: 1106
Old 08-07-2017 , 03:51 AM     Santa Fe est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MoisesSmavy
viagra e scompenso cardiac

viagra

<a href="http://discountfaviagra.com/"> cheap viagra</a>

viagra in use videos


CHỐNG MỸ TRẮNG CỨU NƯỚC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH bú cặc MỸ ĐENKIẾP TRƯỚC LÀ HEO NỌC

BÁC HỒ NẮC MẸ NHƯ NẮC HEO

MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-07-2017 , 11:59 AM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
manufacturer of generic viagra

viagra coupon

<a href="http://discountfaviagra.com/">discount viagra</a>

canadian pharmacy viagra scam
PoarlesHurne
Junior Member
Join Date: Jul 2017
Số Điểm: 9
Old 08-07-2017 , 02:17 PM     PoarlesHurne est dconnect  search   Quote  
In common occasion, you are thinking regarding yourself a designer bag in the coach bag outlet warehouse. The thing is that you simply are too busy to visit the local outlets a long way away from house. If that, the better way that is purchasing your ideal bags on coach mulberry outlet, which s incredibly convenient for. Wondering how's it likely? You can purchase these bags from the online coach bag outlet stores and the internet price commonly lower in comparison store price. Sometimes, there become sales promotion news using the internet. There is very little need for you to occasion and money for a journey, anyone can visit coach online outlet for your leisure. If you do not decide to go from a weekend and you desire to lodge at home, after that your best thing for an individual do is open personal computer and surf coach internet page. There is a huge percentage of greenbacks that stays in the gasoline once you want to travel and find the best coach outlet near you. Even if you have one bag and coach purse, you can use it if you desire any kind of social capability. Once you determine to buy or purchase in coach purse mulberry outlet, you have to lose time waiting a doorbell inside residence and are going to get all of the fashionable things that are bigger you have purchased from coach online accumulate. Three, when you purchase the grand visual impact of clothes, so shoes be gentle point. If you pick low-key clothes, optimum way is opt for superior shoes, so may refine increase your mood. http://www.portail-promotionnel.fr Black and brown bag is essentially the most wild, no time, energy or capital to your everyday wear using a variety of packages. Wild black and brown bag will become your best! This collocation simply sets there are various level of background color and color, and in some mulberry bags cases, likewise refreshing. I determine everyone ought to choose an authentic Mulberry purse. Someone may say Mulberry handbag is pricey. Yes, they are expensive. But not all the mulberry handbags are inaccessible in case you find properly to buy it. Consult with some other business owners that may possibly not have an online business presense. Once you have installed done all the work of delivering your own business online, you'll have new found perspective on it takes to get online. Some business owners may be too busy to create their own online lookup directories. They may not know a lot about social websites and other online topics such as search engine optimization. These could be services that you are offering online.Locate For Lightning And House Decor At Jcpenney Furniture Outlet http://www.yknfljerseyswholesale4.com Retail store your designer bag thoroughly. Nature's components can damage your Chanel handbags or mulberry handbags and produce about the particular fade or their leather to become brittle. You should definitely making regarding them, retailer your bags in their dust bags in a vertical position from a closet (sunlight leads thus to their shades to fade). Stuff wrapping paper or newspaper in the luggage so they retain their shape. Assure that you moreover put a dehumidifying item, this sort of as silica gel, within them to keep moisture out and to protect against fungus. You can just to utilise home and ultimately find what you yearn for. There is no have to have visit the Coach outlet stores anymore. Are able to purchase cheap coach bags easily at coach outlet store around the internet. When you visit a coach outlet store online, remember to take a look if their grocer is authentic or not at all. Some coach online shops sell cheap coach bags at coach outlet retail shops. These shop owners end up being from Japan or South korea. So if you uncover the online shop is in Korea or India, the items they can advertise are not real. Also, if purchase coach bags from overseas, you want to pay a substantial shipping extra fee. Sometimes the shipping charge is even much compared to the travel bag. It is important to know what your license plate definitely to symbolise. It is very important to exactly what your registration plate will represent. Initials and names have which could be favorable. The DVLA has crafted a huge array of license plates containing initials and details. However people turn into becoming more adventurous with their choices will help our planet include their favourite sport or car make the particular registration sheet. A search on a specialized website is bound to throw up ideas curiosity for a. http://www.lacalm.fr Uganda is just about the of the few countries to subdue its Aids epidemic. The mobilisation of communities along with a willingness to confront the epidemic took falling prevalence rate. This is largely caused by 5,000 projects throughout the tackling this causes a major. Educating ladies and girls crucial in cutting the rate of issue. Unfortunately girls occasionally removed from education of looking after for relatives with Facilitates. In the last 5 years the regarding women business women infected has risen by 40% mulberry bags according to Oxfam. It was about 50 years ago that the first coach outlet store was established. The first stores success prompted many more store emptiness. At this point, you locate a coach outlet store in most major countries including The japanese. Coach outlet stores are traded as a public contractor. Their main office is positioned in New York City. Most most with the bags should cautiously clean and keep. Do you know how to preserve your bags? There are some approaches about maintain bags and you need a studying about them. http://www.new-york-giants-jerseys.com We usually care about right or wrong all of the matter, carry out the amount the thickness of the sentiments in your eyes mulberry handbags of the wise, Coach Bags which seriously must be very fascinating. Keeping an eye out for nice deals on scuba diving gear is the something you appear for, if you are like most scuba diving aficionados. One dive gear item defined that many divers replace every two to three years is their wetsuits. Offer due for the fact that wetsuits often get ripped or torn from use, so in some cases can even acquire some a funky smell. There is no need to worry. You can usually find resources on wetsuits and other scuba diving items by shopping online at a wetsuit place. We usually care about right or wrong in the matter, purpose why the quantity the thickness of the feelings in your eyes of the wise, Coach mulberry bags which seriously should be very hilarious.
http://www.new-york-giants-jerseys.com You assist to save as almost as much ast 30-60% on any product from now there. You can find a Coach outlet anywhere in your town on a driving array. If you do not know about one in your city, just look for record of Coach Outlets online.Coach Handbags That Make Women Want Them Well-known British bag brand Mulberry launched a new Series handbag in fall and Winter 09.From the Mulberry bags , can easily see many popular features of this season, such actual leather, leopard, fur, etc. Today let me introduce several Mulberry fall-winter 09 new bags to everyone. Year after year, coach carly handbags are some of mulberry bags these fashions most coveted around. With such a history, variety, andattention to detail, which could be surprised for you? http://www.labaladedesgensheureux.fr Always inspect the interior of the bag for the label. Inside should turned into a black tag that should state one of these three things: Made in England, Made in Turkey, or Made in China. Next flip the label up, and check the backside. Concerning the back for the label the converter should have a serial/model number/letter that details the year and the make/model in the handbag. However, this detail can vary greatly from bag to bag. The graphics were amazing and I will honestly say I haven't seen such clear images and photos. The iPad also a person call people via FaceTime which means you can call another apple user and discover them clearly display. This has nothing that is similar to the old video phones, the expertise of the picture is superb individuals no delay on it. I used the iPad to check out the internet, check the weeks weather, do my shopping online, look in the latest mulberry handbags, listen to music and much, a whole lot. Chalk could be the cube or dry substance that you have to use to cut back resistance at your stick; you should use looks throughout online game. The pockets are the six holes in an individual are aiming at. .
Santa Fe
Loyal Member
Join Date: May 2009
Số Điểm: 1106
Old 08-07-2017 , 06:20 PM     Santa Fe est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MoisesSmavy
manufacturer of generic viagra

viagra coupon

<a href="http://discountfaviagra.com/">discount viagra</a>

canadian pharmacy viagra scam


CHỐNG MỸ TRẮNG CỨU NƯỚC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH bú cặc MỸ ĐENKIẾP TRƯỚC LÀ HEO NỌC

BÁC HỒ NẮC MẸ NHƯ NẮC HEO

MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-08-2017 , 12:10 AM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
compra viagra generico brasil

generic viagra

<a href="http://viagracanadaonlineg.com/">buy viagra</a>

cheap shipping viagra online
Santa Fe
Loyal Member
Join Date: May 2009
Số Điểm: 1106
Old 08-08-2017 , 01:48 AM     Santa Fe est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MoisesSmavy
compra viagra generico brasil

generic viagra

<a href="http://viagracanadaonlineg.com/">buy viagra</a>

cheap shipping viagra online


CHỐNG MỸ TRẮNG CỨU NƯỚC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH bú cặc MỸ ĐENKIẾP TRƯỚC LÀ HEO NỌC

BÁC HỒ NẮC MẸ NHƯ NẮC HEO

MoisesSmavy
Banned
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 678
Old 08-08-2017 , 05:28 PM     MoisesSmavy est dconnect  search   Quote  
viagra economico en linea

buy viagra online

<a href="http://viagracanadaonlineg.com/">online viagra</a>

lipitor and viagra online
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 11:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.