VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6296
Old 07-15-2019 , 01:29 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Tài liệu trong và nước đều nói rõ ô Diệm đã ban sắc lịnh cấm treo cờ đàn áp Phật giáo. Và nguyện vọng Của Phật giáo đưa lên như thế này:

Ngày 10/5/1963, các vị lãnh đạo Phật giáo họp tại chùa Từ Đàm, hoạch định đường lối và phương pháp tranh đấu bảo vệ Phật giáo và đòi hỏi công bằng xã hội. Một bản Tuyên ngôn được soạn thảo, nêu ra năm nguyện vọng của Phật giáo. Bản Tuyên ngôn này được gửi tới tổng thống Ngô Đình Diệm qua trung gian đại biểu chính phủ Trung Nguyên Trung Phần. Năm nguyện vọng bao gồm:

1- Yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh viễn công điện cấm treo cờ tôn giáo nơi công cộng.

2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo Thiên chúa giáo đã được ghi trong Đạo dụ số 10
.
3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ và khủng bố tín đồ Phật giáo..
4. Yêu cầu cho tăng ni phật tử được tự do truyền đạo và hành đạo.

5. Yêu cầu chính phủ bồi thường thích đáng cho những người chết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải bị xét xử.

Bản Tuyên ngôn có chữ ký của thiền sư Tịnh Khiết, hội chủ của Tổng Hội Phật giáo Việt Nam, thiền sư Mật Nguyện, đại diện Giáo hội Tăng Già Trung Phần, thiền sư Trí Quang, đại diện hội Phật giáo Thừa Thiên và thiền sư Thiện Siêu, đại diện Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên.

Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Vậy em thấy nguyện vong Phật giáo đưa ra có gì quá đáng không? Sao một sự chấp thuận bộ khó lắm sao mà không thi hành đúng lúc vậy.


Chùa Từ Đàm ở Huế là đầu não chỉ huy của Việt Cộng trong kế hoạch xử dụng phật giáo để đánh Mỹ lúc đó. Trên net có bài viết của phía quân đội việt nam cộng hòa về chuyện này.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3814
Old 07-15-2019 , 01:41 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Chùa Từ Đàm ở Huế là đầu não chỉ huy của Việt Cộng trong kế hoạch xử dụng phật giáo để đánh Mỹ lúc đó. Trên net có bài viết của phía quân đội việt nam cộng hòa về chuyện này.
Tinhoi, chị đang hỏi một chữ ký đồng ý bộ khó lắm sao mà TT Diem không ký: cứu được 1 hòa thượng không tư thiêu, vãn hồi trị an trật tự cho xã hội, được lòng dân và không để VC nếu có lợi dụng để làm bậy?
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6296
Old 07-15-2019 , 01:55 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Tinhoi, chị đang hỏi một chữ ký đồng ý bộ khó lắm sao mà TT Diem không ký: cứu được 1 hòa thượng không tư thiêu, vãn hồi trị an trật tự cho xã hội, được lòng dân và không để VC nếu có lợi dụng để làm bậy?

Dù là người lãnh đạo phật giáo vn thời đó tự thiêu cũng phạm tội với phật pháp, và sau khi chết linh hồn sẽ bị đọa dưới địa ngục. Do đó người có hiểu biết không ai chịu cứu kẻ ngu si như vậy. Đức Phật không chấp nhận hành vi tự tử này, dù nhân danh vì lý do gì.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3814
Old 07-15-2019 , 02:09 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Dù là người lãnh đạo phật giáo vn thời đó tự thiêu cũng phạm tội với phật pháp, và sau khi chết linh hồn sẽ bị đọa dưới địa ngục. Do đó người có hiểu biết không ai chịu cứu kẻ ngu si như vậy. Đức Phật không chấp nhận hành vi tự tử này, dù nhân danh vì lý do gì.
Phạm tội để cứu Phật giáo khỏi bể trầm luân thì có gì mà sợ. Hy sinh mình để làm đuốc sống cảnh thức cho toàn thế giới về pháp nạn là hành động đáng khen. Do đó người hiểu biết sẽ hiểu điều gì nên làm hay không nên làm. Đức Phật không chấp nhận nếu vì lý do không chính đáng. Đằng này Ngài tự thiêu để đổi lại Phật giáo được công nhận là giá trị vô bờ bến.
Có cái chết nặng tựa Thái sơn cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6296
Old 07-15-2019 , 02:24 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Phạm tội để cứu Phật giáo khỏi bể trầm luân thì có gì mà sợ. Hy sinh mình để làm đuốc sống cảnh thức cho toàn thế giới về pháp nạn là hành động đáng khen. Do đó người hiểu biết sẽ hiểu điều gì nên làm hay không nên làm. Đức Phật không chấp nhận nếu vì lý do không chính đáng. Đằng này Ngài tự thiêu để đổi lại Phật giáo được công nhận là giá trị vô bờ bến.
Có cái chết nặng tựa Thái sơn cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Nếu bạn hiểu đạo Phật là gì thì đã không nói vậy. Đạo Phật chủ trương tu hành để đắc quả vị, sau đó mới có khả năng rời bỏ thế giới ta bà này để lên cõi cao hơn, hoặc mới có thực lực giúp đỡ chúng sinh còn đang lăn lộn trong vòng ham mê danh vọng của thế gian. Đạo Phật không khuyến khích tự tử như Thích quảng Đức để xúi dục sự tranh chấp giữa người và người như vậy. Tiếng thơm hay tiếng thúi của phật giáo chẳng có nghĩa gì, cũng chẳng giúp gì được cho phật tử. Chỉ có sự đắc đạo trong thiền định của người chân tu mới giúp đỡ được chúng sinh về sau. Đó mới là đạo Phật. Ban không biết phật giáo là gì nên chỉ nghĩ đạo phật là phải đứng ra tranh danh, đoạt lợi với người thế gian.

.

Last edited by tinhoi2; 07-15-2019 at 02:28 PM..
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3814
Old 07-15-2019 , 02:47 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Nếu bạn hiểu đạo Phật là gì thì đã không nói vậy. Đạo Phật chủ trương tu hành để đắc quả vị, sau đó mới có khả năng rời bỏ thế giới ta bà này để lên cõi cao hơn, hoặc mới có thực lực giúp đỡ chúng sinh còn đang lăn lộn trong vòng ham mê danh vọng của thế gian. Đạo Phật không khuyến khích tự tử như Thích quảng Đức để xúi dục sự tranh chấp giữa người và người như vậy. Tiếng thơm hay tiếng thúi của phật giáo chẳng có nghĩa gì, cũng chẳng giúp gì được cho phật tử. Chỉ có sự đắc đạo trong thiền định của người chân tu mới giúp đỡ được chúng sinh về sau. Đó mới là đạo Phật. Ban không biết phật giáo là gì nên chỉ nghĩ đạo phật là phải đứng ra tranh danh, đoạt lợi với người thế gian.

.
Xem ra Tinhoi cũng có sự ích kỷ mà thiếu tính tha nhân nhỉ. Có biết Mình vì mọi người quan trọng lắm không. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn Thiền định để tư lợi cho mình thì hởi ơi. Trong khi đó vị TT nhà ta thì quá ích kỹ cố chấp nông cạn không chịu để cái chung lên cái riêng đi tiếc 1 chữ ký lên 5 nguyện vọng chính đáng của PG để cuối cùng phải cùng gia tộc cũng như quê huơng VNCH gánh hậu quả nặng nề.
Cũng cám ơn TO đã cho ý kiến trong tinh thần hòa nhã.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6296
Old 07-15-2019 , 02:56 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Xem ra Tinhoi cũng có sự ích kỷ mà thiếu tính tha nhân nhỉ. Có biết Mình vì mọi người quan trọng lắm không. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn Thiền định để tư lợi cho mình thì hởi ơi. Trong khi đó vị TT nhà ta thì quá ích kỹ cố chấp nông cạn không chịu để cái chung lên cái riêng đi tiếc 1 chữ ký lên 5 nguyện vọng chính đáng của PG để cuối cùng phải cùng gia tộc cũng như quê huơng VNCH gánh hậu quả nặng nề.
Cũng cám ơn TO đã cho ý kiến trong tinh thần hòa nhã.


Tinhoi là người bán mì. Người bán mì thì phải hòa nhã.5 nguyện vọng của chùa Từ Đàm của Việt Cộng dâng lên lúc đó là trong kế hoạch đánh Mỹ, để chiếm được miền nam. 5 nguyện vọng này đã góp phần không nhỏ trong việc gây ra tang tóc , đau thương cho toàn dân vn mà các bạn đang nhìn thấy. Hãy thận trọng trong chuyện đồng lõa với tội ác của cộng sản vì có thể các bạn gánh chung nghiệp với cộng sản vì sự vô minh của mình.

.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3814
Old 07-15-2019 , 03:28 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Tinhoi là người bán mì. Người bán mì thì phải hòa nhã.5 nguyện vọng của chùa Từ Đàm của Việt Cộng dâng lên lúc đó là trong kế hoạch đánh Mỹ, để chiếm được miền nam. 5 nguyện vọng này đã góp phần không nhỏ trong việc gây ra tang tóc , đau thương cho toàn dân vn mà các bạn đang nhìn thấy. Hãy thận trọng trong chuyện đồng lõa với tội ác của cộng sản vì có thể các bạn gánh chung nghiệp với cộng sản vì sự vô minh của mình.

.
TO có biết trong Tuyên ngôn độc lâp thì có những tự do nào không? Về đọc lai đi nha. Thanks
@Anh Điếc
Gold Member
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 3783
Old 07-15-2019 , 03:55 PM     @Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Thằng chó mất dạy.

Gia đình cha mẹ ông bà ngươi có chửi Hồ chí Minh, mấy tên Việt gian, quân bán nước không. Ngươi có chửi Thích TRí Quang không?

Họ chết rồi đó
. Vậy thì mọi người dân đang chửi ngay cả cha mẹ ngươi cũng chửi có phải là quân mất dạy không. TT là cái gì mà có quyền làm bậy ta chửi đó rồi làm gì được ta.
Người có văn hoá thì LÊN ÁN tên Hồ Chí Minh bán nước, LÊN ÁN một lủ Sư Hổ Mang chứ không dùng lời lẻ vô văn hoá như con Thanh Nhàn chửi Tổng Thống Ngô Đình Diệm là ngu xuẫn!

Ráng ăn ở cho có đức, đừng bắt chước mẹ già của mình ăn ở thất đức cho nên gần cả trăm tuổi rồi vẫn còn nằm liệt giường chưa chết, bởi rứa ông bà xưa có câu: "Ở ÁC sống lâu" thiệt không sai chút mô hết .
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1036
Old 07-15-2019 , 04:14 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GioDauMua20
Con mẹ mày. Mày là thằng Giao Điểm chửi bới Công Giáo & ông Diệm đê tiên nhất mà tao từng gặp

Mày nói bố mày chụp mũ & vu oan mày? Ai là đứa chụp mũ ở đây ? Mày gọi tao là con cháu của Diệm Lùn (con cháu của Giê Su). Tao éo phải là Công Giáo, hiểu chưa con chó? Mày mới là thằng chụp mũ (gọi tao là con cháu Diệm Lùn tức dân Công Giáo). Mày là thằng Giao Điểm khốn nạn (tao không vu oan, chụp mũ) bởi mấy bài mày copied vào đây toàn là từ website SACH HIẾM của bọn Giao Điểm (bọn thiên Cộng, chạy ra nước ngoài & không đội chung Trời với Công Giáo).

Thằng Giao Điểm bợ Công đê tiện
Qua những bài trên đây, chúng ta thấy rằng ông Ngô Đình Diệm quả thật là một tín đồ siêu cuồng tín xứng đáng được xếp loại vào hạng người “đã cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh.”

Điều đau buồn cho dân tộc Việt Nam là “hạng người súc sinh này” lại được Hoa Kỳ đưa về Việt Nam cầm quyền ở miền Nam Việt Nam hơn chín năm trời. Quyền hành sinh tội ác. Cũng vì thế mà thằng súc sinh Ngô Đình Diệm đã trở thành thiên cổ tội nhân đối với dân tộc Việt Nam ta và sách sử khẳng định rằng thằng súc sinh này là một trong số 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại.
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 15504
Old 07-15-2019 , 04:19 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
Qua những bài trên đây, chúng ta thấy rằng ông Ngô Đình Diệm quả thật là một tín đồ siêu cuồng tín xứng đáng được xếp loại vào hạng người “đã cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh.”

Điều đau buồn cho dân tộc Việt Nam là “hạng người súc sinh này” lại được Hoa Kỳ đưa về Việt Nam cầm quyền ở miền Nam Việt Nam hơn chín năm trời. Quyền hành sinh tội ác. Cũng vì thế mà thằng súc sinh Ngô Đình Diệm đã trở thành thiên cổ tội nhân đối với dân tộc Việt Nam ta và sách sử khẳng định rằng thằng súc sinh này là một trong số 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại.
Nếu so với Hồ chí Mén về chuyện tàn ác và giả nhân giả nghĩa thì ông Diw^m. ko đáng xách dép cho Hố Chó Minh . Phải ko Da Vinci ??
__________________
bbbbb
Tu*-Khoai
Loyal Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 1311
Old 07-15-2019 , 04:19 PM     Tu*-Khoai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Maihacde
Dì Thanh_Nhan

Tôi nghĩ dì là người có học đã sống qua thời kỳ đệ nhất và đệ nhị cộng hoà vô lớp học nào trên tấm bảng đen có câu “ Tiên học lễ, hậu học văn” nên cho dầu bênh vực cho một chế độ cũng không nên mạc sát một người đã qua đời vì đất nước. Vài dòng thô thiển với dì mong dì bỏ qua
Vậy lời lẽ của thằng đâm cha chém chú chiên Điếc trong đây là đúng đó hả ?

Còn nói về chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô mà qua đời vì đất nước ? giỡn hoài .. Chế độ này chết vì phản lại ý dân và kỳ thị đạo giáo , nên dân mới diêt. chế độ khủng bố gia đình trị Việt gian họ Ngô này .
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3814
Old 07-15-2019 , 04:21 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by @Anh Điếc
Người có văn hoá thì LÊN ÁN tên Hồ Chí Minh bán nước, LÊN ÁN một lủ Sư Hổ Mang chứ không dùng lời lẻ vô văn hoá như con Thanh Nhàn chửi Tổng Thống Ngô Đình Diệm là ngu xuẫn!

Ráng ăn ở cho có đức, đừng bắt chước mẹ già của mình ăn ở thất đức cho nên gần cả trăm tuổi rồi vẫn còn nằm liệt giường chưa chết, bởi rứa ông bà xưa có câu: "Ở ÁC sống lâu" thiệt không sai chút mô hết .
Hồ chí Minh chết rồi. Ông ta làm chuyện ác độc nhưng chưa có gì chứng minh ông ta bán nước.
By the way chửi người đã chết theo cưng là mất dạy Cẩu tạp chủng Điếc làm chuyện mất dạy. he he
Hành vi ông Diệm với Phật giáo quả thật ngu xuẩn, Ác lai ác báo nên khi chết vẫn không được dưới thời VNCH đệ nhị công nhận.

Last edited by thanh_ nhan; 07-15-2019 at 04:24 PM..
Tu*-Khoai
Loyal Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 1311
Old 07-15-2019 , 04:23 PM     Tu*-Khoai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Chùa Từ Đàm ở Huế là đầu não chỉ huy của Việt Cộng trong kế hoạch xử dụng phật giáo để đánh Mỹ lúc đó. Trên net có bài viết của phía quân đội việt nam cộng hòa về chuyện này.
Nói có sách thì mách có chứng nghen Tình Ói ..Bài viết nào ? của ai ?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3814
Old 07-15-2019 , 04:23 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tu*-Khoai
Vậy lời lẽ của thằng đâm cha chém chú chiên Điếc trong đây là đúng đó hả ?

Còn nói về chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô mà qua đời vì đất nước ? giỡn hoài .. Chế độ này chết vì phản lại ý dân và kỳ thị đạo giáo , nên dân mới diêt. chế độ khủng bố gia đình trị Việt gian họ Ngô này .
Điếc vô học mà. Lại cuồng đạo sẳn sàng bán đứng Tổ quốc nếu có lợi cho Vatican.
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1036
Old 07-15-2019 , 04:25 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bebo
Nếu so với Hồ chí Mén về chuyện tàn ác và giả nhân giả nghĩa thì ông Diw^m. ko đáng xách dép cho Hố Chó Minh . Phải ko Da Vinci ??
Bebo phải kể tội ác của Hồ Chí Minh ra rồi so sánh với tội ác của Ngô Đình Diệm mới được, coi ai tội nhiều hơn ai, đúng không ?
bebo
Super Member
Join Date: Jul 2003
Số Điểm: 15504
Old 07-15-2019 , 04:28 PM     bebo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Da Vinci.
Bebo phải kể tội ác của Hồ Chí Minh ra rồi so sánh với tội ác của Ngô Đình Diệm mới được, coi ai tội nhiều hơn ai, đúng không ?
Nội cái vụ "cải cách ruộng đất " thôi cũng đủ cho Hồ Chó Minh vưo8t. qua mặt ông Diệm mấy cây số rồi .
__________________
bbbbb
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 6296
Old 07-15-2019 , 04:32 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tu*-Khoai
Nói có sách thì mách có chứng nghen Tình Ói ..Bài viết nào ? của ai ?

Đọc trên net lâu rồi. Ông này là người đứng đầu ngành cảnh sát thừa thiên Huế thời đó, cũng là người có uy tín của cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại. Để Tnhoi rảnh vô google tìm lại bài viết đó. Chuyện này nhiều người biết mà.
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1036
Old 07-15-2019 , 04:33 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by @Anh Điếc
Người có văn hoá thì LÊN ÁN tên Hồ Chí Minh bán nước, LÊN ÁN một lủ Sư Hổ Mang chứ không dùng lời lẻ vô văn hoá như con Thanh Nhàn chửi Tổng Thống Ngô Đình Diệm là ngu xuẫn!

Ráng ăn ở cho có đức, đừng bắt chước mẹ già của mình ăn ở thất đức cho nên gần cả trăm tuổi rồi vẫn còn nằm liệt giường chưa chết, bởi rứa ông bà xưa có câu: "Ở ÁC sống lâu" thiệt không sai chút mô hết .
Ông Ngô Đình Diệm có những ác tướng gian tham, ác độc và bất nghì thể hiện ra trên diện mạo như “bạch diện vô tu” và cặp mẳt “trắng bệch, tròng trắng nhiều hơn tròng đen” lại hay “nhìn trộm”, “tròng đen chạy long xòng xọc trong tròng trắng” hoặc mắt “chớp chớp láo liên” khi nói chuyện với một người nào, thì hiển nhiên là quân lưu manh, tàn ngược và có bản chất phản trắc.

Tất nhiên là những ác tính này sẽ biến thành hành động vào những khi có hoàn cảnh hay cơ hội, đặc biệt nhất là khi có quyền lực trong tay.

Ông Diệm đã từng hành xử quyền hành trong những năm làm quan với Pháp 1922-1933 và hơn chín năm được Mỹ cho nắm giữ chức vụ Tổng Thống ở miền Nam Việt Nam. Với một quá trình nắm giữ quyền lực trong tay như vậy, tất nhiền, những ác tính bẩm sinh tiềm tàng trong con người của ông ta đã có hoàn cảnh thuận lợi và những phương tiện để biến thành không biết bao nhiêu tôi ác chống Phật giáo, phật tử và người dân Việt Nam.

Căn cứ vào sách sử, ông Ngô Đình Diệm đã phạm tội ác chống lại tổ quốc bằng những hành động “cõng rắn cắn gà nhà” và bạo ngược đối với nghĩa quân chống Pháp khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp - Vatican trong những năm 1922-1933 (lúc đó chưa có việt cộng và khi được Hoa Kỳ cho nắm giữ các chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam trong thời gian 1954-1963.
Da Vinci.
Loyal Member
Join Date: Oct 2011
Số Điểm: 1036
Old 07-15-2019 , 04:37 PM     Da Vinci. est dconnect  search   Quote  
Khi được bổ nhậm làm tri phủ ở miền Trung, ông Diệm đã có những hành động tàn ngược và dã man hết sức là kinh tởm. Sự kiện này được cụ An Khê Nguyễn Bính Thinh ghi lại như sau:

“Khi ông làm tri phủ Hòa Đa đã nổi tiếng là tay sai đắc lực của Pháp, lùng bắt và tra tấn các nhà cách mạng rất dã man bằng cách xông lửa nến (đèn cày) dưới ghế ngồi. Ông cho trói chặt người bị lấy khẩu cung vào ghế ngồi, mặt ghế có khoét lỗ ở ngay hậu môn chỗ ngồi, bên dưới đốt ngọn đèn cầy cho lửa xông lên, dần ruột gan, tim phổi người nọ (nạn nhân) bị sấy lửa, khô dần đi, không chịu nổi, dù có khai để chấm dứt cực hình nhưng hậu quả về sau không lường được. Lối tra tấn dã man này, ngay với các bót giam của Pháp, như bót Catinat, cũng chưa dám dùng.”

Lê Hữu Dản, Tài Liệu Soi Sáng Sự Thật - Tập Hai (Wesminster, CA: Văn Nghệ,1996), tr 327
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.