VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 10085
Old 04-08-2014 , 10:09 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

1. TRÍ

Sư lâm bệnh, tăng hỏi:
“Lại có cái chẳng bệnh chăng?”

Sư đáp: “Có.”

Tăng hỏi: “Thế nào là cái chẳng bệnh?”

Sư bảo: “Ôi da! Ôi da!”
- Đức Sơn Tuyên Giám
Đó là vì với TRÍ BÁT NHÃ đã nhận ra NGỦ UẨN VÔ NGÃ cho nên cái ÔI DA! ÔI DA! đó cũng chẳng phải của ta. BỆNH và hành tướng của BỆNH thuộc về NGỦ UẨN, không phải là của ta. Cho nên bậc giác ngộ trong BỆNH mà không thấy BỆNH. Đó gọi là ra khỏi SINH, LÃO, BỆNH, TỬ.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 10:19 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Đó là vì với TRÍ BÁT NHÃ đã nhận ra NGỦ UẨN VÔ NGÃ cho nên cái ÔI DA! ÔI DA! đó cũng chẳng phải của ta. BỆNH và hành tướng của BỆNH thuộc về NGỦ UẨN, không phải là của ta. Cho nên bậc giác ngộ trong BỆNH mà không thấy BỆNH. Đó gọi là ra khỏi SINH, LÃO, BỆNH, TỬ.
híc híc .. vậy mà cũng nói .. ehhe

- người Khổ .. có thấy Khổ không ??

- người Vui .. có thấy Vui không ??


cho nên Ngũ Uẩn Giai Không thì Cái Chẳng Bịnh cũng chả mất ..e hêh

còn NGUYÊN ĐÓ ..e hêh

..e hêhh

ehhêhh .. hic hic . ehhêh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 10085
Old 04-08-2014 , 10:26 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

híc híc .. vậy mà cũng nói .. ehhe

- người Khổ .. có thấy Khổ không ??

- người Vui .. có thấy Vui không ??


cho nên Ngũ Uẩn Giai Không thì Cái Chẳng Bịnh cũng chả mất ..e hêh

còn NGUYÊN ĐÓ ..e hêh
Còn nguyên đó mà vẫn kể như đã mất vì đã thấy nó VÔ NGÃ. Cho nên BÁT NHÃ mới bảo rằng "SẮC tức thị KHÔNG", "THỌ tức thị KHÔNG", "HÀNH tức thị KHÔNG", ... mọi uẩn khác cũng đều như vậy.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 10:29 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Còn nguyên đó mà vẫn kể như đã mất vì đã thấy nó VÔ NGÃ. Cho nên BÁT NHÃ mới bảo rằng "SẮC tức thị KHÔNG", "THỌ tức thị KHÔNG", "HÀNH tức thị KHÔNG", ... mọi uẩn khác cũng đều như vậy.
híc híc .. cũng không phải .. đã nói là Chẳng Bịnh thì là Chẳng Bịnh !! (ehhêhh)

- chẳng phải là nó Thấy cái gì khác .. mà là cái Thấy đó chẳng bao giờ bịnh cả .. ehhe

cho nên tên gọi của nó .. là Ý THỨC hé hé hé hé . ehhe

.. ehheh

ehhêhh .. hic hic . ehhêhh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 10085
Old 04-08-2014 , 10:34 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

cho nên tên gọi của nó .. là Ý THỨC hé hé hé hé . ehhe
Còn ràng buộc bởi Ý THỨC là còn nằm trong vòng NGỦ UẨN của BÃN NGÃ chưa được giải thoát. Ngoại trừ là loại Ý THỨC có CHÁNH KIẾN, đúng với SỰ THẬT VÔ NGÃ, thì không thể thay đổi được.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 10:35 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Còn ràng buộc bởi Ý THỨC là còn nằm trong vòng NGỦ UẨN chưa được giải thoát. Ngoại trừ là loại Ý THỨC có CHÁNH KIẾN, đúng với SỰ THẬT VÔ NGÃ, thì không thể thay đổi được.
híc híc .. Ý Thức = chỗ không bịnh của Thức .. ehhe

cho nên .. đừng sử dung danh từ BỪA BÃI .. không đúng với PHẬT LÍ hé hé hé .. ehhe

.. ehhe

ehhêhh .. hic hic . êhhhêh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 10085
Old 04-08-2014 , 10:40 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

híc híc .. Ý Thức = chỗ không bịnh của Thức .. ehhe

cho nên .. đừng sử dung danh từ BỪA BÃI .. không đúng với PHẬT LÍ hé hé hé .. ehhe
cái này mới gọi là ăn nói BỪA BÃI không đúng PHẬT LÝ. Làm thế nào mà THỨC bị ngăn chia ra làm 2 phần, phần có BỆNH và phần KHÔNG BỆNH? Lấy cái gì làm biên giới cho sự ngăn chia đó?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 11:01 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
cái này mới gọi là ăn nói BỪA BÃI không đúng PHẬT LÝ. Làm thế nào mà THỨC bị ngăn chia ra làm 2 phần, phần có BỆNH và phần KHÔNG BỆNH? Lấy cái gì làm biên giới cho sự ngăn chia đó?
híc híc .. Biết mà Không Biết = Tư đó !! (ehhêh)

- cần coi bao nhiêu thí dụ mới đúng PHẬT LÍ hé hé hé .. eheheh
Sư trình lại câu hỏi “Thế nào ra khỏi giếng ngàn thước không cần giây.”

Quy Sơn hét: “Huệ Tịch!”

Sư ứng: “Dạ.”

Quy Sơn bảo: “Ra rồi!”


Nhân đây, Sư đại ngộ triệt để, lại hỏi:
“Thế nào là chỗ trụ của chư Phật?”


Quy Sơn bảo: “Dùng cái diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư,

xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng (chính là Ý Thức).

Tư hết,

trở về nguồn,

nơi tính tướng thường trụ,

sự lí không hai,

Chân Phật như như.”


Sư trút sạch hồ nghi nơi đây, ở lại hầu hạ Quy Sơn.
- Ngưỡng Sơn Huệ TịchCÁI TINH ANH ĐÓ .. một khi nhận ra CHÂN TÂM .. sẽ luôn luôn TRỰC CHỈ !! (ehhehhe)

.e hêh

ehheh .. hic hic . ehhêh
Hello_friend
Gold Member
Join Date: Jun 2013
Số Điểm: 2777
Old 04-08-2014 , 11:29 AM     Hello_friend est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
híc híc .. vậy mà cũng nói .. ehhe

- người Khổ .. có thấy Khổ không ??

- người Vui .. có thấy Vui không ??


cho nên Ngũ Uẩn Giai Không thì Cái Chẳng Bịnh cũng chả mất ..e hêh

còn NGUYÊN ĐÓ ..e hêh

..e hêhh

ehhêhh .. hic hic . ehhêh


Thấy em nó vòng vo không thoát ra được mà tội nghiệp.

Mặc dù vạn pháp do duyên sanh.

Nhưng em nó phải :

Tùy duyên mà không biến đổi.

Không biến đổi nhưng tùy duyên.

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 11:32 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quý Vịt có thể đi về AO VỊT CỒ TAM BẢO mà tham khảo với 3 món:

BÈO .. ĐẦU TÔM .. ĐUÔI CÁ !! (ehhêhh)

coi hoài là ĐẦU VỊT cũng thấm nước chớ gì .. ehhe

..e hêh

ehhehh .. hic hic .. ehhêh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 10085
Old 04-08-2014 , 11:40 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

híc híc .. Biết mà Không Biết = Tư đó !! (ehhêh)

- cần coi bao nhiêu thí dụ mới đúng PHẬT LÍ
Không có kinh tạng PHẬT LÝ nào của PHẬT có câu "BIẾT mà KHÔNG BIẾT". BIẾT và KHÔNG BIẾT là 2 trình độ khác nhau rõ rệt.

Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

Sư trình lại câu hỏi “Thế nào ra khỏi giếng ngàn thước không cần giây.”

Quy Sơn hét: “Huệ Tịch!”

Kinh sách PHẬT chưa hề bảo có chuyện HUỆ TỊCH. Đó là TÀ KIẾN của những ông TỔ TÀU chưa đến trình độ giác ngộ.

Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

“Thế nào là chỗ trụ của chư Phật?”

Quy Sơn bảo: “Dùng cái diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư,

xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng (chính là Ý Thức).

Tư hết,

trở về nguồn

PHẬT dạy CHÁNH TƯ DUY thì không có chuyện bỏ TƯ DUY. Trong KHOA HỌC, TOÁN HỌC, cũngc vậy nhờ có TƯ DUY người ta mới khám phá thêm những sự thật cao hơn từ những CHÁNH KIẾN đã học.

Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

nơi tính tướng thường trụ,

sự lí không hai,

Chân Phật như như.”
Làm thế nào để thấy sự lí không hai. Không lẻ không suy tư gì cả thì sẽ được thấy như vậy. Đó gọi là áp đặt tâm thức. Nếu sự lý không hải thì GIÁC NGỘ và VÔ MINH có là một hay không?

Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

Sư trút sạch hồ nghi nơi đây, ở lại hầu hạ Quy Sơn.
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
- Ngưỡng Sơn Huệ Tịch

CÁI TINH ANH ĐÓ .. một khi nhận ra CHÂN TÂM .. sẽ luôn luôn TRỰC CHỈ !!
TRỰC CHR bằng cách gì? BỊT TÂM BỊT Ý không tư duy là TRỰC CHỈ ư? Không hề có sự phát triển TRÍ TUỆ bằng cách đó. Không phải mấy ông TỔ nói cái gì cũng đúng rồi cứ bắt chước y khuôn. Bắt chước y khuôn như vậy gọi là rời vào NGHIỆP THỨC. Thử hỏi KLL học PHẬT hay học các ông TỔ?

Last edited by GS001; 04-08-2014 at 11:47 AM..
Hello_friend
Gold Member
Join Date: Jun 2013
Số Điểm: 2777
Old 04-08-2014 , 11:42 AM     Hello_friend est dconnect  search   Quote  


Đã chỉ cho em nó rồi.

Nếu không tu tập để trở thành là một sự thờ phượng.

Thì em nó sẽ trở về nguyên dạng là cát bụi.

Khó khăn lắm mới chui từ cát bụi mà ra đó.

Để phải trở về là cát bụi thì tiếc lắm.

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 11:43 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
coi cho kỹ lại 1 tí .. ehhe

Diệu Tư = tất cả phần ngoài của Thức

Tư = thức

Tinh Anh = phần không bị bịnh của 1 Thức .. êhh e


BỊT CÁI GÌ MÀ THẤY HẾT CẢ TẠNG THỨC hé hé hé ??

- đó chính là BỊT CÁI NGĂN NGẠI CỦA THỨC ... CỞI nó ra ha ha ha . ehhe

.. ehheh

ehhêhh .. hic hic . ehhêhh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 11:44 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Hello_friend


Đã chỉ cho em nó rồi.

Nếu không tu tập để trở thành là một sự thờ phượng.

Thì em nó sẽ trở về nguyên dạng là cát bụi.

Khó khăn lắm mới chui từ cát bụi mà ra đó.

Để phải trở về là cát bụi thì tiếc lắm.


híc híc .. Quý Vịt cúi mặt mò trong Ao Vịt Cồ Tam Bảo lên được 3 VỊ THẦN LINH để mà THỜ hé hé hé .. ehhe

BÈO

ĐẦU TÔM

ĐUÔI CÁ ha ha ha . ehhe

. ehhe

ehhêhh .. hic hic. êhhhe
Hello_friend
Gold Member
Join Date: Jun 2013
Số Điểm: 2777
Old 04-08-2014 , 11:46 AM     Hello_friend est dconnect  search   Quote  


Ngay nơi sự để sáng tỏ cái lý.

Lý sáng tỏ tức là sự.

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 11:47 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
LẠY BÈO .. LẠY ĐẦU TÔM .. LẠY ĐUÔI CÁ !! (êhhhêh)

QUÝ VỊT hết lòng thờ lạy VỊT CỒ TAM BẢO ha ha ha ..e hêh

cúi đầu xuống nước3 lần hé hé hé hé .. ehhe

.e hêh

ehhêhh .. hic hic . ehhêh
Hello_friend
Gold Member
Join Date: Jun 2013
Số Điểm: 2777
Old 04-08-2014 , 11:48 AM     Hello_friend est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
híc híc .. Quý Vịt cúi mặt mò trong Ao Vịt Cồ Tam Bảo lên được 3 VỊ THẦN LINH để mà THỜ hé hé hé .. ehhe

BÈO

ĐẦU TÔM

ĐUÔI CÁ ha ha ha . ehhe

. ehhe

ehhêhh .. hic hic. êhhhe


Đã từ hư không tới em nó lại muốn trở về hư không.

Như vậy thì tới đây để làm gì.

GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 10085
Old 04-08-2014 , 11:51 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
coi cho kỹ lại 1 tí .. ehhe

Diệu Tư = tất cả phần ngoài của Thức
Phần ngoài của THỨC KLL thấy có gì? Không phải cứ tuyên bố bậy bạ để làm le với thiên hạ. Ông trả lời thử xem sao?
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34655
Old 04-08-2014 , 11:52 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
nhắc 1 cái cẳng lên ..

nhắm đôi mắt lại

cái mỏ rúc vào nách .. ehhe

LẠY BÈO .. TÔM CÁ .. giấc ngủ Quý Vịt nhà xin được 1 tí téo tẹo bình yên hé hé hé . ehhe

.. ehhe

ehhêhh .. hic hic . ehhêhh
Hello_friend
Gold Member
Join Date: Jun 2013
Số Điểm: 2777
Old 04-08-2014 , 11:53 AM     Hello_friend est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
LẠY BÈO .. LẠY ĐẦU TÔM .. LẠY ĐUÔI CÁ !! (êhhhêh)

QUÝ VỊT hết lòng thờ lạy VỊT CỒ TAM BẢO ha ha ha ..e hêh

cúi đầu xuống nước3 lần hé hé hé hé .. ehhe

.e hêh

ehhêhh .. hic hic . ehhêh


Em nó không thấy Phật cũng phải an trú nơi thờ phượng sao ?

Phật gặp chúng sinh thì chắp tay cúi đầu đảnh lễ.

Tức là thờ phượng muôn loài vạn vật kể cả quỷ thần.

Chúa Giêsu cũng hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ.


Đạo là thế đó.

Chính là sự thờ phượng lẫn nhau.

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 07:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.