VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
VanLang76
Senior Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 974
Old 03-14-2019 , 10:54 AM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
Deuteronomy 30

19 Hôm nay ta bắt trời và đất làm chứng.
Ta đưa ra trước mặt ngươi sự sống và sự chết,
phước lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống!
Để ngươi và con cháu ngươi được sống.
20 Chọn sự sống tức là yêu mến CHÚA là Thượng Đế ngươi,
vâng lời Ngài, và gần gũi với Ngài. Ngài là sự sống ngươi.
Ngài sẽ để ngươi sống lâu năm trong xứ mà Ngài đã hứa
ban cho tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.
VanLang76
Senior Member
Join Date: Jan 2003
Số Điểm: 974
Old 03-14-2019 , 11:59 AM     VanLang76 est actuellement connect  search   Quote  
Deuteronomy 30

19 Hôm nay ta bắt trời và đất làm chứng.
Ta đưa ra trước mặt ngươi sự sống và sự chết,
phước lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống!
Để ngươi và con cháu ngươi được sống.

20 Chọn sự sống tức là yêu mến CHÚA là Thượng Đế ngươi,
vâng lời Ngài, và gần gũi với Ngài. Ngài là sự sống ngươi.
Ngài sẽ để ngươi sống lâu năm trong xứ mà Ngài đã hứa
ban cho tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 10:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.