VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2685
Old 08-11-2019 , 06:19 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Hiện nay đang có phong trào người Việt khắp nơi đổ xô qua Ấn Độ tầm đạo để hy vọng trở thành một đấng nào đó ở cõi trên. Có người đi bộ, có người đi xe đạp hoặc xe lửa xui ngược các nẽo đường từ nam chí bắc, từ đông sang tây, lên núi xuống biển để truy tầm minh sư theo học đạo giống như bà phật sống Thanh Hải và cu nhóc tì Trần Tâm.

Phần đông các chúng sanh mê thành tiên thành phật nầy tìm đến những nơi mà đức phật Thích Ca lúc sanh thời cũng như sau khi đắc đạo đã đi qua và để lại dấu ấn như cội bồ đề mà ngài ngồi suốt 49 ngày và đột ngột giác ngộ thoát ách luân hồi sinh lão bịnh tử. Điều khó hiểu là bên Ấn Độ có gần hai tỷ dân và là thánh địa của đạo phật, vậy mà không nghe thấy ai thành phật mà chỉ có người Việt qua đó một thời gian rất ngắn đã đột ngột trở thành phật sống như bà Thanh Hải và cu Trần Tâm. Cũng có thể người Viêt thông minh hơn người Ấn hoặc có căn tu từ nhiều kiếp trước cho nên trăm hoa đua nhau nở rộ trên xứ người.

Ông Hai đang dự định tổ chức đi tour dẫn thiên Tinhoi2 đi qua Ấn Độ thuyết pháp dạy cho hai tỷ dân Ấn cách tu sao thành phật nhanh chóng như mì ăn liền giống như người Việt.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 5555
Old 08-11-2019 , 06:44 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Hiện nay đang có phong trào người Việt khắp nơi đổ xô qua Ấn Độ tầm đạo để hy vọng trở thành một đấng nào đó ở cõi trên. Có người đi bộ, có người đi xe đạp hoặc xe lửa xui ngược các nẽo đường từ nam chí bắc, từ đông sang tây, lên núi xuống biển để truy tầm minh sư theo học đạo giống như bà phật sống Thanh Hải và cu nhóc tì Trần Tâm.

Phần đông các chúng sanh mê thành tiên thành phật nầy tìm đến những nơi mà đức phật Thích Ca lúc sanh thời cũng như sau khi đắc đạo đã đi qua và để lại dấu ấn như cội bồ đề mà ngài ngồi suốt 49 ngày và đột ngột giác ngộ thoát ách luân hồi sinh lão bịnh tử. Điều khó hiểu là bên Ấn Độ có gần hai tỷ dân và là thánh địa của đạo phật, vậy mà không nghe thấy ai thành phật mà chỉ có người Việt qua đó một thời gian rất ngắn đã đột ngột trở thành phật sống như bà Thanh Hải và cu Trần Tâm. Cũng có thể người Viêt thông minh hơn người Ấn hoặc có căn tu từ nhiều kiếp trước cho nên trăm hoa đua nhau nở rộ trên xứ người.

Ông Hai đang dự định tổ chức đi tour dẫn thiên Tinhoi2 đi qua Ấn Độ thuyết pháp dạy cho hai tỷ dân Ấn cách tu sao thành phật nhanh chóng như mì ăn liền giống như người Việt.


Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2685
Old 08-11-2019 , 07:12 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Có gì đâu mà khó hiểu. Trước lúc nhập niết bàn, Phật Thích Ca đã phán rằng ai có tâm niệm và lòng thành đi viếng 4 địa danh thì sau khi chết sẽ được sanh vô cõi phật như sau:

Ðức Thế Tôn dạy rằng:

"Sau khi Như Lai diệt độ rồi, chúng đệ tử còn 4 chỗ nên coi, nên thấy, gọi là 4 chỗ động tâm:

1. Là chỗ của Ðức Như Lai sanh ra khỏi lòng Phật mẫu.

2. Là chỗ của Như Lai chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

3. Là chỗ của Như Lai chuyển Pháp luân.

4. Là chỗ của Như Lai nhập Vô dư Niết Bàn.

Bốn nơi ấy là nơi đáng coi, đáng thấy, làm cho tín đồ phát sanh động tâm, tinh tấn tu hành. Trong hàng tứ chúng, người nào có đức tin đến bốn nơi động tâm ấy và nhớ tưởng rằng: Ðây là nơi Ðức Thế Tôn giáng sanh; đây là nơi Ðức Thế Tôn thành đạo Vô thượng Bồ Ðề; đây là nơi Ðức Thế Tôn chuyển Pháp luân; đây là nơi Ðức Thế Tôn nhập vô lượng thọ Niết Bàn. Ananda này! Người nào hằng đi tới bốn nơi động tâm ấy luôn, là người có đức tin trong Phật giáo sau khi chết sẽ được sanh về cõi Trời".
LeThanhPhong
Loyal Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 1696
Old 08-13-2019 , 07:44 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Có gì đâu mà khó hiểu. Trước lúc nhập niết bàn, Phật Thích Ca đã phán rằng ai có tâm niệm và lòng thành đi viếng 4 địa danh thì sau khi chết sẽ được sanh vô cõi phật như sau:

Ðức Thế Tôn dạy rằng:

"Sau khi Như Lai diệt độ rồi, chúng đệ tử còn 4 chỗ nên coi, nên thấy, gọi là 4 chỗ động tâm:

1. Là chỗ của Ðức Như Lai sanh ra khỏi lòng Phật mẫu.

2. Là chỗ của Như Lai chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

3. Là chỗ của Như Lai chuyển Pháp luân.

4. Là chỗ của Như Lai nhập Vô dư Niết Bàn.

Bốn nơi ấy là nơi đáng coi, đáng thấy, làm cho tín đồ phát sanh động tâm, tinh tấn tu hành. Trong hàng tứ chúng, người nào có đức tin đến bốn nơi động tâm ấy và nhớ tưởng rằng: Ðây là nơi Ðức Thế Tôn giáng sanh; đây là nơi Ðức Thế Tôn thành đạo Vô thượng Bồ Ðề; đây là nơi Ðức Thế Tôn chuyển Pháp luân; đây là nơi Ðức Thế Tôn nhập vô lượng thọ Niết Bàn. Ananda này! Người nào hằng đi tới bốn nơi động tâm ấy luôn, là người có đức tin trong Phật giáo sau khi chết sẽ được sanh về cõi Trời".

Ông Hai giỏi.

Listen&Learn
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 9994
Old 08-13-2019 , 12:21 PM     Listen&Learn est dconnect  search   Quote  
Nghe Ông Hai nói vậy nếu có dịp mình sẽ đi cho biết
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2685
Old 08-13-2019 , 01:13 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Listen&Learn
Nghe Ông Hai nói vậy nếu có dịp mình sẽ đi cho biết
Ông Hai cũng muốn đi mà nghe nói bên đó nóng kinh khủng với dơ cho nên sợ.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2685
Old 08-11-2019 , 07:05 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Không xạo sự như Chúa Jesus hứa lèo sẽ trở lại trần gian lần nữa nhưng đã hơn 2000 năm mà đếch thấy trở lại, Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành phật đã ở lại trần gian suốt 45 năm dài đăng đẳng thuyết pháp để dẫn dắt chúng sanh theo con đường tìm về cõi phật, sau đó ngài đã nhập niết bàn cho đến nay.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 5555
Old 08-11-2019 , 07:46 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Không xạo sự như Chúa Jesus hứa lèo sẽ trở lại trần gian lần nữa nhưng đã hơn 2000 năm mà đếch thấy trở lại, Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành phật đã ở lại trần gian suốt 45 năm dài đăng đẳng thuyết pháp để dẫn dắt chúng sanh theo con đường tìm về cõi phật, sau đó ngài đã nhập niết bàn cho đến nay.


Vậy là ông Hai lầm rồi. Chúa đang có mặt và đang canh me cái trang Web Vietfun này từ mấy tháng nay. Còn Phật lặn đâu mất tiêu chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Mấy mạng cà chớn cà cháo trong Vietfun bị bóp cổ trong mấy tháng qua là Chúa bóp cổ đấy.
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 5555
Old 08-11-2019 , 08:10 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Nhân dịp ông Hai tán dương Đức Phật. Tinhoi mời các bạn vô bàn luận đề tài:


Mục đích của Đức Phật là gì ?


Cầu danh , cầu lợi ? Hay là gì ?
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 5555
Old 08-11-2019 , 09:18 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Mọi người ai cũng trọng sức mạnh hơn lẽ phải đúng không ? Nhưng nếu muốn có sức mạnh, các bạn phải đi theo lẽ phải, tức là phải sống theo chánh đạo. Khi có sức mạnh rồi, bạn muốn làm chi thì làm chẳng ai cản được. Do đó mà bạn phải có chánh đạo trước, sau đó bạn có tất cả mọi thứ. Vì lý do ấy mà Tinhoi thường đem chánh đạo ra bàn. Phật, Chúa mà không có chánh đạo thì sẽ không có sức mạnh, là yếu như sên. Yếu như thế chắc chắn các bạn coi thường và không nghe lời. Phật, Chúa nếu cầu danh, cầu lợi thì trở thành yếu. Nhưng tại sao có những người theo Phật , Chúa cầu danh cầu lợi. Họ cầu các thứ ấy cho Phật, Chúa hay cho họ ? Chắc chắn là cho họ. Do đấy những kẻ ấy mới thành kẻ yếu. Nói đến đây các bạn biết căn bản để mình có sức mạnh là gì chưa ? Ai chưa hiểu cứ hỏi tiếp.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2685
Old 08-11-2019 , 09:14 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Vậy là ông Hai lầm rồi. Chúa đang có mặt và đang canh me cái trang Web Vietfun này từ mấy tháng nay. Còn Phật lặn đâu mất tiêu chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Mấy mạng cà chớn cà cháo trong Vietfun bị bóp cổ trong mấy tháng qua là Chúa bóp cổ đấy.
Chúa cái giề??? Đức Phật tái sanh hiện đang có mặt trong bếp ra tay chấn chỉnh giang hồ mấy tháng nay, Chúa Cha Chúa Con có ai thấy mặt mày mô nah?????
tinhoi2
Platinum Member
Join Date: Sep 2015
Số Điểm: 5555
Old 08-11-2019 , 09:22 PM     tinhoi2 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ông Hai
Chúa cái giề??? Đức Phật tái sanh hiện đang có mặt trong bếp ra tay chấn chỉnh giang hồ mấy tháng nay, Chúa Cha Chúa Con có ai thấy mặt mày mô nah?????


Đức Phật và Chúa mỗi người mang nhiệm vụ khác nhau. Đức Phật giảng về chánh đạo. Chúa thực thi công lý, tức là làm nhiệm vụ của ông cảnh sát. Phật giảng về chánh đạo nên địa vị là Tổng Thống. Tổng Thống thì không bao giờ đi vòng vòng để bắt cướp. Bắt cướp là bổn phận của cảnh sát, tức là Chúa.
Ông Hai
Gold Member
Join Date: May 2017
Số Điểm: 2685
Old 08-11-2019 , 10:12 PM     Ông Hai est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhoi2
Đức Phật và Chúa mỗi người mang nhiệm vụ khác nhau. Đức Phật giảng về chánh đạo. Chúa thực thi công lý, tức là làm nhiệm vụ của ông cảnh sát. Phật giảng về chánh đạo nên địa vị là Tổng Thống. Tổng Thống thì không bao giờ đi vòng vòng để bắt cướp. Bắt cướp là bổn phận của cảnh sát, tức là Chúa.
Ông Hai đồng ý điểm nầy với chư thiên Tinhoi2, thời buổi nầy khác với mấy ngàn năm trước, Đức Phật chỉ chửi cho chúng sanh giác ngộ bằng lời còn Đức Chúa thì đánh chúng sanh bằng cán búa.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.