VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
goimi
Gold Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 2889
Old 08-12-2017 , 04:41 PM     goimi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Bạn này, nuốt đi .

Gán nuốt nha
lạc đề rồi.
hi
hi
hi
Sau Quit
Banned
Join Date: Oct 2016
Số Điểm: 1292
Old 08-12-2017 , 04:43 PM     Sau Quit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by goimi
lạc đề rồi.
hi
hi
hi
Nuốt đi , là những "ngựa chó", "Thú tính" của bạn đả mang vào thread này đó
goimi
Gold Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 2889
Old 08-12-2017 , 04:45 PM     goimi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Nuốt đi , là những "ngựa chó", "Thú tính" của bạn đả mang vào thread này đó
Sáu Quít, Anh
cái này là Anh nói đó nha.

hi
hi
hi
Sau Quit
Banned
Join Date: Oct 2016
Số Điểm: 1292
Old 08-12-2017 , 04:53 PM     Sau Quit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by goimi
Sáu Quít, Anh
cái này là Anh nói đó nha.

hi
hi
hi
Thật ra tôi không thích nói chuyện với bạn . Lý luận thì không biết , đầu óc thì không có , bước vào thì chỉ biết chửi chó chửi mèo chửi thú . Chỉ 2 cái post củng đở không nổi mà phải làm lơ .

Qua lại với bạn tôi cảm thấy mình bị nhẹ thể .

Thôi chào nha, đi chơi đi .
goimi
Gold Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 2889
Old 08-12-2017 , 05:02 PM     goimi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Thật ra tôi không thích nói chuyện với bạn . Lý luận thì không biết , đầu óc thì không có , bước vào thì chỉ biết chửi chó chửi mèo chửi thú . Chỉ 2 cái post củng đở không nổi mà phải làm lơ .

Qua lại với bạn tôi cảm thấy mình bị nhẹ thể .

Thôi chào nha, đi chơi đi .
Anh Sáu,
Mình khuyên Anh Sáu không nên áp dụng Nho Giáo vào cuộc sống của lớp trẻ bên hải ngoại.
Mình lại thích đấu lý với Anh Sáu Quít.

Peace.

hi
hi
hi

Last edited by goimi; 08-12-2017 at 05:07 PM..
goimi
Gold Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 2889
Old 08-12-2017 , 05:41 PM     goimi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Thật ra tôi không thích nói chuyện với bạn . Lý luận thì không biết , đầu óc thì không có , bước vào thì chỉ biết chửi chó chửi mèo chửi thú . Chỉ 2 cái post củng đở không nổi mà phải làm lơ .

Qua lại với bạn tôi cảm thấy mình bị nhẹ thể .

Thôi chào nha, đi chơi đi .
Sáu Quít, Anh
đây là thái độ của một người bị đuối lý không còn phản kháng gì nữa hết. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không có hèn như Anh Sáu đâu. Phải đương đầu với sự thật. Không chấp nhận sự thật thì cũng như là hèn với giặc, ác với dân.

hi
hi
hi

Last edited by goimi; 08-12-2017 at 06:05 PM..
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 12:38 AM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Luật pháp ? Thẩm phán ? Thề gian trước tòa ? CDoan mang mấy cái này đi nói với Bill Clinton, nó phun nước miếng vô mặt CDoan . Nó thề gian đó , CDoan làm gì nó , nó là commander in chief, thề gian xong xù 1 cái thì mấy tên mang máu nô như CDoan dạ dạ làm theo chứ có mà mang "luật pháp , thẩm phán, thề gian" ra hù nó

Mất gốc thì mất gốc , bày đặt mẫu số chung . Dốt nát đến nổi không biết "quê hương" là gì, phản phúc đến nổi chối bỏ nguồn gốc tổ tiên mà xạo xạo mẫu số .

Nói mà không biết nhục !!!...
Bắn giết người Việt? Mất gốc? Mấy cái này cưng đem nói với những người lính VNCH hay VC họ phun nước miếng vào mặt cưng. Họ bắn giết người Việt đó cưng chửi rủa họ đi. Cưng là thằng thề gian mà lại lớn họng chửi rủa một quân nhân thi hành nhiệm vụ. Mà Clinton thề gian chuyện gì? Chuyện Monica Lewinski ?
Tịnh Tâm
Banned
Join Date: Jun 2017
Số Điểm: 416
Old 08-13-2017 , 04:50 AM     Tịnh Tâm est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by cdoan
No I don't have my Việt birth certificate. The VC cannot conscript me as they can conscript their citizens. And the US protect me as I travel around the world, not Vietnam.

If you are still Viet citizen then you are subject to Viet laws. They can put you in jail anytime they feel like. That is you, not me. You are so smart beyond words.
Lost or stolen Viet birth certificate and passport or having a us citizenship doesn't mean you're not a Viet dude any more ok?

If you travel to VN the VC can arrest you if they want for illegal emigration many years ago. Of course, they will treat you like a person with dual Viet-American citizenship. As the matter of fact, now the VC accepts vietkieus who want to go back to live in VN as dual citizenship, they will have all rights as a Viet citizen and they may be drafted for military.

Thinking you're 100% American is wrong in your case okay? If you want to be 100% American you have to file a petition to renounce your Vietnamese citizenship with the VC embassy in Houston okay? On the other hand, if you don't want to pay too much tax like the rich, you can also apply for dual citizenship then renounce your American citizenship and go back to live in VN. For example, there was a dual citizenship billionaire who renounced the American citizenship and go back to live in Singapore a few years ago to save millions if not billion of dollars on tax, of course it's legal to do so.
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 05:09 AM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tịnh Tâm
Lost or stolen Viet birth certificate and passport or having a us citizenship doesn't mean you're not a Viet dude any more ok?

If you travel to VN the VC can arrest you if they want for illegal emigration many years ago. Of course, they will treat you like a person with dual Viet-American citizenship. As the matter of fact, now the VC accepts vietkieus who want to go back to live in VN as dual citizenship, they will have all rights as a Viet citizen and they may be drafted for military.

Thinking you're 100% American is wrong in your case okay? If you want to be 100% American you have to file a petition to renounce your Vietnamese citizenship with the VC embassy in Houston okay? On the other hand, if you don't want to pay too much tax like the rich, you can also apply for dual citizenship then renounce your American citizenship and go back to live in VN. For example, there was a dual citizenship billionaire who renounced the American citizenship and go back to live in Singapore a few years ago to save millions if not billion of dollars on tax, of course it's legal to do so.
The US honors dual citizenship for few countries. Vietnam is not one. I have traveled to Vietnam, using US passport. I have also worked in Vietnam as an US official, using US passport. The Vietnamese government treated me as an US citizen. So do you have your Vietnamese passport?
Tịnh Tâm
Banned
Join Date: Jun 2017
Số Điểm: 416
Old 08-13-2017 , 05:35 AM     Tịnh Tâm est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by cdoan
The US honors dual citizenship for few countries. Vietnam is not one. I have traveled to Vietnam, using US passport. I have also worked in Vietnam as an US official, using US passport. The Vietnamese government treated me as an US citizen. So do you have your Vietnamese passport?
Wrong, the US doesn't care whether you keep citizenship of other countries when you are naturalized as a US citizen, you can keep as many citizenships of other countries as you want because they already nailed you down for tax reliability, they don't care if you pay extra tax to other countries of your citizenship. Vietnam will not cancel your citizenship automatically if you are naturalized as a US citizen either.

No I don't have either Viet or American passport, does that mean I'm not either Viet or American citizen to you?
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 05:52 AM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tịnh Tâm
Wrong, the US doesn't care whether you keep citizenship of other countries when you are naturalized as a US citizen, you can keep as many citizenships of other countries as you want because they already nailed you down for tax reliability, they don't care if you pay extra tax to other countries of your citizenship. Vietnam will not cancel your citizenship automatically if you are naturalized as a US citizen either.

No I don't have either Viet or American passport, does that mean I'm not either Viet or American citizen to you?
Well it may be true in your case. I only have US citizenship. Have you paid any Vietnam tax? Any of Vietnamese American? So can the Vietnamese government nail any of us for back tax?
Tịnh Tâm
Banned
Join Date: Jun 2017
Số Điểm: 416
Old 08-13-2017 , 06:13 AM     Tịnh Tâm est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by cdoan
Well it may be true in your case. I only have US citizenship. Have you paid any Vietnam tax? Any of Vietnamese American? So can the Vietnamese government nail any of us for back tax?
You ask some very good questions. You may have dual Viet-American citizenship if you never officially renounce your Viet citizenship. However, you need to regain your Viet citizenship if you want to go back and live in Vietnam with full benefits as a Viet citizen.

Having said that the VC can nail you or any vietkieu who has other country citizenship for owning them back taxes but they never try to do it unless they have property, business or work in VN. No, I never paid any VN tax.
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 07:07 AM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tịnh Tâm
You ask some very good questions. You may have dual Viet-American citizenship if you never officially renounce your Viet citizenship. However, you need to regain your Viet citizenship if you want to go back and live in Vietnam with full benefits as a Viet citizen.

Having said that the VC can nail you or any vietkieu who has other country citizenship for owning them back taxes but they never try to do it unless they have property, business or work in VN. No, I never paid any VN tax.
First I don't want to go back to Vietnam to live; it is a foreign place for me now. Second when I became US citizen, I already denounced any foreign allegiance


Naturalization Oath of Allegiance to the United States of America
Oath

"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."
Sau Quit
Banned
Join Date: Oct 2016
Số Điểm: 1292
Old 08-13-2017 , 10:19 AM     Sau Quit est dconnect  search   Quote  
Sao rồi ? Cái vụ Anh Sáu từ chối tham chiến nếu có chuyện gì giửa VN và Mỹ còn em nào có ý kiến không ?

Có nghẹn gì ở cổ thì nói ra, mai mốt khỏi ấm ức đi đầu này đầu nọ càm ràm, không phải thread nào Anh Sáu cũng đọc đâu .

Nói đi .
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 10:25 AM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Sao rồi ? Cái vụ Anh Sáu từ chối tham chiến nếu có chuyện gì giửa VN và Mỹ còn em nào có ý kiến không ?

Có nghẹn gì ở cổ thì nói ra, mai mốt khỏi ấm ức đi đầu này đầu nọ càm ràm, không phải thread nào Anh Sáu cũng đọc đâu .

Nói đi .
Đếch có ai bắt buộc được cưng. Chỉ có cưng chửi rủa những quân nhân thi hành nhiệm vụ.
Sau Quit
Banned
Join Date: Oct 2016
Số Điểm: 1292
Old 08-13-2017 , 10:40 AM     Sau Quit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by cdoan
Đếch có ai bắt buộc được cưng. Chỉ có cưng chửi rủa những quân nhân thi hành nhiệm vụ.
Ừ , bây giờ thì đếch còn bắt buộc cóc khỉ gì "Lời thề .. Lời Thề" nửa rồi huh ? Vậy chừng nào lại khởi cuộc tấn công du kích nửa ?
Tịnh Tâm
Banned
Join Date: Jun 2017
Số Điểm: 416
Old 08-13-2017 , 11:57 AM     Tịnh Tâm est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by cdoan
First I don't want to go back to Vietnam to live; it is a foreign place for me now. Second when I became US citizen, I already denounced any foreign allegiance


Naturalization Oath of Allegiance to the United States of America
Oath

"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen;that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."
Oh my goodness, you got caught lying to the naturalization immigration officer red handed cdoan. You shoudn't take the oath while you're still a citizen of Vietnam.
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 12:19 PM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Sau Quit
Ừ , bây giờ thì đếch còn bắt buộc cóc khỉ gì "Lời thề .. Lời Thề" nửa rồi huh ? Vậy chừng nào lại khởi cuộc tấn công du kích nửa ?
Làm đếch gì mà bắt buộc được một cái nick cưng. Có điều cưng xuất hiện trước toà mà dám lớn họng nói là lời thề của cưng trước mặt thẩm phán, trước mặt toà án mà chỉ nói cho vui thì cưng biết liền. Còn trong đây mỗi lần cưng đem nhân, tính, trung, hiếu đếch gì ra dạy đời thì anh nhắc lại là lời thề của cưng chỉ cho vui mà đạo đức cái đếch gì.
freed()m
Loyal Member
Join Date: Nov 2003
Số Điểm: 1934
Old 08-13-2017 , 01:52 PM     freed()m est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by cdoan
Làm đếch gì mà bắt buộc được một cái nick cưng. Có điều cưng xuất hiện trước toà mà dám lớn họng nói là lời thề của cưng trước mặt thẩm phán, trước mặt toà án mà chỉ nói cho vui thì cưng biết liền. Còn trong đây mỗi lần cưng đem nhân, tính, trung, hiếu đếch gì ra dạy đời thì anh nhắc lại là lời thề của cưng chỉ cho vui mà đạo đức cái đếch gì.

Cho dù bs Chuck nói riêng cũng như nhiều người VN sống mọi nơi trên thế giới nói chung TUYÊN BỐ TỪ BỎ CỘI NGUỒN CỦA MÌNH với một lý do nào đó nhưng không thể tự gội rửa sạch cái dòng máu Lạc Việt trong người mình qua cái tướng mạo đặc biệt của dòng giống này ! Đó là lý do mà cả ngàn năm bị Tàu đô hộ mà dòng giống Việt này không bị đồng hoá !

Điển hình nhìn tướng mạo cúa Chuck vợ Chuck ai nói là người Mỹ, ngay cả mấy đứa con của Chuk không nói được tiếng Việt đi nữa cũng không thế thoát ra được cái diện mạo của người VN măc dù sở hữa hàng trăm loại giấy tờ chứng nhận mình là người Mỹ !

Dù sống bất cứ nơi đâu mà trong nhà mình có thủ chai nước mắm, vào trong forum này tìm tòi món ăn ... thích ăn phở ,bún bò Huế, Bún riêu, Bún Mắm , Bún Cá ... ganh ghét , chửi lộn í ói với nhau ... tất là NGƯỜI VIỆT rồi !
cdoan
Banned
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 12485
Old 08-13-2017 , 02:09 PM     cdoan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by freed()m
Cho dù bs Chuck nói riêng cũng như nhiều người VN sống mọi nơi trên thế giới nói chung TUYÊN BỐ TỪ BỎ CỘI NGUỒN CỦA MÌNH với một lý do nào đó nhưng không thể tự gội rửa sạch cái dòng máu Lạc Việt trong người mình qua cái tướng mạo đặc biệt của dòng giống này ! Đó là lý do mà cả ngàn năm bị Tàu đô hộ mà dòng giống Việt này không bị đồng hoá !

Điển hình nhìn tướng mạo cúa Chuck vợ Chuck ai nói là người Mỹ, ngay cả mấy đứa con của Chuk không nói được tiếng Việt đi nữa cũng không thế thoát ra được cái diện mạo của người VN măc dù sở hữa hàng trăm loại giấy tờ chứng nhận mình là người Mỹ !

Dù sống bất cứ nơi đâu mà trong nhà mình có thủ chai nước mắm, vào trong forum này tìm tòi món ăn ... thích ăn phở ,bún bò Huế, Bún riêu, Bún Mắm , Bún Cá ... ganh ghét , chửi lộn í ói với nhau ... tất là NGƯỜI VIỆT rồi !
Vietnamese Americans. Danh từ là Americans và tính từ là Vietnamese. Cũng như cái nhà đỏ, red house, quan trọng là cái nhà sau đó mới tới đỏ trắng xanh vàng. Nói vậy tự hiểu rồi. Còn chỉ dựa vào ý kiến riêng của mình rồi gượng ép người ta, không được rồi chửi rủa đồ này đồ nọ để làm chi?
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 11:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.