VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 06:13 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bác Khúc và các bạn,

Hôm nay, chúng ta học Vì Diệu Pháp để hiểu Vô Ngã.

Nhân sinh khởi của Nhãn thức:

1/ có dây thần kinh mắt không hư hại,
2/ đối tượng để nhìn có màu sắc,
3/ có ánh sáng,
4/ có sự chú tâm.

Nhân sinh khởi của Nhĩ thức:

1/ có dây thần kinh nhĩ không hư hại,
2/ đối tượng là âm thanh
3/ có khoảng trống trong lỗ tai,
4/ có sự chú tâm.

Nhân sinh khởi của Tỷ thức:

1/ có dây thần kinh mũi không hư hại,
2/ đối tượng là các mùi hương,
3/ có chất gió,
4/ có sự chú tâm.


Nhân sinh khởi của Thiệt thức:

1/ có dây thần kinh lưỡi không hư hại,
2/ đối tượng là các vị,
3/ có chất nước luân chuyển,-
4/ có sự chú tâm.


Nhân sinh khởi của Thân thức:

1/ có dây thần kinh thân không hư hại,
2/ đối tượng là sự cứng, mềm, nóng,
3/ có chất đất có thực tánh cứng,
4/ có sự chú tâm.

Vì Diệu Pháp phân tích rất rõ mọi tiến trình hoạt động của tâm.

Khi hội đủ điều kiện, sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm có mặt. Còn không, thì thôi.

Diễn trình của ý thức cũng vậy, nhưng có nhiều điều kiện hơn vì thể phức tạp hơn ngũ thức.

------------------

LTP đề nghị tất cả chúng ta nên học Vi Diệu Pháp để hiểu rõ lời dạy của Đức Phật. Một khi hiểu Vô Ngã rồi, các bạn sẽ thấy tất cả các bài Kinh trong Tam Tạng Kinh Điển đều bàng bạc nói về Vô Ngã.


LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 06:27 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Will Smith Tried To Kiss Sophia AI Robot - See what happened next

https://www.youtube.com/watch?v=suRuQbDXcrc
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 06:42 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hahhah ... bác LTP [smile]:

Phật môn nói đến TU TÂM dẫn tới TUỆ: TRÍ TUỆ PHẬT .. TRI KIẾN PHẬT ... TRÍ TUỆ BÁT NHÃ

tất cả đều chỉ vào 1 nguồn gốc ... là TÂM được DỤNG như thế nào:

có nghĩa là AI CÓ TƯ CÁCH DỤNG TÂM ??thí dụ Kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì ngay đoạn đầu gọi TRÍ TUỆ: DÙNG TÂM "KHÔNG" là NGŨ UẨN để độ NHỨT THIẾT KHỔ ÁCH


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa

thời

chiếu kiến

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG [ngũ uẩn đều không ]

ĐỘ

--> nhứt thiết khổ ách


và gọi đó là TRÍ TUỆ ... là CỨU CÁNH .. là VIỄN LY ĐIÊN ĐẢO VỌNG TƯỞNG

--> đạt tới CỨU CÁNH NIẾT BÀNcho nên câu trả lời then chốt ở đây ... 1 MILLION DOLLARS QUESTION là câu này:

AI LÀ NGƯỜI CÓ CÁCH DỤNG TÂM .... ???Trực Chỉ --> CHƠN TÂM

kiến TÁNH [tại dụng] --> thành PHẬT


NGỌC LÝ [chơn tâm hoạt động] bí thanh

- diễn diệu âm


cá trung mãn mục --> lộ THIỀN TÂM

hà sa cảnh thị bồ đề đạo

nghĩ hướng NHƯ LAI .. cách vạn tầm
NGHĨ hướng theo NHƯ LAI .. nghĩ về NHƯ LAI .. hỏng phải là "TU HÀNH" gì đâu .. mà phải là chỗ then chốt là

--> NHẬN LẠI CÁI BẢN LAI DIỆN MỤC .. CÁI TÂM NGUYÊN SƠ CỦA MÌNH .. và để TÂM ĐÓ ... DỤNG TÂMehhêhh .. hic hic . êhhhehhêh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 07:19 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bác Khúc,

Kính Bát Nhã của Phật giáo Bắc Tông ngay câu đầu đã nói đến Khổ rồi đó bác.

Bên Nam Tông có bài Kinh Vô Ngã Tưởng.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 07:28 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hahhah ... bác LTP [smile]:

Bát Nhã Tâm Kinh .. ngay câu đầu ... đã chỉ rõ:

NGŨ UẨN VÔ SANH "GIAI KHÔNG" độ nhất thiết khổ ách

--> là TRÍ TUỆ BÁT NHÃ ...


Kinh Vô NGã Tướng ... cũng có 1 phẩm kinh Kim Cang cũng mang nội dung này ..

cũng là nói tới LY TƯỚNG TỊCH DIỆT [smile]

bởi vì CHƯ TƯỚNG --> không phải là "CHỦ CỦA TÂM" thật sự [smile]

mà CHỦ của TÂM ... là NHỮNG MÓN VÔ TƯỚNG [smile]


tuy nhiên .. nội dung của Kinh Vô NGã Tướng và Kinh Kim Cang đều là --> chỉ tới chữ MỘT = NIẾT BÀN [smile]

giống như là bài đầu tiên đó ... PHÁP XUẤT THẾ GIAN CHỈ MỘT --> NIẾT BÀN

và NIẾT BÀN .. nội dung là "ĐẠI DỤNG của NHỮNG MÓN VÔ SANH"

cho nên kinh Kim Cang, phẩm Chánh Tông Đại Thừa có đoạn

--> các vị bồ tát lớn [smile] --> KHIẾN TẤT CẢ CÁC LOÀI --> VÀO VÔ DƯ NIẾT BÀN [tức là khiến vào chơn tâm ]


để mà ĐỘ ...


cho đó .. CÁI TRÍ TUỆ ĐÓ .. gọi là TRÍ KIẾN PHẬT [smile]

- sử dụng danh từ khác nhau của mỗi kinh thôi [smile]


phàm sở hữu tướng

hư thị giai vọng

nhược kiến chư tướng phi tướng

--> tức KIẾN NHƯ LAI .... [tri kiên phật]

ehhehheh .. hic hic ... êhhhehhe
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 07:33 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bác Khúc,

Bài Kinh Bát Nhã là bài Kinh mà LTP rất tâm đắc.

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 07:38 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... bác LTP [smile]:

tuy nhiên .. hiểu rõ nội dung của câu thứ nhất thôi .. cũng đã mất hơn 10 năm trải nghiệm .. [smile]

đúng là ƯNG VÔ SỞ TRỤ .. NHI SANH --> KỲ TÂMehhehhe.. hic hic .ehhehhêh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 07:42 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... Vi Diệu Pháp liệt kê 51 tâm sở

trong đó trừ hai tâm sở là THỌ và TƯỞNG là không thuộc HÀNH UẨN

còn 51 TÂM SỞ còn lại là HÀNH UẨN [smile]


--> vậy thì NIẾT BÀN và TÂM "CHƠN" cùng được chứa ở đâu ??

A ha hahhâhhhahhahhahhahehhehhe .. hic hic êhhhehhe
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 08:27 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hâh ... Vi Diệu Pháp liệt kê 51 tâm sở

trong đó trừ hai tâm sở là THỌ và TƯỞNG là không thuộc HÀNH UẨN

còn 51 TÂM SỞ còn lại là HÀNH UẨN [smile]


--> vậy thì NIẾT BÀN và TÂM "CHƠN" cùng được chứa ở đâu ??

A ha hahhâhhhahhahhahhahehhehhe .. hic hic êhhhehhe
Có 2 pháp: pháp xuất thế còn được gọi là siêu thể và pháp nhập thế:

1/ Niết Bàn thuộc pháp xuất thế.

2/ Tâm, tâm sở, và sắc thuộc pháp.nhập thế.Last edited by LeThanhPhong; 08-27-2019 at 08:41 AM..
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 08:40 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bác Khúc,

Pháp nhập thế là ngũ uẩn:

Tâm: thức uẩn.
Tâm sở: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.
Sắc: sắc uẩn.

Khi nói đến cấu tạo chúng sinh gồm thân và tâm: thân (sắc uẩn), và tâm (4 uẩn còn lại).

khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 08:50 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LeThanhPhong
Có 2 pháp: pháp xuất thế còn được gọi là siêu thể và pháp nhập thế:

1/ Niết Bàn thuộc pháp xuất thế.

2/ Tâm, tâm sở, và sắc thuộc pháp.nhập thế.ha ha hahha .. ngay chỗ đó .. PHÂN BIỆT HAI LOẠI TRÍ TUỆ rõ ràng [smile]

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG --> ĐỘ NHỨT THIẾT KHỔ ÁCH ... là TRÍ TUỆ BÁT NHÃ .. ehhêh


và những TRÍ TUỆ DỤNG TÂM khác [smile]gọi là DIỆU DỤNG CỦA CHƠN TÂM --> tức là hiện tượng vạn phápĐỐN NGỘ

Tổ bèn dạy:

"Phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một tấc vuông.

Diệu đức --> như hà sa thảy ở nơi nguồn tâm.

Tất cả môn giới, định, huệ, thần thông biến hoá, cả thảy đều ở tâm ngươi… Không có tam giới có thể ra, không có Bồ-đề có thể cầu… Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang vô ngại, mặc tín tung hoành, chẳng làm việc thiện, chẳng làm việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên thảy đều là diệu dụng của Phật. Vì vui vẻ không lo buồn nên gọi là Phật."

Sư hỏi: "Tâm đã đầy đủ, cái gì là Phật? Cái gì là tâm?"

Tổ đáp: "Chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì chính là tâm."

Sư hỏi: "Đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị?"

Tổ đáp: "Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm, nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi?

Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp.

--> Ngươi chỉ tuỳ tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là Pháp thân thường trụ, không đổi thay."


Sư nhân đây đốn ngộ.
eheheheheh . hic hic . ehehehehe
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 08:51 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
cái câu TÙY TÂM TỰ TẠI ở đoạn cuối cùng

--> chẳng cần ĐỐI TRỊ [smile]


là hai cách DỤNG TÂM KHÁC NHAU [smile]

- CẦU ĐỐI TRỊ --> là AI ??

- TÙY TÂM TỰ TẠI --> là AI ??ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO --> NHỊ THỪA [smile]

PHIỀN NÃO BẤT SANH --> NHẤT THỪA [smile]
ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 09:00 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
cái câu TÙY TÂM TỰ TẠI ở đoạn cuối cùng

--> chẳng cần ĐỐI TRỊ [smile]


là hai cách DỤNG TÂM KHÁC NHAU [smile]

- CẦU ĐỐI TRỊ --> là AI ??

- TÙY TÂM TỰ TẠI --> là AI ??ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO --> NHỊ THỪA [smile]

PHIỀN NÃO BẤT SANH --> NHẤT THỪA [smile]
ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhh
Không là ai cả.

Vô Ngã.


khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 09:10 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... bác LTP [smile]:

VÔ NGÃ chỉ là 1 danh từ ... nếu không có CỤ THỂ miêu tả VÔ NGÃ bao hàm những gì [smile]

--> ha hahhahhâhhha a... chẳng có ý nghĩa gì đâu ...


bồ đề ... bổn vô thụ

minh cảnh diệc phi đài

bổn lai vô nhất vật

hà xứ .. nhạ trần ai ..
cho nên miêu tả được VÔ NGÃ = bằng những MÓN VÔ SANH ...

- NGŨ UẨN ĐỀU KHÔNG .. NGŨ UẨN ĐỀU VÔ SANH [smile]

là một thực tế .. đòi hỏi 1 con đường TRẢI NGHIỆM TÂM THỨC thiệt là sâu dày với LÝ DUYÊN KHỞI
ehheheh .. hic hic . ehhêhhhêh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 09:15 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha hâh ... bác LTP [smile]:

VÔ NGÃ chỉ là 1 danh từ ... nếu không có CỤ THỂ miêu tả VÔ NGÃ bao hàm những gì [smile]

--> ha hahhahhâhhha a... chẳng có ý nghĩa gì đâu ...


bồ đề ... bổn vô thụ

minh cảnh diệc phi đài

bổn lai vô nhất vật

hà xứ .. nhạ trần ai ..
cho nên miêu tả được VÔ NGÃ = bằng những MÓN VÔ SANH ...

- NGŨ UẨN ĐỀU KHÔNG .. NGŨ UẨN ĐỀU VÔ SANH [smile]

là một thực tế .. đòi hỏi 1 con đường TRẢI NGHIỆM TÂM THỨC thiệt là sâu dày với LÝ DUYÊN KHỞI
ehheheh .. hic hic . ehhêhhhêh


Lý duyên khởi dạy do cái này có thì cái kia có, do cái này diệt thì cái kia diệt.

Không có ai ở trong đó, không có Tôi Ta chi cả.

Vì thế, lý duyên khởi dạy Vô Ngã.


khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 09:15 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... đoạn phim TỔ SƯ ĐẠT MA ... 1:30:00 +đoạn cuối phim này nói tới TRÌNH ĐỘ TU CHỨNG .. nói ra

- CỤ THỂ ... TRI KIẾN PHẬT là gì ?? [smile]


chỉ có HUỆ KHẢ .. nói ra được ...

--> TĨNH LẶNG TUYỆT ĐỐI ... BẤT TĂNG BẤT GIẢM .. BẤT CẤU BẤT TỊNH

cho nên .. đó là MIÊU TẢ --> CHƠN TÂM ,
PHÁP THÂN ... chính xác nhất [smile]


bề ngoài như là HUỆ KHẢ chẳng nói gì .. nhưng trình độ tu chứng biểu hiện của ổng đã tới mức VÔ NGÔN .. VÔ NGUYÊN ... tức là TÂM BẤT SANHehhêhhhe .. hic hci . ehhêhhhêh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 09:22 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bác Khúc,

Phật tử tha hồ học và bàn luận, nhưng nên ghi nhớ Khổ và diệt Khổ.

Đức Phật dạy: Suốt 45 năm hành đạo, Như Lai chỉ dạy 2 điều là Khổ và phương pháp diệt Khổ.


LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 09:25 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by LeThanhPhong
Chào bạn BonHat,

Ngoài kia, trời đang mưa, sấm nổ vang rền.

Tai nghe tiếng mưa, tiếng sấm.


Khi thấy, thấy ở trong con mắt.
Khi nghe, nghe ở trong lỗ tai.
Khi ngửi, ngửi ở trong mũi.
Khi nếm, nếm ở trên lưỡi.
Khi xúc chạm, xúc chạm trên thân.

Như vậy, gọi là sống hoàn toàn trong thân. Nghe tiếng mưa tiếng sấm ở tai có nghĩa là nghe âm thanh đang ở trong tai, không ở ngoài tai.

Khi ý xuất hiện, nhận ra có ý trong tâm. Như vậy gọi là sống trong tâm.


khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35839
Old 08-27-2019 , 09:29 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha hahhâh .. bác LTP [smile]:

có 1 bài tụng về quá trình giảng đạo của Thích CA:

"Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt,
A hàm thập nhị, Phương Ðẳng bát,
Nhị thập nhị niên Bát nhã đàm,
Pháp Hoa, Niết bàn cộng bát niên "

cho nên .. đức Phật Thích Ca .. ổng lúc đầu là muốn giảng:

- NHỨT THỪA ĐẠO


sau đó 21 ngày .. ổng đổi ý ..


- DẠY THÊM NHỊ THỪA ĐẠO ...


cho nên .. đức Phật dạy cả hai môn học:

ĐỆ NHỨT NGHĨA ĐẾ ... và ĐỆ NHỊ NGHĨA ĐẾ


"ĐỆ NHỊ NGHĨA ĐẾ" mới có DIỆT KHỔ [smile]

chứ "THÂN KHÔNG" = THÂN VÔ SANH ... có KHỔ GÌ mà DIỆT [smile] ...

PHẬT THÂN [smile] --> thì có THÂN KIẾN có khổ gì để mà diệt [smile] ??


mà đệ nhứt nghĩa đế chỉ có:

TÙY DUYÊN SINH DIỆT .. THANH TỊNH .. BẤT BIẾN


có thể DUNG HỘI --> QUÁN --> THÔNG [smile]ehhêhh e.. hic hic . ehhehhêh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2561
Old 08-27-2019 , 09:39 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Bác Khúc,

LTP giới thiệu bác bài Kinh Vô Ngã Tướng nha.


Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -4. The time now is 05:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.