VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Trang Công Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-16-2017 , 02:24 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
September 16, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am the Lord of night and day.

I am Lord of those who choose good and who choose evil.

None shall escape My Judgment.

I descend through time and space, once again, to draw together My Remnant Faithful.

When the people draw together here* on the 7th of October,** many will, for the first time, know that I choose them as part of My Remnant.

Those who would foolishly take pride in this will have rejected My Call.

My Remnant is humble, steadfast in faith, though unassuming.

Outwardly, they are not noticeable by any means, but I know their innermost heart and convictions.

They never try to impress, but always stand for the Truth.

They support My Commandments, and encourage others to do so.

It is souls such as these who will escape My Wrath and remain to build My Church.

Then, My Church will no longer be fragmented and controversial.

There will be no political aspect to its leadership.

The focus will return to loving and pleasing Me and the salvation of souls.

I long for these times.

I dread that My Wrath must be the winnowing fan that separates the Remnant from the rest.

Pray with Me that the days of My Wrath are numbered as few."


* The apparition site of Maranatha Spring and Shrine.
** Next Promised Apparition: Saturday, October 7, 2017.

Read Zephaniah 2:1-3, 11-13+

Come together and hold assembly,
O shameless nation,

before you are driven away
like the drifting chaff,
before there comes upon you
the fierce anger of the Lord,
before there comes upon you
the day of the wrath of the Lord.

Seek the Lord, all you humble of the land,
who do his commands;
seek righteousness, seek humility;
perhaps you may be hidden
on the day of the wrath of the Lord.

The Lord will be terrible against them;
yea, he will famish all the gods of the earth,
and to him shall bow down,
each in its place,
all the lands of the nations.

You also, O Ethiopians,
shall be slain by my sword.

And he will stretch out his hand against the north,
and destroy Assyria;
and he will make Nin'eveh a desolation,
a dry waste like the desert.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-17-2017 , 05:23 PM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
September 17, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am the Paternal entity - God of all ages.

I am the Presence man seeks in the world.

Your nation is busy rebuilding storm damaged areas and trying to recoup losses.

Many have suffered.

I too am trying to rebuild and recoup losses.

My Church has been devastated by a storm of liberalism.

It must be rebuilt in hearts around the world.

The destruction I speak of remains hidden - invisible to the naked eye.

I do not need massive funds to reconstruct My Church, such as your nation needs to rebuild damage from the storms.

I need hearts willing to accept and stand for the Truth.

The Truths of the Faith have been blown away and watered down.

There is a Satan seeking the destruction of souls.

There is such a thing as sin, which robs the soul of his salvation.

There is Heaven and Hell."

"This Ministry* is the forebear of My Remnant Faithful.

I come to strengthen the spiritually weak and offer hospice to those who recognize the storm within the Church.

I come to unite one Faith - one Church - in union with My Divine Will.

I come to expose the Truth by revealing evil.

Inherit these Messages** as the foundation of My Remnant Faithful."


Note:
* The ecumenical Ministry of Holy and Divine Love at Maranatha Spring and Shrine.

** The Messages of Holy and Divine Love at Maranatha Spring and Shrine.


Read 2 Timothy 4:1-5+

I charge you in the presence of God and of Christ Jesus who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His Kingdom: preach the Word, be urgent in season and out of season, convince, rebuke, and exhort, be unfailing in patience and in teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own likings, and will turn away from listening to the Truth and wander into myths. As for you, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry.

Read Hebrews 3:12-13+

Take care, brethren, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called "today", that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-17-2017 , 05:25 PM     Polo079 est dconnect  search   Quote  

ACE có thể copy bản tiếng Anh of these Holy Love Messages, đem paste vào link sau để đọc và hiểu đại ý của các Sứ Điệp :


https://translate.google.com/

Để tra nghĩa của từng chữ, nên dùng link này:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/

Nhiều khi phải tìm nghĩa của những chữ không có trong link "informatik.uni-leipzig" trên, phải Google English Dictionary...rồi dựa vào Ý Chính, mạch văn của Sứ Điệp mà dịch lại cho phù hợp ...

Thank You!
Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-17-2017 , 11:56 PM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
Ngày 14 tháng 9 năm 201 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo

Một lần nữa, tôi thấy một ngọn lửa lớn mà tôi (Maureen) đã biết đến như Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Ta là Chúa của toàn thể vũ trụ.

Không có gì đến với các con trong bất kỳ khoảnh khắc hiện tại nào mà không đi qua Thánh Ý Toàn Năng Nhiệm Mầu Thiên Chúa của Ta.

Trong Thánh Ý Toàn Năng Nhiệm Mầu này, điều ác sẽ bị phơi bày, những thử thách, thanh luyện sẽ được đáp ứng, và bình an sẽ được mang đến cho những trái tim (tâm hồn).

Các con đừng đoán chừng mà cho là Ta tới đây nói chuyện với các con, để làm cho sự lựa chọn của các con dễ dàng hơn.

Nhưng Ta đến để giúp các con nhìn thấy điều gì các con cần phải lựa chọn - cho rõ ràng hơn.

Ta đến để phơi bày bóng tối tội ác và để lộ ánh sáng của Chân Lý. "

"Nếu các con không cảm thấy bình an, thì có nghĩa là quỷ Satan đang áp bức, xâm chiếm tâm hồn các con theo cách nào đó.

Công việc của nó trước tiên là làm cho các con nản chí, thờ ơ xao lãng, không còn siêng năng cầu nguyện mà ra nguội lạnh**2, rồi có nhận xét sai lầm đối với người nào và tình huống nào xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của các con, rồi sau đó quỷ Satan sử dụng những lời dối trá của mình để khuyến khích các con phạm tội ác.

Vì thế các con chớ có mà hợp tác với nó.

Nhưng hãy chú ý đến những chiều hướng của các suy nghĩ, lời nói và hành động của các con (trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày...) đang dẫn đưa các con đến với những ai, điều gì, và hoàn cảnh nào...)***3 ".

"Bởi vì Ta đến để mang lại niềm vui và bình an. Nếu tâm hồn của các con có được niềm vui và bình an, thì mọi thập giá thử thách sẽ dễ chịu hơn."


Hãy Đọc Lamentations 3: 40+

40 Mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại,

và trở về cùng Ðức Chúa.

41 Hãy giơ tay và hướng lòng lên Ðức Chúa,

là Ðấng ngự trên trời.

42 Chúng con đắc tội, chúng con phản phúc,

Ngài thì Ngài chẳng dung tha.

Xa-méc: 43 Ngài ẩn mình trong cơn thịnh nộ,

đuổi bắt và tiêu diệt chúng con chẳng chút khoan hồng.

44 Ngài ẩn mình thật kín giữa ngàn mây thẳm,

khiến lời kinh không sao vọng tới.

45 Ngài biến chúng con thành rác rưởi,

thành đồ phế thải giữa chư dân...


Ghi chú:

*1. Nơi hiện ra tại Đền Thánh và Suối Nước Maranatha.

**2. Khi ta bị thờ ơ, chán nản mà xao lãng việc cầu nguyện chuỗi Mân Côi, bị công việc, dục lạc, vật chất, danh vọng, của cải trần gian lôi kéo cám dỗ...thì ta rất dễ bị quỷ Satan làm lệch lạc những suy nghĩ, lời nói, hành động của ta theo chiều hướng sự dữ của nó...

***3. Quỷ Satan cám dỗ tâm hồn con người chúng ta qua sự nghi ngờ, không tin, kiêu ngạo, ganh tị không chấp nhận Chân Lý Sự Thật trong Các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh này, rồi khi ta xao lãng cầu nguyện chuỗi Mân Côi(là phương thế cầu nguyện có quyền năng mạnh mẽ nhất) là nó sẽ khiến ta chấp nhận những tà thần dối trá của nền văn minh sự chết...và dễ dàng sa ngã vào bẫy rập của quỷ Satan qua 3 cám dỗ: vật chất, danh vọng, xác thịt...

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-19-2017 , 12:23 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
September 18, 2017
PublicOnce again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am your Heavenly Father - the One Who fights every battle with you.

The One Who engages every enemy on your behalf.

I am the Victor over every evil.

Today, as I speak to you, My Church is engaged in a civil war.

One side promotes the evil of liberalism - making light of sin - if it recognizes sin at all.

These are the ones who place little or no importance on the sacraments.

The conservative faction clings to the Tradition of Faith, but they are far outnumbered.

Politics, within the Church itself, has taken over the reality of Truth."

"My children, for the most part, do not know where to turn when in need.

Many cannot find a reliable cleric firm in the Tradition of Faith to offer solace and advice.

Many are misguided and slip into the trap of moral liberalism so acceptable in the world today."

"The Truths of the Faith do not change to support liberalism.

My Commandments always remain the same apart from new and meaningless interpretations.

I am still Father and Judge of all.

No one can change My Position as Creator."

"Do not try to change My Church to please yourselves and others.

If you attract many members by altering the Truth, you only have a watered-down version of the Faith.

Rather, change your hearts to accept the Truth.

Then you will have spiritual unity and strength in the Truths of the Faith."Read 1 Peter 5:2-5+


Tend the flock of God that is your charge, not by constraint but willingly, not for shameful gain but eagerly, not as domineering over those in your charge but being examples to the flock. And when the chief Shepherd is manifested you will obtain the unfading crown of glory. Likewise you that are younger be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for "God opposes the proud, but gives grace to the humble."


Read 1 Timothy 2:1-4+


First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all men, for kings and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the Truth.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)
September 18, 2017
PublicOnce again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am the Father, Creator of the universe, Harbinger of this hour of decision that weighs upon the heart of the world.

I am the Father and Protector of the Remnant Faithful and all who stand for the Truth."

"Turn to Me in the persecution of the Truths of the Faith.

I am the Truth.

In Me there is no compromise."Read Psalm 56:1-7+

Be gracious to me, O God,
for men trample upon me;
all day long foemen oppress me;
my enemies trample upon me all day long,
for many fight against me proudly.
When I am afraid,
I put my trust in thee.
In God, whose word I praise,
in God I trust without a fear.
What can flesh do to me?

All day long they seek to injure my cause;
all their thoughts are against me for evil.
They band themselves together, they lurk,
they watch my steps.
As they have waited for my life,
so recompense them for their crime;
in wrath cast down the peoples, O God!

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)
September 18, 2017
Monday Service - For the Conversion of the Heart of the WorldJesus is here* with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, do not be timid in speaking about the Remnant Faithful in the Tradition of Faith, for this is how the Remnant will be propagated, strengthened and made known."

"Tonight, I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


* The apparition site of Maranatha Spring and Shrine.

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-19-2017 , 01:13 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
Ngày 15 tháng 9 năm 2017 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo

Một lần nữa, tôi thấy một ngọn lửa lớn mà tôi (Maureen) đã biết đến như Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Ta là Chúa, là Cha của toàn thể vũ trụ.

Hãy cho phép Ta trở thành Người Cha Nhân Hiền của các con.

Vì Cha là một phần trong từng khoảnh khắc hiện tại của đời sống mà các con đang trải nghiệm.

Cha chia sẻ mọi cảm xúc của các con - có thể là niềm vui, nỗi buồn hay lòng hối hận.

Không có gì thoát ra khỏi Ánh Mắt Nhìn của Cha.

Cha muốn trở thành một phần trong mỗi quyết định của các con, để qua đó soi sáng/ mở cặp mắt linh hồn cho các con đi theo Thánh Ý Toàn Năng Mầu Nhiệm của Cha. "

"Linh hồn nào cố gắng làm hài lòng Cha, thì nó sẽ tìm thấy Thánh Ý của Cha thật dễ dàng để vâng theo.

Để làm được điều này, thật là cần thiết để nó từ bỏ chính bản thân, không còn nhìn thấy ý muốn của chính mình.

Bởi vì tính tự yêu mình ích kỷ sẽ thúc đẩy nó chọn lựa và làm theo những ham muốn ích kỷ, chỉ mang lợi ích cho bản thân nó, mà không quan tâm đến các hậu quả đối với người khác hoặc cho toàn thế giới."

Tính bất thường, tự yêu mình ích kỷ hiện đang tham gia vào cuộc chiến đấu - và tính ích kỷ này hiện đang xâm chiếm trái tim của toàn thế giới....

Điều này đang được nhìn thấy trong cuộc chiến về kiểm soát vũ khí hạt nhân, ranh giới các lãnh thổ, và những tham vọng chính trị."

"Nếu nhân loại cho phép Ta thống trị trái tim mình như nó cần, thì những ưu tiên của loài người các con sẽ trở nên lẽ phải chính đáng.

Thế giới các con sẽ không cần một kho vũ khí để bảo vệ cho các chính sách của các quốc gia.

Sẽ có sự hiệp nhất, đoàn kết giữa tất cả con người mọi dân tộc và mọi quốc gia.

Vì vậy, hãy cho Ta làm chủ tâm hồn các con, để Ta có quyền dẫn dắt tâm hồn các con trong từng khoảnh khắc hiện tại. "
Hãy Đọc Thánh Vịnh 81: 11-16 +


(12) “Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ít-ra-en nào đâu có chịu.

(13) Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi!

(14) “Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ,

(15) thì hết những địch thù của chúng,
những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
Ta tức khắc trở tay quật ngã;

(16) “Kẻ thù CHÚA sẽ cầu thân nịnh bợ,
ấy là số phận chúng muôn đời;

(17) còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo,
mật ong rừng, Ta cho hưởng thoả thuê.”

+ - Các câu Kinh Thánh được Chúa Cha yêu cầu đọc và suy gẫm
All Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary
- Tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi Trời, đều được người thụ nhân đề cập đến. Như Ignatius báo chí - Kinh Thánh - Phiên bản Chuẩn đã được cập nhật - Catholic Edition.

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-19-2017 , 02:31 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
Ngày 15 tháng 9 năm 2017- Thứ Sáu, cầu nguyện cho Trái Tim của toàn Thế Giới biết ăn năn sám hối quay về với Thiên Chúa là Cha Nhân Từ

Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi

Chúa Jesus hiện đến, Thánh Tâm Ngài bừng cháy Lửa Yêu Mến, Ngài nói:

“Ta là Jesus Hằng Sống, là Đấng Nhập Thể."

"Hỡi các ACE của Ta, hôm nay khi ACE tưởng nhớ đến Trái Tim Sầu Bi của Mẹ Thánh Ta, Ta nói cho ACE biết rằng:

- nỗi buồn lớn nhất trong Trái Tim của Mẹ vào thời hiện đại ngày hôm nay- là sự thiếu vắng Tình Yêu Thánh trong trái tim của đa số con người trên thế giới.

Vậy ACE hãy siêng năng, nhiệt thành hơn nữa mà cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn, để cho điều này được đảo ngược lại."

Đêm nay, Ta ban cho ACE Ân Sủng của Tình Yêu Mầu Nhiệm."


* Nơi hiện ra tại Đền Thánh và Suối Nước Maranatha.

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-19-2017 , 03:13 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
Ngày 16 tháng 9 năm 2017 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo

Một lần nữa, tôi thấy một ngọn lửa lớn mà tôi (Maureen) đã biết đến như Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Ta là Chúa của ban đêm và ban ngày.

Ta là Chúa của những người chọn lấy điều tốt, và cả những kẻ chọn điều ác.

Không có một ai thoát khỏi Phán Quyết (My Judgment) của Ta.

Xuyên qua thời gian và không gian mà Ta đến mặt đất này, một lần nữa, để cùng lôi cuốn, khuyến khích sự đoàn kết, và hiệp nhất các Tông Đồ Thời Cuối của Ta.

Khi các con cùng nhau tụ họp tại địa điểm này *1, vào ngày 7 tháng 10, sẽ có nhiều người **2, lần đầu tiên, mới nhận biết rằng Ta chọn họ như một thành phần trong Các Tông Đồ Thời Cuối.

Những kẻ dại dột nào lấy làm tự kiêu hãnh về điều này, thì tự nó sẽ chối bỏ Lời Mời Gọi của Ta.

Bởi vì những Tông Đồ Thời Cuối cần phải là những ai thật lòng khiêm nhu, kiên định trong đức tin, mặc dù họ khiêm tốn.

Từ vẻ bên ngoài, không ai nhận ra họ bằng bất kỳ cách nào, nhưng Ta nhận biết tận cùng từ trong tâm hồn và sự nhận thức về tội lỗi của họ.

Họ không bao giờ cố gắng để gây ấn tượng cho kẻ khác, nhưng luôn luôn tranh đấu để bảo vệ cho Chân Lý Sự Thật.

Họ ủng hộ các Giới Răn của Ta, và khuyến khích người khác làm như vậy.

Chính linh hồn những người này sẽ thoát khỏi Cơn Thạnh Nộ của Ta và họ sẽ duy trì, xây dựng lại Giáo Hội của Ta.

Sau đó, Giáo Hội của Ta sẽ không còn bị chia cắt và gây tranh cãi.

Sẽ không có khía cạnh chính trị nào ảnh hưởng tới sự lãnh đạo của các Tông Đồ Thời Cuối.

Nhưng chính là sự chú ý, quan tâm tới việc ăn năn trở lại để sống yêu thương tuân thủ các Giới Răn, và làm hài lòng Ta, cũng như để cứu rỗi các linh hồn.

Ôi, Ta mong đợi biết bao những ngày này.

Ta sợ và lo rằng Cơn Thạnh Nộ của Ta phải là chiếc quạt gió để làm tách rời các Tông Đồ Thời Cuối (lúa) ra khỏi phần còn lại (vỏ trấu).

Vậy các con hãy cùng Ta cầu nguyện để giảm thiểu bớt những ngày - khi Cơn Thạnh Nộ của Ta giáng xuống."Hãy Đọc Zephaniah/Sách Tiên Tri Xô-phô-ni-a 2: 1-3, 11-13 +

Kêu gọi trở lại


1 Này hỡi đám dân vô liêm sỉ, hãy tập họp, tập họp lại đi,

2 trước khi các ngươi bị phân tán

như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày,

trước khi Ðức Chúa bừng bừng nổi giận

đến trừng phạt các ngươi,

trước khi Ðức Chúa nổi trận lôi đình

đến trừng phạt các ngươi.

3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở,

những kẻ thi hành mệnh lệnh của Ðức Chúa,

anh em hãy tìm kiếm Người;

hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường

thì may ra anh em sẽ được che chở

trong ngày thịnh nộ của Ðức Chúa.

11 Ðối với chúng, Ðức Chúa thật đáng kinh đáng sợ,

Người tiêu diệt tất cả các thần trên cõi đất.

Các dân tộc trên mọi hải đảo

ngay tại nơi mình ở sẽ sụp lạy Người.

Kẻ thù ở phương Nam: Cút

12 Cả các ngươi nữa, hỡi dân Cút,

các ngươi sẽ là mồi cho gươm của Ta.

Kẻ thù ở phương Bắc: Át-sua

13 Ðức Chúa sẽ dang tay đánh phạt phương Bắc

và tiêu diệt Át-sua;

Người biến Ni-ni-vê thành chốn hoang tàn,

thành nơi khô cằn như sa mạc.

+ - Các câu Kinh Thánh được Chúa Cha yêu cầu đọc và suy gẫm
All Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary
- Tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi Trời, đều được người thụ nhân đề cập đến. Như Ignatius báo chí - Kinh Thánh - Phiên bản Chuẩn đã được cập nhật - Catholic Edition.

Ghi chú:

*1. Nơi hiện ra tại Đền Thánh và Suối Nước Maranatha.

**2. Sự hiện ra hứa sẽ tiếp theo vào ngày: Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2017.

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-20-2017 , 01:55 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
Ngày 17 tháng 9 năm 2017 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo

Một lần nữa, tôi thấy một ngọn lửa lớn mà tôi (Maureen) đã biết đến như Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Ta là thực thể của Đấng Hiền Phụ (Người Cha Nhân Lành) - Ta là Chúa của muôn thế hệ.

Ta là Hiện Tại mà con người đang tìm kiếm trên thế giới.

Quốc gia của các con đang bận rộn xây dựng lại các khu vực bị bão lụt và cố gắng bù đắp những thiệt hại, tàn phá do các cơn bão dữ gây ra.

Có nhiều người đang phải chịu đựng sự đau khổ về tinh thần, thiếu thốn về vật chất.

Ta cũng đang cố gắng để xây dựng lại Giáo Hội của Ta, và bù đắp vào những nơi bị thiệt hại.

Giáo hội của Ta đã bị tàn phá bởi cơn bão của chủ nghĩa tự do.

Vì thế, nó cần phải được xây dựng lại từ trong (trái tim) các tâm hồn của toàn thế giới.

Sự tàn phá mà Ta đang nói đến vẫn ẩn dấu - không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ta không cần ngân quỹ to lớn để tái thiết Giáo Hội của Ta, như quốc gia của các con cần phải xây dựng lại những thiệt hại từ các cơn bão.

Nhưng Ta rất cần trái tim tâm hồn của các con, khi các con can đảm, kiên trung sẵn lòng chấp nhận và đứng dậy vững vàng để bảo vệ cho Chân Lý Sự Thật.

Bởi vì Chân Lý Sự Thật của Đức Tin đã bị thổi bay và tan ra thành nước.

Bởi vì có một thằng quỷ Satan đang tìm kiếm sự tàn phá của các linh hồn.

Bởi vì có một điều có thật - đó chính là tội lỗi, chính chúng sẽ cướp đi mất ơn cứu rỗi của các linh hồn.

Bởi vì Thiên Đàng và Địa Ngục là có thật."

"Phong Trào Tình Yêu Thánh này *1 là tiền thân của Các Tông Đồ Thời Cuối, những người sẽ bảo vệ Giáo Hội Chân Chính của Ta.

Ta đến để củng cố sức mạnh tâm linh yếu ớt, và cung cấp nơi bồi dưỡng, nghỉ ngơi cho những ai đang nhận ra cơn bão lớn làm mất đức tin trong lòng Giáo Hội.

Ta đến để hiệp nhất tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia trong một Đức tin - một Giáo hội - để Giáo Hội này kết hợp làm một với Thánh Ý Toàn Năng Nhiệm Mầu của Ta.

Ta đến để phơi bày sự thật bằng cách vạch rõ ra những điều ác.

Như thế đó, vậy các con hãy thừa nhận những sứ điệp này **2 làm gia tài của các con , và cũng là nền tảng xây dựng nên các Tông Đồ Thời Cuối để bảo vệ Chân Lý Sự Thật của Ta!"Hãy Đọc Thư thứ 2, Ti-mô-thê chương 4: 1-5 +

Lời khuyên nhủ thiết tha


(1) Trước mặt Thiên Chúa và Ðức Kitô Giêsu, Ðấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Ðấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: (2) hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. (3) Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. (4) Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. (5) Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.

Hãy Đọc Thư gởi Tín Hữu Do Thái (Hê-bơ-rơ) 3: 12-13 +

(12) Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. (13) Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt

Chú thích:

*1. Phong Trào Tình Yêu Thánh tại Đền Thánh và Suối Nước Maranatha.

**2. Các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh và Tình Yêu Mầu Nhiệm tại Đền Thánh và Suối Nước Maranatha.


+ - Các câu Kinh Thánh được Chúa Cha yêu cầu đọc và suy gẫm
All Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary
- Tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi Trời, đều được người thụ nhân đề cập đến. Như Ignatius báo chí - Kinh Thánh - Phiên bản Chuẩn đã được cập nhật - Catholic Edition.

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-20-2017 , 02:05 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
September 18, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am your Heavenly Father - the One Who fights every battle with you.

The One Who engages every enemy on your behalf.

I am the Victor over every evil.

Today, as I speak to you, My Church is engaged in a civil war.

One side promotes the evil of liberalism - making light of sin - if it recognizes sin at all.

These are the ones who place little or no importance on the sacraments.

The conservative faction clings to the Tradition of Faith, but they are far outnumbered.

Politics, within the Church itself, has taken over the reality of Truth."

"My children, for the most part, do not know where to turn when in need.

Many cannot find a reliable cleric firm in the Tradition of Faith to offer solace and advice.

Many are misguided and slip into the trap of moral liberalism so acceptable in the world today."

"The Truths of the Faith do not change to support liberalism.

My Commandments always remain the same apart from new and meaningless interpretations.

I am still Father and Judge of all.

No one can change My Position as Creator."

"Do not try to change My Church to please yourselves and others.

If you attract many members by altering the Truth, you only have a watered-down version of the Faith.

Rather, change your hearts to accept the Truth.

Then you will have spiritual unity and strength in the Truths of the Faith."Read 1 Peter 5:2-5+


Tend the flock of God that is your charge, not by constraint but willingly, not for shameful gain but eagerly, not as domineering over those in your charge but being examples to the flock. And when the chief Shepherd is manifested you will obtain the unfading crown of glory. Likewise you that are younger be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for "God opposes the proud, but gives grace to the humble."


Read 1 Timothy 2:1-4+


First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all men, for kings and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the Truth.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)September 18, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am the Father, Creator of the universe, Harbinger of this hour of decision that weighs upon the heart of the world. I am the Father and Protector of the Remnant Faithful and all who stand for the Truth."

"Turn to Me in the persecution of the Truths of the Faith. I am the Truth. In Me there is no compromise."Read Psalm 56:1-7+


Be gracious to me, O God,
for men trample upon me;
all day long foemen oppress me;
my enemies trample upon me all day long,
for many fight against me proudly.
When I am afraid,
I put my trust in thee.
In God, whose word I praise,
in God I trust without a fear.
What can flesh do to me?

All day long they seek to injure my cause;
all their thoughts are against me for evil.
They band themselves together, they lurk,
they watch my steps.
As they have waited for my life,
so recompense them for their crime;
in wrath cast down the peoples, O God!

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)
September 18, 2017
Monday Service - For the Conversion of the Heart of the World

Jesus is here* with His Heart exposed. He says:
[b]
"I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, do not be timid in speaking about the Remnant Faithful in the Tradition of Faith, for this is how the Remnant will be propagated, strengthened and made known."

"Tonight, I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."

* The apparition site of Maranatha Spring and Shrine.September 19, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am here - Lord of the important and the unimportant - the proud and the humble.

I am the Refuge and Protector of the Remnant Faithful and of all who hold wisdom and Truth in their hearts.

I am Lord of those who are misled by their own opinions."

"Decades ago I sent the Holy Mother to earth requesting the title 'Protectress of the Faith'.

It was summarily dismissed as unnecessary and unimportant.* So, I am coming here** as Protector of the Remnant Faithful.

I do not seek earthly approval.

I seek the souls who are confused by earthly challenges of the Faith.

I desire they come into My Paternal Heart as a safe Refuge and be united in the Truth.

Those leaders who reign over confusion and do not attempt to reconcile it with the Truth are answerable to Me.

I show no partiality towards power in the world.

Rather, those in positions of great influence have much more to answer for."

"The Tenets of Faith and My Commandments will not change to suit an erring population.

I pay no deference to pleasing people.

I wait patiently for people to please Me through obedience"

"Protecting the faith, which was deemed unnecessary in the past, has taken on all importance, as the popular challenges of the Faith are supported by those in leadership roles.

Answerable to Me are those who compromise the Truth and abuse authority.

I cannot state it more clearly."

* Our Lady requested this title from the Cleveland bishop in 1987. After checking with a theologian from the diocese, the bishop rejected Our Lady's request for the title 'Protectress of the Faith' stating that there already were too many devotions to Blessed Mother and the saints. In March 1988, the request was dismissed.

** The apparition site of Maranatha Spring and Shrine.


Read Wisdom 6:1-11+

Listen therefore, O kings, and understand;
learn, O judges of the ends of the earth.

Give ear, you that rule over multitudes,
and boast of many nations.

For your dominion was given you from the Lord,
and your sovereignty from the Most High,
who will search out your works and inquire into your plans.

Because as servants of his kingdom you did not rule rightly,
nor keep the law,
nor walk according to the purpose of God,

he will come upon you terribly and swiftly,
because severe judgment falls on those in high places.

For the lowliest man may be pardoned in mercy,
but mighty men will be mightily tested.

For the Lord of all will not stand in awe of any one,
nor show deference to greatness;
because he himself made both small and great,
and he takes thought for all alike.

But a strict inquiry is in store for the mighty.

To you then, O monarchs, my words are directed,
that you may learn wisdom and not transgress.

For they will be made holy who observe holy things in holiness,
and those who have been taught them will find a defense.

Therefore set your desire on my words;
long for them, and you will be instructed.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-21-2017 , 01:42 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
September 20, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"As I am Creator of all life, I know the thoughts of every human and have known them from the beginning of time.

Man is only as vulnerable as his lack of dependency upon Me.

This lack of filial confidence opens his heart to every sort of fear and mistrust.

I know, and have known for all eternity, the ones who would turn to Me in their every need.

I come swiftly to their aid and protection."

"The Remnant Faithful do not try to change My Commandments in the hopes of making life easier.

They try to please Me by obeying the Statutes I have given them.

In return, I tender unto them the graces they need to succeed in every present moment.

I encourage them through every difficulty. I help them to recognize evil apart from good.

I strengthen them spiritually for any battle which lies ahead."

"As the Remnant chooses Me, so I choose them as the new foundation of Truth for all spiritual leadership and the eternal foundation of My Call to all humanity to love Me."


Read Tobit 3:5+

And now thy many judgments are true in exacting penalty from me for my sins and those of my fathers, because we did not keep thy commandments. For we did not walk in truth before thee.

Read Baruch 4:27-29+

"Take courage, my children, and cry to God,
for you will be remembered by him who brought this upon you.

For just as you purposed to go astray from God,
return with tenfold zeal to seek him.

For he who brought these calamities upon you
will bring you everlasting joy with your salvation."

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-21-2017 , 03:23 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
Ngày 18 tháng 9 năm 2017 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo

Một lần nữa, tôi thấy một ngọn lửa lớn mà tôi (Maureen) đã biết đến như Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Ta là Cha Thiên Thượng của các con - Người sát vai, sát cánh cùng các con chiến đấu trong mọi trận chiến.

Ta là Đấng nhân danh/ đại diện cho các con để đương đầu với mọi kẻ thù.

Ta là Sự Vinh Thắng, vượt qua và đè bẹp mọi điều ác.

Hôm nay, khi Ta nói chuyện với các con đây, thì Giáo Hội của Ta đang ở trong một cuộc nội chiến.

Một bên thúc đẩy, khuyến khích cho cái ác của chủ nghĩa tự do - uốn cong, làm cho điều ác tội lỗi trở thành một lỗi nhẹ không đáng kể - hay làm cho điều ác đó không còn là một tội ác nữa *1

Chúng là những người: ít, hay không coi trọng các bí tích thánh thiêng.

Trong khi phe bảo thủ thì luôn gắn bó với Truyền Thống Đức Tin, nhưng họ chỉ là một nhóm nhỏ, không đông hoặc mạnh như những kẻ đang chạy theo chủ nghĩa tự do.

Trong chính Giáo hội, chính trị đã lạm dụng, đè bẹp, và vượt qua sự hiện hữu của Chân Lý Sự Thật."

"Điều dữ này khiến cho phần lớn các con cái của Ta, không biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm linh ở đâu - khi họ cần.

Nhiều người trong họ không thể tìm thấy một tổ chức giáo sĩ nào đáng tin cậy trong Đức Tin Truyền Thống, để nhận được sự an ủi và những lời khuyên chính đáng.

Nhưng lại có rất nhiều người đang bị hướng dẫn sai lạc và rơi vào cái bẫy của tự do luân lý - theo tà thuyết tự do về luân lý đang được chấp nhận rộng rãi trong thế giới ngày nay."

"Những Chân Lý của Đức Tin không thể nào thay đổi chỉ vì ủng hộ cho chủ nghĩa tự do.

Các Giới Răn của Ta thì luôn luôn cố định, không thể thay đổi, và luôn ở bên ngoài những diễn giải mới vô nghĩa.


Ta vẫn là Cha và là Quan Thẩm Phán đối với muôn vật, muôn loài.

Không ai có thể thay đổi Địa Vị của Cha, là Đấng Tạo Thành."

"Vậy, con người thế gian đừng cố tình thay đổi Giáo Hội của Ta để làm vừa lòng bản thân nó và người khác.

Nếu các con thu hút được nhiều thành viên bằng cách sửa đổi lại Chân Lý, thì các con chỉ có một phiên bản đức tin đã bị hạ thấp.

Nhưng thay vào đó, hãy thay đổi trái tim của các con, để chấp nhận Chân lý **2

Sau đó, các con sẽ có sự hiệp nhất tinh thần và sức mạnh trong Chân Lý Sự Thật của Đức Tin. "


Hãy Đọc Thư 1 của Thánh Phêrô 5: 2-5 +

(2) Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. (3) Ðừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. (4) Như thế, Khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Những lời khuyên nhủ các tín hữu

(5) Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.


Hãy đọc Thư 1 gửi ông Timôthê 2: 1-4 +
Lời kinh phụng vụ


(1) Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, (2) cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. (3) Ðó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta, (4) Ðấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.

Ghi Chú:
*1. Những tà thuyết của nền văn minh sự chết như đã có giải thích chi tiết trong các sứ điệp trước.

**2. Thay đổi tâm hồn: là từ bỏ chính bản thân, từ bỏ ý riêng vì yêu Chúa và vì ơn cứu rỗi cho linh hồn mình "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích lợi gì"


+ - Các câu Kinh Thánh được Chúa Cha yêu cầu đọc và suy gẫm
All Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary
- Tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi Trời, đều được người thụ nhân đề cập đến. Như Ignatius báo chí - Kinh Thánh - Phiên bản Chuẩn đã được cập nhật - Catholic Edition.

Polo079
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 3287
Old 09-21-2017 , 10:15 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
September 21, 2017
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am the Father of all ages.

I am present to you in every miracle - great and small.

I was present when Israel passed over the Jordan on dry ground.

I was present when the snows came and blocked the path of the Nazi's into Russia.

I was the decision maker in the Cuban missile crisis.

Now I am part of the pattern of behavior that will determine the course of North Korea.

Through Me all things are possible."

"Never feel I have abandoned you.

I am always working in hearts.

Do not believe that human effort alone is capable of anything.

It is only when man cooperates with Me that any good thing is accomplished."Read Psalm 77:11-15+


I will call to mind the deeds of the LORD;
I will remember your wonders of old.

I will meditate on all your work,
and muse on your mighty deeds.

Your way, O God, is holy.
What god is so great as our God?

You are the God who works wonders;
you have displayed your might among the peoples.

With your strong arm you redeemed your people,
the descendants of Jacob and Joseph.

Read Joshua 3:17+

While all Israel were crossing over on dry ground, the priests who bore the ark of the covenant of the LORD stood on dry ground in the middle of the Jordan, until the entire nation finished crossing over the Jordan.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 12:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.