VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Trang Phật Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 02-22-2007 , 11:54 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
CALIFORNIA

Tịnh Xá Minh Ðăng Quang
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
8752 Westminster Ave.
Westminster, CA 92683-9937 USA
Phone: (714)895-1218 Fax: (714) 895-7389
Chùa Trúc Lâm Yên Tử
Thượng Tọa Thích Minh Nguyện
1924 W. 2nd St.
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714) 834-0250

Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Minh Trí
4821 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 554-7837

Chùa Huệ Quang
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn
4918 W. Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714) 530-9249/ (714) 534-2525

Chùa Hoa Nghiêm
Thượng Tọa Thích Pháp Tánh
4524 W. First St.
Santa Ana, CA 92703 USA
Tel./Fax. (714) 775-6799

Chùa Việt Nam
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
12292 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 534-7263 Fax: (714) 537-9491

Chùa Dược Sư
Ni Sư Thích Nữ Như Hòa
11111 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 638-4128/ 638-5437

Chùa Pháp Hoa
Thượng Tọa Thích Minh Tồn
10351 Hazard Ave.
Garden Grove, CA 92883 USA
Phone: (714) 775-6476

Chùa Liên Hoa
Thượng Tọa Thích Chơn Thành
9561 Bixby Ave.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 636-7725

Tịnh Thất Hồng Ân
Ni Sư Thích Nữ Diệu Ðáo
1740 W. Sallie Lane
Anaheim, CA 92804 USA
Tel. (714) 956-8541 Fax: (714) 891-4604

Viên Âm Tịnh Thất
Cố Thượng Tọa Thích Quảng Thiệp
14431 Flower St.
Garden Grove, CA 92843 USA
Tel. (714) 839-7289

Liên Quốc Thiền Viện
Ni Sư Thích Nữ Nhu Liên
2525 West Hucklebery
Santa Ana, CA 92706 USA
Tel. (714) 554-7936 / 554-8039

Chùa Bảo Quang
Thượng Tọa Thích Quảng Thanh
Hope and Hazard
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714) 530-2894

Thiền Viện Sùng Nghiêm
Tu Sĩ Thích Nữ Chân Thiền
Tu Sĩ Thích Nữ Chân Diệu
11561 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 638-0118
Website: http://www.sungnghiem.org


Từ Ân Thiền Ðường
Hòa Thượng Thích Duy Lực
4310 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714)265-2357

Am Bồ Ðề Lâm
Tỳ Kheo Thích Phước Trí
1017 N. Bazker St.
Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 547-6421

Chùa A Di Ðà
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St.
Westminster, CA 92883 USA
(gần Bushard & Westminster)
Tel. (714) 890-0628

Chùa Ðại Giác
Thượng Tọa Thích Hạnh Ðạo
14471 Titus St.
Westminster, CA 92883 USA
Tel. (714) 893-7586

Chùa Diệu Pháp Liên Hoa
Ni Sư Thích Nữ Pháp Ðăng
210 A Shannon St.
Santa Ana, CA 92704 USA
Phone: (714) 839-5907

Chùa Bát Nhã
Thượng Tọa Thích Nguyên Trí
803 Sulliven St.
Santa Ana, CA 92704 USA
Tel. (714) 571--0473

Chùa Huệ Nghiêm
12742 West St. Garden Grove, CA 92840
(714) 638 5851
Thầy Thích Minh Trí


Chùa Từ Hiếu
Ðại Ðức Thích Vân Ðàm
14508 S. Crenshaww Blvd.
Gardena, CA 90249
Phone: (310) 523-4528

Chùa Vĩnh Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Thông
1476 Reservoir St.
Pomona, CA 91766 USA
Phone: (909) 620-7041

Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Chơn Trí
850 W. Phillips Blvd.
Pomona, CA 91766 USA
Phone: (909) 622-0814/865-1410

Chùa Lạc Việt
Thượng Tọa Thích Trí Sanh
320 E. Philadelphia St.
Pomona, CA 91266
Phone: (909) 627-8822

Chùa Xá Lợi
Cố Thượng Tọa Thích Minh Hạnh
2751 Delmar Ave.
Rosemead, CA 91770
Phone: (818) 572-0389/288-7187

Chùa Khánh Anh
Ðại Ðức Thích Phước Sung & Ðại Ðức Thích Từ Hạnh
8802 Guess St.
Rosemead, CA 91770 USA
Tel. (818) 571-2781

Thích Ca Thiền Viện
Hòa Thượng Kim Triệu
15950 Winsters Lane
Riverside, CA 92504 USA
Tel. (909) 780-5249

Chùa Tây Lai
3456 S. Glenmark Dr.
Hacienda Heights, CA 91745
Phone: (818) 961-9697

Chùa Ðông Hưng
Ðại Ðức Thích Minh Ðạo
8665 California Ave.
Riverside, CA 92504
Phone: (909) 359-4588

Hội Phật Giáo Linh Sơn
Mr. Trần Văn Của
1007 Ignala St.
Montebello, CA 90640 USA
Phone: (213) 721-1297

Chùa Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
863 S. Berendo St.
Los Angeles, CA 90005
Phone: (213) 384-9638

Chùa Quan Âm
Ve. Thích Tâm Thành
3033 W. Leeward Ave.
Los Angeles, CA 90005
Phone: (213)386-9289

Phước Huệ Ðạo Tràng
Thượng Tọa Thích Phước Bổn
6736 N. Figueroa St.
Los Angeles, CA 90042 USA
Phone: (213) 259-9927

Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Thiện Viên
1238 S. Kenmore Ave.
Los Angeles, CA 90006 USA
Phone: (213) 387-4569

Phổ Ðà Sơn Quan Âm Bồ Tát Tự
Hòa Thượng Thích Tuệ Quần
1349-1351 N. Broadway St.
Los Angeles, CA 90012
Phone: (213) 224-8626

Phật Học Viện Quốc Tế
Hòa Thượng Thích Ðức Niệm
9250 Columbus Ave.
Sepulveda, CA 91343
Phone: (818) 893-5317

Chùa Phật Tổ
Ni Sư Thích Nữ Chơn Niệm
905 Orange Ave.
Long Beach, CA 90813
Phone: (213) 599-5100

Tu Viện Long Beach
Ðại Ðức Thích Hằng Trường
3361 E. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90803 USA
Tel. (310) 428-8902

Chùa Viên Thông
Thượng Tọa Thích Thông Niệm
15933 Clark Avenue
Bellflower, CA 90706-4523 USA
Tel. (562) 867-8929

Tịnh Xá Ngọc Thiền
Ni Sư Thích Nữ Liên Chi
3224 W. 135th St.
Hawthorne, CA 90250
Phone: (310) 978-8641

Chùa Bảo Tịnh
Thượng Tọa Thích Nguyên Ðạt
2406 Compton Blvd.
Gardena, CA 90249
Phone: (310) 516-1522

Chùa Diệu Pháp
Thượng Tọa Thích Viên Lý
311 E. Mission Road
San Garbriel, CA 91776
Phone: (626) 288-5359/Fax: (626) 572-8741
E-mail: thichvienly@yahoo.com

Quan Âm Tịnh Xá
Ven. Thích Giác Minh
11700 Loewer Asuza Rd
El Monte, CA 91732 USA
TEL. (626) 401 9794

Chùa Pháp Hoa
Ðại Ðức Thích Phước Sung
1212 S. Atlantic Blvd.
Alhambra, CA 91803 USA
Tel./Fax. (818) 458-6241

Tịnh Thất Ngọc Ðăng
Sư Cô Thích Nữ Liên Hiếu
2405 W. Jewett St.
San Diego, CA 92111 USA
Tel. (619) 560-4064

Tịnh Xá Vạn Ðức
Thượng Tọa Thích Giác Chơn
2504 Comstock St.
San Diego, CA 92111 USA
Phone: (619) 268-9542

Chùa Vạn Hạnh
8617 Fanita St.
Sante, CA 92071
Phone: (619) 448-1144/448-6611

Như Lai Thiền Tự
Thượng Tọa Thích Minh Hồi
3340-3342 Central Ave.
San Diego, CA 92105
Phone: (619) 563-5817

Chùa Phật Đà
TT. Thích Nguyên Siêu
8606 Hillery Dr.
San Diego, CA 92126 USA
Tele: (858) 635-5647
FAX: (858) 689-9369


Tu Viện Pháp Vương
TT. Thích Nguyên Siêu
715 Vista Avenue
Escondido, CA 92026 – USA
Tele: (760) 739-8063


Tu Viện Trúc Vàng
TT. Thích Phụng Sơn
Escondido, CA USA

Minh Ðăng Quang Thiền Viện
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
727 Rainbow Crest Rd.
Fallbrơk, CA 92028-99617

Tu Viện Liễu Quán
31130 Chihuahua Valley Dr.
Warner Springs, CA 92086
Phone (909) 767-7332, (310) 516-1522

TU VIỆN LỘC UYỂN
DEER PARK MONASTERY
Address: 2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026
Phone: (760) 291-1003
Fax: (760) 291-1010
E-mail: deerpark@plumvillage.org
Web: www.deerparkmonastery.org

THIỀN VIỆN ÐẠI ÐĂNG
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
6326 Camino Del Rey
Bonsall, CA 92003
Tel. 760-945-5588

Hộ Pháp Tịnh Thất
Ven. Thích Nhuận Ðạt
15900 Crenshaw St. G 213
Gardena, CA 90249 USA
Tel. (310) 676-4967

Pháp Duyên Tịnh Xá
Thượng Tọa Thích Giác Lượng
766 S. 2nd St
San Jose, CA 95112 USA
Phone: (408) 295-2436 Fax. (408) 292-3604

Bửu Hoa Thiền Tự
Hòa Thượng Thích Linh Chơn
2946 MaKee Road
San Jose, CA 95127 USA
Tel. (408) 259-8888/ (408) 923-9559

Chùa Giác Minh
Hòa Thượng Thích Thanh Cát
763 Donhoe St.
El Palo Alto, CA 94303
Phone: (415) 325-7353

Tu Viện Kim Sơn
Thượng Tọa Thích Tịnh Từ
574 Summit Road
Watsonville, CA 95076
Phone: (408) 848-1541

Chùa Ðức Viên
Ni Sư Thích Nữ Ðàm Lựu
2420 Mc Laughlin Ave.
San Jose, CA 95121
Phone: (408) 993-9158

Chùa Kim Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Trì
3119 Alta Arden Expressway
Sacramento, CA 95825
Phone: (916) 481-8781

Chùa Diệu Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
9229 Elder Creek Road
Sacramento, CA 95829
Phone: (916) 381-4360

Chùa Từ Quang
Thượng Tọa Thích Tịnh Từ
Ðại Ðức Thích Hạnh Tuấn
243 Duboce Ave.
San Francisco, CA 94103
Tel. (415) 431-1322

Trung Tâm Phật Giáo Hayward
Ðại Ðức Thích Từ Lực
27878 Caloroga Ave.
Hayward, CA 94545
Phone: (510) 732-0728

Chùa Quảng Ðức
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
380 S. 22nd St.
San Jose, CA 95116 USA
Phone: (408) 286-8380

Chùa Quảng Ðức
Ven. Thích Giác Ðạo
3542 Pine Creek Dr.
San Jose, CA 95132 USA
Tel. (408) 272-8533

Chùa Vạn Phật Thánh Thành
Cố Hoà Thượng Tuyên Hóa
2001 Talmage Rd
Talmage, CA 95481
Phone: (707) 462-0939

Chùa An Lạc
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Fermando St.
San Jose, CA 95116 USA
Tel. (408) 729-9042

Như Lai Thiền Viện
Sư Khánh Hỷ Trần Minh Tài
1215 Lucretia Ave.
San Jose, CA 95122 USA
Tel. (408) 294-4536

Niệm Phật Ðường Duyên Giác
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
97 Foss Ave.
San Jose, CA 95116 USA
Phone: (408) 926-9256

Chùa Quang Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Ðạt
PO Box 55285
Stockton, CA 95205
Phone: (209) 941-4991 Fax: (209) 941-2513

An Tường Tự Viện
Thượng Tọa Thích Thanh An & Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682 28th St.
Oakland, CA 94609 USA
Tel. (510) 444-5218


Ðạo Tràng Tam Bảo
T.T Thích Viên Thành
8237 E. 14th St.
Oakland, CA 94621 USA
Tel. (510) 536-2105/569-7714

Chùa Tam Bảo
Ðại Ðức Thích Tâm Quang
457 N. Valeria St.
Fresno, CA 93701
Phone: (209) 264-2728

Ưu Ðàm Tự Viện
Ðại Ðức Thích Từ Chơn & Minh Liên
3204 Eucalyptus St.
Marina, CA 93933 USA
Phone: (408) 384-5438

Hội Phật Giáo Hải Nhuận
1311 East 33rd Street
Oakland, CA 94602

Quán Âm Tịnh Xá
Rev. Thích Minh Bảo
1134 Roberts Avenue
San Jose, CA 95122 USA
Tel: (408) 998-0986
Email:quanamtinhxa@yahoo.com


Aro Ter Lineage
Alameda Practice Group
Founders: Ngak'chang Rinpoche and Khandro Déchen
Web site: www.aroter.org
Email: ogdor@hotmail.com
Tradition: Tibetan, Nyingmapa, Aro Ter lineage

American Buddhist Meditation Temple
2580 Interlake Road, Bradley, CA 93426
Tel: (805) 472-9210, Fax: 472-9210
Tradition: Theravada, Thai, Maha Nikaya


Bay Zen Center
5600-A Snake Road, Oakland, CA 94611
Tel: (510) 482-2533, Fax: (510) 482-9531
Email: info@bayzen.org
Web site: www.bayzen.org
Tradition: Ordinary Mind Zen School (Charlotte Joko Beck)
Contact: Lance Ashdown

Buddhist Churches of America (BCA)
1710 Octavia Street, San Francisco, CA 94109
Tel: (415) 776 5600, Fax: (415) 771 6293
Head: Bishop Hakubun Watanabe
Minister: Rev. Kodo Umezu
Email: bcahq@pacbell.net
Tradition: Jodo Shinshu (Pureland)

Buddhist Church of Oakland
825 Jackson Street, Oakland, CA 94607
Tel: (510) 832 5988, Fax: (510) 832 0709
Minister: Rev. Seigen Yamaoka
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu (Pureland)

Buddhist Church of San Francisco
1881 Pine Street, San Francisco, CA 94109
Contact Person: Chizuko Kakiuchi or Jeff Matsuoka (web)
Tel: (415) 776-3158, Fax: (415)776-0264
Email: jeff@bcsfweb.org
Web site: www.bcsfweb.org
Tradition: Jodo Shinshu (Pureland)
Affiliation: BCA (Buddhist Church of America)
Spiritual Director: Rev. Hiroshi Abiko

Buddhist Church of Stockton
2820 Shimizu Drive, Stockton, CA 95203
Tel: (209) 466 6701, Fax: (209) 469 2811
Minister: Rev. Charles Hasegawa
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism


Buddhist Center San Francisco
110 Merced Ave., San Francisco, CA 94127
Tel: (415) 661 6467, Fax: (415) 665 2241
Email: SanFrancisco@diamondway-center.org
Web site: www.diamondway.org/sf
Head: Lama Ole Nydahl
Tradiition: Tibetan, Karma Kagyu
Affiliation: Diamond Way Buddhism


Buddhist Center San Luis Obispo
c/o Jeff Foster and Betsy Schwartz
282 Ramona Drive, Pismo Beach, CA 93405
Tel: (805) 544 4036, Fax: (805) 173 3902
Email: SanLuisObispo@diamondway-center.org
Head: Lama Ole Nydahl
Tradiition: Tibetan, Karma Kagyu
Affiliation: Diamond Way Buddhism

Buddhist Temple of Marin
390 Miller Avenue, Mill Valley, CA 94941
Tel: (415) 388 1173
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Buddhist Wisdom Meditation Center Gilroy
Mail: 777 First Street, PMB 522, Gilroy, CA 95020-4918
Tel: (408) 847-1890
Contact person: Laura S.
Email: antique@lighthousewoods.com
Web site: www.lighthousewoods.com/sanctuary.html
Tradition: Non-sectarian, Vipassana, Theravadin, Shambhala


Berkeley Buddhist Temple
2121 Channing Way, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 841-1356, Fax: (510) 841-1435
Minister: Rev. Seigen Yamaoka
Email: bsangha@pacbell.net
Web site: home.pacbell.net/bsangha
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism


Berkeley Buddhist Monastery
2304 McKinley Ave, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 848-3440, Fax: (510) 548-4551
Email: paramita@dnai.com
Web site: www.drba.org/bbm.htm
Tradition: Ch'an (Zen)
Affiliation: The City of Ten Thousand Buddhas
Contact: Rev. Heng Sure


Berkeley Buddhist Priory
1358 Marin Avenue, Albany CA 94706
Tel: (510) 528-1876
Email: Prior@BerkeleyBuddhistPriory.org
Web site: www.BerkeleyBuddhistPriory.org
Tradition: Mahayana, Soto Zen
Affiliation: Order of Buddhist Contemplatives
Spiritual Director: Rev. Kinrei Bassis
Teacher: Rev. Kinrei Bassis


Berkeley Shambhala Center
2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 841-6475
Email: shambhal@pacbell.net
Web site: www.shambhala.org/center/berkeley
Founder: Chögyam Trungpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Kagyü lineage

Berkeley Zen Center
1931 Russell Street, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 845-2403
Email: bzc@berkeleyzencenter.org
Web site: berkeleyzencenter.org
Tradition: Soto Zen (Suzuki Roshi)

Buddha Zendo
167 Vernon Street, San Francisco, CA 94132
Tel: (415) 452-3013
Tradition: Tendai Kengyo

Chagdud Gompa
San Francisco Practice Group, San Francisco, CA
Tel: (415) 282-6030
Founder: H. E. Chagdud Tulku
Web site: www.chagdud.org
Tradition: Tibetan, Nyingmapa

Community of Mindful Living - Deer Park Monastery
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026
Tel: (760) 291-1003, Fax: (760) 291-1172
Email: deerpark@plumvillage.org
Web site: www.iamhome.org
Tradition: Vietnamese Zen (Thich Nhat Hanh)
Affiliation: Order of Interbeing


Compassion Meditation Center
17327 Meekland Ave., Hayward, CA 94541
Tel: (510) 481-7002
Email: photu@jps.net
Web site: www.compassiontemple.org
Tradition: Vietnamese Zen
Lineage: Ven. Thich Nhat Hanh


Delano Buddhist Church
Delano, CA
Tel: (805) 725 8135
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Dharmadhatu
2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 841-3242
Email: shambhal@pacbell.net
Web site: www.shambhala.org/center/berkeley
Tradition: Tibetan - Kagyu - Lama Chogyam Trungpa

Diamond Way Buddhist Center
110 Merced Avenue, San Francisco, CA 94127
Tel: (415) 661-6467, Fax: (415) 665-2241
Email: dwbc@diamondway.org
Web site: www.diamondway.org
Tradition: Tibetan, Karma Kagyu Lineage


Drukpa Kargyud San Francisco
348 Castro Street, San Francisco, CA 94114
Tel: (415) 255-0470, Fax: (414) 255-2016
Tradition: Tibetan, Kagyu, Drikung

Dudul Nagpa Ling
7436 Sea View Place, El Cerrito, CA 94530
Tel: (510) 528-8151
Email: yeshetar@aol.com
Web site: www.kilaya.org
Tradition: Tibetan, Nyingma
Spiritual Director: His Holiness Orgyen Kusum Lingpa

Empty Gate Zen Center
2200 Parker Street, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 845-8565
Email: egzc@emptygatezen.com
Web site: www.emptygatezen.com
Tradition: Korean Zen (Zen Master Seung Sahn)
Affiliation: Kwan Um School of Zen


Enlightened Experience Celebration
410 Albany Ave, #302 Albany, CA 94706
Email: dorje1@mindspring.com
Tradition: Tibetan (FPMT)
Coordinator: Bill Kane

Ewam Choden Tibetan Buddhist Center
254 Cambridge Ave., Kensington, CA 94607
Tel: (510) 527-7363
Email: lamakunga@hotmail.com
Web site: www.ewamchoden.org
Tradition: Tibetan, Sakya Ngor lineage
Spiritual Director: Lama Kunga Thartse Rinpoche

Fresno Betsuin Buddhist Church
1340 Kern Street, Fresno, CA 93706
Tel: (209) 442 4054, Fax: (209) 442 1978
Minister: Rev. Joko Yoshii
Email: betsuin FR@aol.com
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Gold Mountain Sagely Monastery
800 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
Tel: (415) 421-6117, Fax: (415) 788-6001
Email: drbagmm@jps.net
Web site: www.drba.org
Founder: Venerable Master Hsuan Hua
Tradition: Mahayana, Ch'an (Zen)


Green Gulch Zen Center
1601 Shoreline Highway, Sausalito, CA 94965
Tel: (415) 383-3134
Tradition: Soto Zen (Suzuki Roshi)

Guadelupe Buddhist Church
1072 Olivera Street, Guadalupe, CA 93434|
Tel: (805) 343 1053
Minister: Rev. Jim Yanagihara
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu

Hartford Street Zen Center (Issanji)
57 Hartford Street, San Francisco, CA 94114
Tel: (415) 863-2507
Email: Baizan@yahoo.com
Web site: www.hartfordstreetzen.com
Tradition: Soto zen (Suzuki roshi)
Affiliation: San Francisco Zen Center
Contact Person: Lynne Menefee

Hayward Buddhist Center
27878 Calaroga, Hayward, CA 94545
Tel: (510) 732-0728, Fax: (510) 732-2731
Email: ttpghw@jps.net
Web site: home.jps.net/~ttpghw
Tradition: Vietnamese Zen
Lineage: Ven. Thich Nhat Hanh


Healing Buddha Center
Segyu Gaden Pelgye Ling
2369 Empire Grade, Santa Cruz, CA 95060
Tel. (831) 423-8700
Email: HBC-scruz@healingbuddha.org
Web site: www.healingbuddha.org
Tradition: Tibetan (Segyu lineage of the Gelug School)


Hung Kar Ling
6444 Pine Haven Road, Oakland, CA 94611
Tel: (510) 528-8151
Web site: www.kilaya.org
Tradition: Tibetan, Nyingma
Spiritual Director: His Holiness Orgyen Kusum Lingpa

Insight Meditation Center of the Mid-Peninsula
1205 Hopkins Ave., Redwood City, CA 94062
Tel: (650) 599-3456
Email: info@midpeninsight.org
Web site: www.midpeninsight.org
Tradition: Vipassana
Spiritual Director: Gil Fronsdal
Contact Person: Ines Freedman

Institute for World Religions
& Berkeley Buddhist Monastery
2304 McKinley Avenue, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 848-3440, Fax: (510) 548-4551
Email: paramita@dnai.com
Founder: Venerable Master Hsuan Hua
Tradition: Mahayana, Ch'an (Zen)


International Meditation Center
1331 33rd Avenue, San Francisco, CA 94122
Tel: (415) 731-1941
Tradition: Theravada (Burmese)

Jewel Heart San Francisco Center
Tel: (415) 248-2656
Web site: www.jewelheart.org
Spiritual Director: Kyabje Gelek Rinpoche
Tradition: Tibetan, Gelupa

Jr. Young Buddhist's Association of San Francisco
1881 Pine Street, San Francisco, CA 94109
Contact Person: Lika Sasaki (President)
Tel: (415) 776-3158, Fax: (415) 776-0264
Email: minidora24@excite.co.jp
Web site: www.geocities.com/bcsfhome/yba.html
Tradition: Jodo shinshu (Pureland)
Affiliation: Yound Buddhists Association of America
Teachers: Shizuko Siegel

Kagyu Droden Kunchab
1892 Fell Street, San Francisco, CA 94117
Tel: (415) 752-5454
Web site: www.kdk.org
Tradition: Tibetan
Affiliation: Founded by Kalu Rinpoche
Contact: Lama Lodru

Kamtsang Choling USA.
33 Marne Ave, San Francisco, CA 94127
Tel: (415) 661-6467
Email: 74034.1033@compuserve.com
Tradition: Tibetan - Kagyu - Shamar Rinpoche

Kannon Do Zen Meditation Center
292 College Avenue, Mountain View, CA 94040
Tel: (650) 903-1935
Email: howard@howardwade.com
Web site: www.kannondo.org
Tradition: Soto Zen (Suzuki Roshi)


Karma Thegsum Choling
Buddhist Meditation Center
677 Melville Avenue, Palo Alto
Tel: (650) 967-1145
Contact: Katherine Penny
Tradition: Tibetan, Kaygu

Koyasan Shingon Tenchi-ji Temple
Box 3757, Fresno, CA 93650-3757
Tel: (559) 435-0507
Affiliated to: Koyasan Shingon-shu Kongobuji Temple, Japan
Web site: www.shingon.org/sbii/sbii.html
Founders: Rev. Eijun Eidson, Rev. Shoken Harada
Email: beidson@shingon.org
Web site: www.koyasan.org


Lesbian Buddhist Sangha (LBS)
Berkeley, California
Contact Person: Carol Newhouse
Email: Carolnewh@aol.com
Tradition: Vipassana Insight Meditation

Lieu Quan Buddhist Cultural Center
1425 Claton Road, San Jose CA 95127
Tel: (408) 272 5765
Email: thichphapchon@yahoo.com
Web site: www.chualieuquan.com
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Spiritual Director: The Most Ven. Thich Hai An
Affiliated to: Tu Dam Pagoda, Hue Vietam
Teacher: Ven. Thich Phap Chon


Lotus Organization
1053 Solano Avenue, Albany, CA 94706
Contact Person: Susan Verby
Tel/Fax: (510) 525 5562
Email: inquiry@thelotus.org
Web site: www.thelotus.org
Affiliation: Tibetan, Western
Teachers: Padma Tenzin Sol / Robin Bello


Mettananda Vihara
4619 Central Ave., Fremont CA 94536
Tel: (510) 795-0405
Tradition: Theravada, Burmese
Vipassana Meditation-Mahasi Method
Spiritual Director: Ashin Dhammapiya
Teachers: Ashin Kawthida & Ashin Nyarnika

Middlebar Monastery
2503 Del Rio Drive, Stockton, CA 95204
Tel: (209) 462-9384
Email: bjames@oco.net
Tradition: Sotozenshu (for American culture and customs)
Affiliation: loose affiliation with Soto Zen in Japan
Spiritual Director: Daino Doki MacDonough, Roshi
Teachers: MacDonough Roshi and Brother James, his disciple.

Mountain Source Sangha
1559 26th Avenue, San Francisco, CA 94122
Contact Person: Stephen Damon
Tel: (415) 681-9172
Email: cleolucky@aol.com
Web site: www.mtsource.org
Tradition: Soto Zen
Affiliation: San Francisco Zen Center
Spiritual Director: Taigen Dan Leighton


Mountain View Buddhist Temple
575 Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043-3102
Tel: (650) 964-9426, Fax: (650) 964-6159
Minister: Jay Shinseki
Email: mvbt@aol.com
Web site: www.bcacoast.org/mtview/announce.html
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Japanese Shinshu Buddhism

Nalandabodhi - Bay Area study Group
105 Palm Ave. #12 San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 422-0002
Email: sjohnston@nalandabodhi.org
Web site: www.nalandabodhi.org
Tradition: Tibetan, Nyingmapa/Kagyu
Contact: Stephanie Johnston

Nyingma Institute
1815 Highland Place, Berkeley, CA 94709
Tel: (510) 843-6812
Email: Nyingma-Institute@nyingma.org
Web site: www.nyingmainstitute.com
Tradition: Tibetan. Nyingma
Contact: Abbe Blum


Oakland Zendo - Pacific Zen Institute
4033 Broadway, Oakland, CA 94607
Contact Person: David Weinstein
Tel: (510) 531-5779
Web site: www.pacificzen.org
Tradition: Soto/Rinzai
Lineage: Harada/Yasutani
Affiliation: Pacific Zen Institute
Spiritual Director: John Tarrant, Roshi
Teacher: David Weinstein

Oxnard Buddhist Church
Tel: (805) 483 5948, Fax: (805) 483 2353
Minister: Rev. Kakei Nakagawa
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Padma Shedrup Ling
Box 117, Fairfax, CA 94978
Tel: (415) 485-1356
36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536
Tel: (510) 790-2294 or 2296, Fax: (510) 796-9043
Tradition: Theravada (Thai)
Teacher: Phramaha Somchai
Contact: Phramaha Suchart

Palo Alto Buddhist Temple
2751 Louis Road, Palo Alto, CA 94303
Tel: (415) 856 0123, Fax: (415) 856 9130
Minister: Rev. Hiroshi Abiko
Web site: www.sonic.net/~enmanji/
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Palo Alto Shambhala Meditation Group
956 Bonita Avenue
Unit 1 Mountain View, CA 94040
Tel: (650) 938-2356
Email: polard@wenet.net
Web site: www.shambhala.org/center/palo-alto
Founder: Chögyam Trungpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Kagyü lineage
Director: Henry Polard

Purple Lotus Buddhist School
33615 9th Street, Union City, CA 94587
Tel: (510) 429-8808
Email: webmaster@purplelotus.com
Web site: www.purplelotus.org
Tradition: Mixed (Vajrayana, Pure Land, Taosim)

Purple Lotus Temple
636 San Mateo Ave., #1, San Bruno, CA 94587
Tel: (650) 952-9513, Fax: (650) 952-9567
Email: webmaster@purplelotus.com
Web site: www.purplelotus.org
Tradition: Mixed (Vajrayana, Pure Land, Taoism)


Ratna Shri Sangha
2245 Cabrillo Street #4, San Francisco, CA 94121-3724
Contact: Cindy Chang (415) 386-4619 or
Jeff Beach (415) 386-4619
Email: gyaltsen@earthlink.net c/o Jeff Beach
Tradition: Tibetan, Kagyu, Drikung


Ratna Shri Center at Berkeley
Berkeley, California
Tel: (510) 843-2967
Email: RatnaShri@aol.com
Tradition: Tibetan, Kagyu, Drikung
Contact: Ven. Lama Osal Dorje

Rigpa - USA National Headquarters
449 Powell Street, Suite 200 San Francisco, CA 94102
(Walk-in entrance at 521 Sutter Street)
Tel: (415) 392-2055, Fax: (415) 392-2056
Web site: www.rigpa.org
Teachers: Sogyal Rinpoche and H.E. Dzogchen Rinpoche
Tradition: Tibetan, Nyingma

Rigpa Center
Berkeley, California
Tel: (510) 644-1858
Founder: Sogyal Rinpoche
Tradition: Tibetan, Nyingma (Rigpa)

Sakya Dechen Ling
1709 Myrtle Street, Oakland, CA 94607
Tel: (510) 465-2202
Email: info@sakyadechenling.org
Web site: www.sakyadechenling.org
Tradition: Tibetan, Sakya Lineage
Spiritual Director: Her Eminence Jetsun Kusho Chime Luding
Contact Person: Katherine Pfaff

Sati Center for Buddhist Studies
PO Box 2021, Santa Cruz, CA 95063-2021
Tel: (415) 646-0530
Email: info@sati.org
Web site: www.sati.org
Tradition: Theravada


San Francisco Buddhist Center
37 Bartlett Street, between 21st & 22nd Streets &
between Valencia & Mission Streets (in the Mission)
San Francisco, CA 94110
Tel: (415) 282-2018
Email: amigo@sfbuddhistcenter.org
Web site: www.sfbuddhistcenter.org
Head: SangharakVietFunVietFunVietFunVietFuna, founder of the Western Buddhist Order
Affiliation: Friends of the Western Buddhist Order
Contact: Paramananda, Viveka, Karunadevi, Viradhamma, Khajit, Lisa Cullen

San Francisco Myoshinji Temple
2631 Appian Way, Pinole, CA 94564
Tel: (510) 222-8372
San Francisco Myoshinji Temple
Email: contact@nichirenshoshumyoshinji.org
Web site: nichirenshoshumyoshinji.org
Tradition: Nichiren Shoshu
Affiliation: Head Temple Taisekiji, Japan


San Francisco Shambhala Center
1630 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
Tel: (415) 731-4426
Email: sfshambhala@yahoo.com
Web site: www.shambhala.org/center/san-francisco
Founder: Chögyam Trungpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Kagyü lineage
Directors: Debra Seibel and Bregman


San Francisco Nichiren Buddhist Church
1570 17th Ave., San Francisco, CA 94122
Tel: (415) 665-4063
Tradition: Nichiren Shu

San Francisco Zen Center
300 Page Street, San Francisco, CA 94102
Tel: (415) 863-3136
Email: secretary@sfzc.org
Web site: www.sfzc.com
Tradition: Soto Zen - Suzuki Roshi


San Jose Buddhist Church Betsuin
640 N 5th Street, San Jose, CA 95112
Tel: (408) 293 9292, Fax: (408) 293 0433
Rinban Masanori Ohata
Minister: Rev. Gerald Sakamoto
Email: sjbc@sjbetsuin.com
Web site: www.sjbetsuin.com
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

San Jose Myokakuji Betsuin
3570 Mona Way, San Jose, CA 95130
Tel: (415) 246-0111, Fax: (415) 246-3543
Tradition: Nichiren Shu
Contact: Bishop Matsuda

San Luis Obispo Buddhist Church
6996 Ontario Road, San Luis Obispo, CA 93405
Tel: (805) 595 2625
Minister: Rev. Jim Yanagihara
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

San Mateo Buddhist Temple
2 S. Claremont Street, San Mateo, CA 94401
Tel: (415) 342 2541, Fax: (415) 342 0576
Minister: Rev. Eijun Kujo
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Sang-ngak-cho-dzong
2508 Eagle Avenue, Alameda, CA 94501
Tel: (510) 865-1394
Tradition: Tibetan, Nyingma

Saraha Buddhist Center
PO Box 12037, San Francisco, CA 94112
Tel: (415) 585-9161, Fax: 585-3161
Web site: www.kampadas.org
Tradition: Tibetan, Kadampa Mahayana Buddhism (NKT).

Saraha Buddhist Center
43 South 14th Street, San Jose, CA 95112
Tel: (408) 297-6840, Fax: (408) 97-6840
Tradition: Tibetan, New Kadampa
Affiliation: Manjushri Mahayana Buddhist Centre, Ulverston, UK

Siddhartha's Intent Western Door
c/o Kathryn Meeske, President
P.O. Box 15566, Fremont, CA 94539
Tel: (213) 739-0246 or (415) 675-0337
Email: siwd_main@hotmail.com
Spiritual Head: Dzongsar Khyentse Rinpoche
Tradition: Tibetan

Sixth Patriarch Zen Center
2584 Martin Luther King Jr. Way, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 486-1762, Fax: 883-0461
Email: sixthpat@zenhall.org
Web site: www.zenhall.org
Tradition: Korean Rinzai Zen
Spiritual Director: Venerable Hyunoong Sunim
Contact Person: JaguangSoka Gakkai International - USA
606 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90401
Tel: (310) 260-8900, Fax: (310) 260-8917
Email: sgi-usa@sgi-usa.org
Web site: www.sgi.org
Tradition: Mahayana
Founder: Nichiren Daishonin


Southern Alameda County Buddhist Church
32975 Alvarado-Niles Road, Union City, CA 945587
Tel: (510) 471 2581, Fax: (510) 489 3556
Minister: Rev. Naoki Kono
Email: sacbc@aol.com
Web site: www.sonic.net/~enmanji
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Spirit Rock Meditation Center
5000 Sir Francis Drake Boulevard, Woodacre, CA 94973
Tel: (415) 488-0164, Fax: (415) 488-0170
Email: SRMC@spiritrock.org
Web site: www.spiritrock.org
Tradition: Mixed
Affiliation: Insight Meditation Society (MA)
Teachers: Jack Kornfield, James Baraz, Sylvia Boorstein, Anna Douglas

Theravada Buddhist Society of America / Dhamananda Vihara
17450 S Cabrillo Highway, Hal Moon Bay, CA 94019
Contact Person: U Osadha
Tel/Fax: (650) 726-7604
Email: osadha@tbsa.org
Web site: www.tbsa.org
Tradition: Theravada, Burmese / Mahasi Vipassana
Spiritual Director: U Silananda
Teachers: U Sobhana, U Jotalankara, U Osadha, U Nandisena

Tibetan Nyingma Institute
1815 Highland Place, Berkeley, CA 94709
Tel: (51) 843-6812
Email: Nyingma-Institute@nyingma.org
Web site: www.nyingmainstitute.com
Tradition: Tibetan (Nyingma)
Contact: Abbe Blum


Tsa Tsa Studio/ Center for Tibetan Sacred Art
Contact: Roberta Raine
4 Joost Ave., San Francisco CA 94131
Tel: (415) 206-0313, Toll-free: 1-877-OM-AH-HUM
Tradition: Tibetan, Gelupa (FPMT)
Spiritual Director: Lama Zopa Rinpoche
Email: tsatsafpmt@aol.com
Web site: www.tsatsastudio.org

Tse Chen Ling
4 Joost Ave., San Francisco CA 94131
Tel: (415) 333-3261, Fax: (415) 333-4851
Tradition: Tibetan, Gelupa (FPMT)
Spiritual Director: Geshe Ngawang Dakpa
Email: tclcenter@aol.com
Web site: www.tsechenling.com
Contact: Lobsang Chokyi


Vajrakilaya Centres:
Dudul Nagpa Ling
7436 Sea View Place, El Cerrito, CA 94530
Hung Kar Ling
6444 Pine Haven Road, Oakland, CA 94611
Founder: Orgyen Kusul Lingpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Nyingmapa
Contacts: John & Amy Kriebel - San Raphael, CA
Tel: (510) 528-8151


Viet-American Buddhist Youth Association
Hayward Buddhist Center
27878 Calaroga Avenue, Hayward, CA 94545-4659
Tel: (510) 732 0728, Fax: 732 2731
President: Rev. Thich Tu-Luc
Email: ttuluc@jps.net

Wat Brahmacariyakaram
4485 South Orange Avenue, Fresno, CA 93725
Tel: (559) 264-5644
Tradition: Theravada, Thai

Wat Buddhanusorn
36054 Niles Boulevard, Fremont, CA 94536-1563
Tel: (510) 790-2294, Fax: (510) 796-9043
Email: t_setkorn@hotmail.com
Web site: www.watbuddha.iirt.net
Tradition: Theravada, Thai

Wat Buddhapradeep of San Francisco
310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066
Tel: (650) 615-9528, 615-9688
Fax: (650) 583-8083, 742-6657
Email: wat-thai@wat-thai.com
Web site: www.wat-thai.com
Tradition: Theravada, Thai


Wat Chaobuddha of San Bernardino
3495 Gray Street, San Bernardino, CA 92407
Tel: (909) 880-2762, Fax: 880-2762
Tradition: Theravada, Thai

Wat Mongkolratanaram
(Berkeley Thai Temple)
1911 Russell Street, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 849-3419, 840-9034, Fax: 845-8150
Abbot: Ajahn Manat
Tradition: Theravada, Thai

Wat Nagara Dhamma
(Wat Nakorntham)
3225 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122
Tel: (415) 665-7566, Fax: (415) 665-9892
Tradition: Theravada


Zen Hospice Project
273 Page Street, San Francisco, CA 94102
Tel: (415) 863-2910, Fax: 863-1768
Email: mail@zenhospice.org
Web site: www.zenhospice.org
Residential care


Diamond Way Buddhist Center; 110 Merced Ave. San Francisco, CA 94127
Dzogchen Community; Southern California
Sonoma Shambhala Center; PO Box 614, 455 West Napa Street, Suite G Sonoma, CA 95476
--------------------------------------------------------------------------------
Alameda County
Alameda
Aro Ter Lineage; Alameda Practice Group
Sang-ngak-cho-dzong; 2508 Eagle Avenue, Alameda, CA 94501

Albany
Berkeley Buddhist Priory; 1358 Marin Ave., Albany, CA 94706
Community of Mindful Living; 850 Talbot Avenue, Albany, CA 94706
Enlightened Experience Celebration; 410 Albany Ave, #302 Albany, CA 94706

Berkeley
Berkeley Buddhist Monastery; 2304 McKinley Ave, Berkeley, CA 94703
Berkeley Shambhala Center; 2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Berkeley Zen Center; 1931 Russell Street, Berkeley, CA 94703
Dharmadhatu; 2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Empty Gate Zen Center; 2200 Parker Street, Berkeley, CA 94703
Nyingma Institute; 1815 Highland Place, Berkeley, CA 94704
Rigpa Center; Berkeley, California
Tibetan Nyingma Meditation Center; 1815 Highland Place, Berkeley, CA 94709.
Wat Mongkolratanaram (Berkeley Thai Temple); 1911 Russell Street, Berkeley, CA 94703

Fremont
Wat Buddhanusorn; 36054 Niles Boulevard, Fremont, CA 94536-1563

Hayward
Bohyunsah: Samantabhadra Zen Center; & The Temple of Universal Virtue; (510) 537-9919
Hayward Buddhist Center; 27878 Calaroga, Hayward, CA 94545
Viet-American Buddhist Youth Association; Hayward Buddhist Center

Oakland
Bay Zen Center; 5600-A Snake Road, Oakland, CA 94611; 510-601-5220 - tel
Hung Kar Ling; 6444 Pine Haven Road, Oakland, CA 94611


--------------------------------------------------------------------------------
Big Sur
San Simeon
Land of Calm Abiding; PO Box 123 San Simeon, California 93452; 866-9644


--------------------------------------------------------------------------------
Butte County
Paradise
Vajrakilaya Centres; Kilaya Pema Chogna Ling; (530) 872-8580


--------------------------------------------------------------------------------
Central Coast
Bradley
American Buddhist Meditation Temple; 2580 Interlake Road, Bradley, CA 93426

Carmel Valley
Tassajara Zen Mountain Center; Tassajara Hotsprings, Carmel Valley, CA 93924

Ojai
Ojai Valley Dharma Ctr; 306 E Matilija St; (805) 646-2102

San Luis Obispo
Buddhist Center - San Luis Obispo; 282 Ramona Drive, San Luis Obispo, CA 93405

Santa Barbara
Chagdud Gompa +; P'huntsog Ling; 805-899-4883
Clear Light Sangha; 1628, Street #4, Santa Barbara, CA 93101
Mahakankala Buddhist Center; 1-B North Alissos Street, Santa Barbara, CA 93103
Rigpa - Santa Barbara; 865 La Milpita, Santa Barbara, CA 93103
Santa Barbara Buddhist Priory; 1115 Tunnel Road, Santa Barbara, CA


--------------------------------------------------------------------------------
Central Valley
Fresno
Koyasan Shingon Tenchi-ji Temple; Box 3757, Fresno, CA 93650-3757
Wat Brahmacariyakaram; 4485 South Orange Avenue, Fresno, CA 93725

North Fork
California Vipassana Center - Dhamma Mahavana; PO Box 1167 North Fork, CA 93643
Dhamma Mahavana; California Vipassana Center


--------------------------------------------------------------------------------
Contra Costa County
El Cerrito
Vajrakilaya Centres:; Dudul Nagpa Ling


--------------------------------------------------------------------------------
Humboldt County
Arcata
Chagdud Gompa; Arcata Practice Group, Arcata, CA


--------------------------------------------------------------------------------
Los Angeles County
Gardena
Gardena Honpoji Betsuin; 15725 Raymond Ave., Gardena, CA 90247; (310) 515-1662

Hacienda Heights
American Young Buddhist Association; PO Box 5248, Hacienda Heights, CA. 91745; 209-826-1196

Long Beach
Wat Buddhavipassana (Vipassana Foundation); 2013 West Hill Street, Long Beach, CA 90810-3409
Wat Samakkidhammaram; 2625 E. 3rd Street, Long Beach, CA 90814

Los Angeles
Buddhist Center - Los Angeles; Tel: (323) 931-1903 Contact: Karin Grillitz
Chagdud Gompa - T'hondup Ling; 3353 Rowena Avenue, Los Angeles CA 90027
Community Meditation Center; 1041 Elden Avenue, Los Angeles, CA 90006
Dharma Vijaya Buddhist Vihara; 1847 Crenshaw Boulevard, Los Angeles, CA 90019
Dharma Zen Center; 1025 South Cloverdale Avenue, Los Angeles, CA 90019
Dharma Zen Ctr; 1025 S Cloverdale Ave; (323) 934-0330
Gay Buddhist Group; PO Box 29750, Los Angeles, CA 90029; (323) 934-0330
HanMaUm SeonWon of LA; 210 N. Catalina Street, Los Angeles, CA
International Buddhist Meditation Center; 928 South New Hampshire Avenue, Los Angeles, CA 90006
Jamgon Ch dling; PO Box 24667 Los Angeles, CA 90024-0667
Jamgon Ch¯dling; PO Box 24667 Los Angeles, CA 90024-0667
Koyasan Buddhist Temple; 342 E. 1st Street, Los Angeles, CA 90012
L.A. Dharma; 1402 Greenfield Avenue, Los Angeles, CA 9002
Los Angeles Shambhala Center; 8218 West Third Street, Los Angeles, CA 90048
Nichiren Shu; 2801 E. 4th Street, Los Angeles, CA 90033
Ordinary Dharma; Los Angeles, CA 902191
Palyul Changchub Dargyeling; 8291 Presson Place, Los Angeles, CA 90069
Rigpa - Los Angeles; Los Angeles, Ca
Rinzai-ji Zen Center; 2505 Cimarron Street, Los Angeles, CA 90018-2020
Unfettered Mind; 11600 Washington Place, Suite 210 Los Angeles, CA 90066
Vajrakilaya Centres; Orgyen Kachod Ling
Zen Center of Los Angeles (ZCLA); 923 South Normandie Avenue, Los Angeles, CA 90006-1301

Maywood
Dhammakaya International Society of California; 5950 Heliotrope Circle, Maywood, CA 90270; (530) 438-2541

North Hollywood
Wat Thai of Los Angeles; 12909 Cantara Street, North Hollywood, CA 91605-1198

Rowland Heights
Vajrakilaya Centres; Dzogchen Pema Nying-Thig Chokor Ling

Santa Monica
Khandakapala Buddhist Center; c/o 2461 Santa Monica Blvd C329, Santa Monica, CA 90404; 310-899-4040
Santa Monica Zen Center; 1001B Colorado Blvd., Santa Monica, CA 90815

Signal Hill
Zen Center of Signal Hill; 2504 E. Willow Street, #107, Signal Hill, CA 90806; 530-994-3774

Sun Valley
Buddhist Meditation Center; 10819 Penrose Street, Sun Valley, CA 91352

Whittier
Dharma Center Book Store; 7007 Greenleaf Ave # 201; (562) 907-5873
Dharma Kai Zen Center; c/o Aikido Ai Dojo, 6727 South Milton Avenue, Whittier, CA 90601; (562) 907-5873
Wat Buddha Lela; 13138 Meyer Road, Whittier, CA 96605


Marin County
Fairfax
Padma Shedrup Ling; Box 117, Fairfax, CA 94978

Mill Valley
Palyul Changchub Dargyeling; PO Box 1514, Mill Valley, CA 94941; (415) 381-4959

Sausalito
Green Gulch Zen Center; 1601 Shoreline Highway, Sausalito, CA 94965; 415-332-6912

Tiburon
International Meditation Center; c/o Joe McCormack; 209-561-7400

Woodacre
Spirit Rock Meditation Center; 5000 Sir Francis Drake Boulevard, Woodacre, CA 94973


Mendocino County
Redwood Valley
Abhayagiri Buddhist Monastery; 16201 Tomki Road, Redwood Valley, CA 95470
Wat Abhayagiri; 16201 Tomki Road, Redwood Valley, CA 95470 = Nth

Talmage
City of Ten Thousand Buddhas; & Dharma Realm Buddhist Association


Napa County
Oakville
Chagdud Gompa - Ati Ling; Post office Box 90 Oakville, CA 94562; (925) 625-4565


Nevada County
Grass Valley
Grass Valley Shambhala Meditation Group; 13700 Sojourners Lane, Grass Valley, CA 95945

Nevada City
Buddhist Group - Nevada City; 12528 Short Circle, Nevada City, CA 95959


Orange County
Huntington Beach
Huntington Beach Zen Center; 5561 Tangiers Drive, Huntington Beach, CA 92647-2041; (714) 843-2642

Laguna Beach
Insight Meditation Society of Orange County; 639 Pearl Street, Laguna Beach, CA 92651; (949) 376-3876


Riverside County
Idyllwild
Karma Mahasiddha Ling; PO Box 1441, Idyllwild, CA 92549
The Skillful Meditation Project; PO Box 1173, Idyllwild, CA 92549-1173

Mountain Center
Zen Mountain Center; PO Box 43, Mountain Center, CA 92561


Sacramento County
Sacramento
Mandala Institute; 3550 Watt Avenue, Sacramento, CA 95821; (916) 393-4299
Northern California Koyasan Temple; 1400 U Street, Sacramento, CA 95818
Sacramento Nichiren Buddhist Church; 5191 24th Street, Sacramento, CA 95822
Wat Posrisattanat; 4845 Riolinda Blve., Sacramento, CA 95838


San Bernardino County
Joshua Tree
Saddhamma Foundation; PO Box 1384, Joshua Tree, CA 92252

Lucerne Valley
Desert Zen Center (Monjuji); 10989 Buena Vista, Lucerne Valley, CA 92356

San Bernardino
Wat Chaobuddha of San Bernardino; 3495 Gray Street, San Bernardino, CA 92407


San Diego County
Escondido
Deer Park Monastery; 2499 Melru Lane, Escondido CA 92026; 760-480-9072
Sunnataram California Meditation Monastery; 9560 West Lilac Road, Escondido, CA 92026
Sunyataram California; 9560 West Lilac Road, Escondido CA 92026
Wat Buddhajakramongkolratanaram; 139 West 11th Ave., Escondido, CA 92025

Lemon Grove
Won Buddhism of San Diego; 8102 Mazer Street, Lemon Grove, CA 91945

San Diego
Buddhist Center - San Diego; 2823 Curie Place, San Diego, CA 92122; (619) 624-0506
Rigpa - San Diego; San Diego, Ca
San Diego Shambhala Meditation Group; 3920 Goldfinch Street, San Diego, CA 92103
Sweetwater Zen Center; 2727 Highland Avenue, San Diego / National City CA 91950
Vajrarupini Buddhist Center; PO Box 420128, San Diego, CA 92142
Wat Lao Navaram Buddhist Monastery; 6691 Manning Street, San Diego, CA 92111

Valley Center
Metta Forest Monastery (Wat Mettavanaram); PO Box 1409, Valley Center, CA 92082

Warner Springs
Manzanita Village / Ordinary Dharma; PO Box 67, Warner Springs, (San Diego), CA 92086


San Francisco County
San Francisco
Buddha Zendo; 167 Vernon Street, San Francisco, CA 94132; (415) 397-2484
Buddhist Center - San Francisco; 110 Merced Ave., San Francisco, CA 94127
Chagdud Gompa; San Francisco Practice Group, San Francisco, CA
Hartford Street Zen Center; 57 Hartford Street, San Francisco, CA 94114
International Meditation Center; 1331 33rd Ave., San Francisco, CA 94122
Jewel Heart San Francisco Center; Tel: (415) 248-2656
Kagyu Droden Kunchab; 1892 Fell Street, San Francisco, CA 94117
Kamtsang Choling USA.; 33 Marne Ave, San Francisco, CA 94127
Nalandabodhi - Bay Area study Group; 105 Palm Ave. #12 San Francisco, CA 94118
Ratnashri Sangha San Francisco; 2104 Hayes Street, San Francisco, CA 94117
Rigpa - USA National Headquarters; 449 Powell Street, Suite 200 San Francisco, CA 94102
San Francisco Buddhist Center; 37 Bartlett Street, between 21st & 22nd Streets &
San Francisco Nichiren Buddhist Church; 1570 17th Ave., San Francisco, CA 94122
San Francisco Shambhala Center; 1630 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
San Francisco Zen Center; 300 Page Street, San Francisco, CA
Saraha Buddhist Center; PO Box 12037, San Francisco, CA 94112
Tsa Tsa Studio/Center for Tibetan Sacred Art; 4 Joost Ave., San Francisco, CA 94131
Tse Chen Ling Center for Tibetan Buddhist Studies; 4 Joost Avenue, San Francisco, CA 94131
Wat Nagara Dhamma (Wat Nakorntham); 3225 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122
Zen Hospice Project; 273 Page Street, San Francisco, CA 94102


San Mateo County
San Bruno
Purple Lotus Society; 636 San Mateo Ave. #1, San Bruno, CA 94066; 650-244-0605 - tel
Wat Buddhapradeep of San Francisco; 310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066

Woodside
Vajrakilaya Centres; Orgyen Kusum Ling


Santa Clara County
Mountain View
Kannon Do Zen Meditation Center; 292 College Avenue, Mountain View, CA 94040; 415-988-9800
Palo Alto Shambhala Meditation Group; c/o Henry Polard, 956 Bonita Avenue, Unit 1 Mountain View, CA 94040

San Jose
San Jose Myokakuji Betsuin; 3570 Mona Way, San Jose, CA 95130; 707-523-0893 - tel
Saraha Buddhist Center; 43 South 14th Street, San Jose, CA 95112

Santa Clara
Gyalwa Gyatso Buddhist Center; PO Box 1068 Santa Clara, CA 95052; (408) 985-5233


Santa Cruz County
Aptos
Aptos Vajrakilaya Center

Boulder Creek
Vajrapani Institute; PO Box 2130, Boulder Creek, CA 95006

Capitola
Shambala Counseling and Consulting; 4375 Capitola Road; 831-462-4422

Santa Cruz
Healing Buddha Center - Segyu Gaden Pelgye Ling; 2369 Empire Grade
Santa Cruz Zen Center; 113 School Street
Sati Center for Buddhist Studies; PO Box 2021

Soquel
Lama's Vision for Kids; Tara Day Care Center
Land of Medicine Buddha; 5800 Prescott Road, Soquel, CA 95073
Tara Redwood School; 5810 Prescott Road, Soquel, CA 95073


Sonoma County
Santa Rosa
Sonoma Mountain Zen Center; 6367 Sonoma Mountain Road, Santa Rosa, CA 95404

Sebastopol
Healing Buddha Center - Segyu Gaden Dhargye Ling; PO Box 87, Sebastopol, CA 95473; (707) 823-2663
Sae Taw Win II Dhamma Center in Northern California; 7415 Hayden Ave, Sebastopol, CA 95472


Yolo County
Davis
Davis Dharmadhatu, Shambhala Center; 129 E Street, Suite D-2, Davis, CA 95616

Nguồn: www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 02-22-2007 , 11:55 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
CÁC TIỂU BANG KHÁC TẠI HOA KỲ

ALABAMA (AL)
CHÙA CHÁNH GIÁC
9080 Adams St. Bayou
La Patre, AL 36509 USA
Tel. (334) 824-7603 (334) 824-2471
Fax: (334) 824-2722

WASHINGTON STATE (WA)

CHÙA CỔ LÂM
Thượng Tọa Thích Nguyên An
3503 S. Graham St.
Seattle, WA 98118 USA
Tel. (206) 723-4741

CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thượng Tọa Thích Minh Chiếu
1651 S. King St.
Seattle, WA 98144 USA
Tel. (206) 323-2269

CHÙA VẠN HẠNH
Ni Sư Thích Nữ Giác Hương
4837 Fontanelle St.
Seattle, WA 98118 USA
Tel. (206) 722-5305

CHÙA PHÚC HUỆ
12405 NE 95th St.
Seattle, WA 98033 USA
Tel. (206) 822-7236

TỊNH XÁ QUAN ÂM
Ðại Ðức Thích Nhật Tuyên
212 N. 130th Ave.
Seattle, WA 98133 USA
Tel. (206) 362-0825

TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
5025 N. Regal Avenue
Spokane, WA 99207
Tel. (509) 484-4331 487-1316

PHƯỚC HUỆ THIỀN TỰ
1313 E. 48th St.
Tacoma, WA 98404 USA
Tel. (206) 474-6770 (206) 472-6224

CHÙA LIÊN HOA
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
1211 NE. Wilson St
Olympia, WA 98506
Tel. (306) 352-7109 352-3223

ÐỊA TẠNG VIÊN QUANG TỰ
Ðại Ðức Thích Nhật Truyền
1705 Fibest Road
Lynwood, WA 98036 USA
Tel. (206) 672-0746

TU VIỆN BỬU HƯNG
17808 N.E 18th St.
Vancouver, WA 98684
Tel (360) 892-4507
Email: bhtuvien@yahoo.com or tuvienbuuhung@yahoo.com
web site: www.tuvienbuuhung.com


NEVADA (NV)

QUAN ÂM TỰ
Ven. Thích Giác Minh
2611 S. Buffalo Ave.
Las Vegas, Nevada 98117 USA
Tel. (702) 220-3463

LIÊN HOA NI TỰ
Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm
6233 W. Fairbanks Ave.
Las Vegas, NV 89103
(702) 362-6311
E-mail: hoasentrencat@aol.com


OREGON (OR)

TỊNH XÁ MINH QUANG
TT. Thích Minh Tuyên
1006 NE. Alberta St.
Portland, OR 92721 USA
Tel. (503) 288-9819/ 735-1843/ 735-0469 Fax. (503) 281-8583

TỊNH XÁ NGỌC SƠN
Thượng Tọa Thích Minh Thiện
8318 SE Harney St.
Portland, OR 97266 USA
Tel. (503) 775-2333 Fax. (503) 775-8981

CHÙA NAM QUANG
Ðại Ðức Thích Chân Thuận
3337 NE 148th Avenue
Portland, OR 97230
Tel. (503) 254-0875

CHÙA LINH SƠN
Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118th Ave.
Portland, OR 97266
Tel. (503) 760-9283

LIÊN QUỐC THIỀN VIỆN
Thượng Tọa Thích Giác Ngỡi
6431 SE Flavel St.
Portland, OR 97206 USA
Tel. (503) 774-4005

IDAHO (ID)

LINH THỨU THIỀN VIỆN
Sư Cô Thích Nữ Như Tâm
2312 Overland Road
Boise, ID 83705 USA
Tel. (208) 343-9322

UTAH (UT)

CHÙA TAM BẢO
Ni Sư Như Liên
469 N. 700 W. St. P.O. Box 70306
Salt Lake City, UT 84116 USA
Tel. (801) 537-7354

ARIZONA (AZ)

CHÙA VIỆT NAM
Sa Môn Thích Chủng Thiện
2302 N. 47th Ave.
Phoenix, AZ 85035 USA
Tel. (602) 278-8039

CHÙA PHÁP HOA
Thượng Tọa Thích Hải Quang
1107 E. 32nd St.
Tucson, AZ 85713 USA
Tel. (602) 623-8409

COLORADO (CO)
CHÙA NHƯ LAI
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
2540 W. Lliff Ave.
Denver, CO 80219 USA
Tel. (303) 936-4630

CHÙA AN BẰNG
Ðại Ðức Thích Hải Nghiêm
5400 West Kentucky Ave.
Lakewood, CO 80226 USA
Tel. (303) 936-1739

CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
3607 W. 14th Ave.
Denver, CO 80219 USA
Tel. (303) 922-8591

CHÙA CHÂN NHƯ
Ni Sư Thích Nữ Chân Như
7201 W. Bayaud Place
Lakewood, CO 80226 USA
Tel. (303) 238-5867/935-0496

PHẬT HỌC VIỆN BODHIDHARMA
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl
Denver, CO 80319 USA
Tel. (303) 936-7499

QUAN ÂM TỊNH THẤT
Ni Cô Thích Nữ Liên Hoa
1820 W. Colorado Ave.
Colorado Springs, CO 80904 USA
Tel. (719) 442-6866/540-2819

NEW MEXICO (NM)

Quang Minh Tự
420 Pennsylvania SE P.O. Box 40141
Albuquerque, NM 87106 USA
Tel. (505) 293-2094/271-9129

KANSAS (KS)

CHÙA PHÁP HOA
Thích Nữ Kiến Nguyện
4653 N. Arkansas
Wichita, KS 67204 USA
Tel. (316) 838-0132

CHÙA TỪ QUANG
301 E. Hillside Rd
Garden City, KS 67846 USA
Tel. (316) 276-8897

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BỬU QUANG
Ðại Ðức Thích Thiện Huyền
5157 S. Hydrawlie Ave.
Witchita, KS 67216 USA
Tel. (316) 529-3792

OKLAHOMA (OK)

THIỀN VIỆN CHƠN TÂM
Ty Kheo Tue Man
Ty Kheo Kien Tan
Ty Kheo Thong Phap
Thay Tue An
Thay Huyen An
5400 Garrett Rd
Oklahoma City, OK 73121
(405) 424-1788
Website: http://www.mindessence-zen-center.org

CHÙA GIÁC QUANG
Ðại Ðức Thích Nguyên Tâm
516 SE 17th St.
Oklahoma City, OK 73129 USA
Tel. (405) 636-1845

CHÙA TAM BẢO
Nguyễn Ngọc Kỳ Hội Trưởng
16933 E. 21st St.
Tulsa, OK 74134 USA
Tel. (918) 438-0714/838-1805

CHÙA VIÊN GIÁC
Thượng Tọa Thích Trí Hòa
5101 NE 36th St.
Oklahoma City, OK 73121 USA
Tel. (405) 424-0264
CONNECTICUT (CT)

CHÙA HẢI ẤN
Thượng Tọa Thích Trí Hoằng
Ðạị Ðức Thích Trí Hoàn
255 Cherry St.
New Britain, CT 06051 USA
Tel. (860) 612-0077

HỘI PHẬT GIÁO CONNECTICUT
369 Simsbury Road
Bloomsfield, CT 06002 USA
Tel. (203) 242-8002

TEXAS (TX)

TU VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Sư Cô Thích Nữ Tường Liên
810 9th St.
Galveston, TX 77550 USA
Tel. (409) 763-8557

CHÙA PHẬT QUANG
Ðại Ðức Thích Chơn Nguyên
701 Arizona St.
Houston, TX 77587 USA
Tel. (713) 946-5490/947-1420

CHÙA LINH SƠN TÂY NAM HOUSTON
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
S. 59 12222 Seashore Dr.
Houston, TX 77072 USA
Tel. (281) 568-6858

CHÙA LINH SƠNTÂY BẮC HOUSTON
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
N. 45 13506 Ann Louise Rd.
Houston, TX 77086 USA
Tel. (281) 999-1623

CHÙA LINH SƠN AUSTIN
4604 Duval Road
Austin, Texas 78727
Tel. (512) 794-8998

CHÙA QUAN ÂM
Hòa Thượng Thích Chơn Ðiền
8016 Barkley
Houston, TX 77017 USA
Tel. (713) 643-1832

CHÙA PHÁP LUÂN
Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng
13913 S. Post Oak Rd.
Houston, TX 77045 USA
Tel. (713) 433-4364 Fax. (713) 413-1672

TỪ BI ÐẠO TRÀNG
Thích Minh Ðạo
16827 Mueschke Rd.
Cypress, TX 77429
Tel. (713) 373-9683/978-2554

CHÙA LINH SƠNLEANDER
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
19904 Apple Spring
Leander, TX 78640 USA
Tel. (522) 259-2615

PHÚC VIÊN TỰ
14101 Hwy 59
Houston, TX 77032 USA
Tel. (713) 449-1900

PHÙ VÂN AM
Thượng Tọa Thích Tịnh Ðức
RD 2 Box 437 A
Newton, TX 75966 USA
Tel. (409) 384-2860

CHÙA BỬU MÔN
Thượng Tọa Thích Huyền Việt
2701 Proton St.
Port Arthur, TX 77640 USA
Tel. (409) 982-9319/ Fax. (409) 895-3749

CHÙA PHÁP QUANG
TTPG KHUÔNG VIỆT
Thượng Tọa Thích Trí Hiền
1004 Small St.
Grand Prairie, TX 75050 USA
Tel. (214) 264-1285

CHÙA LIÊN HOA
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn
2014 Rose St. Irving, TX 75061 USA
Tel. (214) 445-1646

TỔ ÐÌNH TỪ ÐÀM
Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa
615 Gilbert Rd.
Irving, TX 75061 USA
Tel. (214) 986-1019

CHÙA LINH SƠNLEANDER
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
19904 Apple Spring Dr.
Leander, TX 78641 USA
Tel. (512) 259-2615

CHÙA BẢO QUANG
216 Remount Ha
San Antonio, TX 78218 USA
Tel. (512) 650-0292

CHÙA GIÁC HOA
VN Buđđhist Association N Texas
P.O. Box 5977
Amarillo, TX 79107 USA
Tel. (806) 381-1733

CHÙA VẠN PHƯỚC
3123 Manchester Rd.
Wichita Falls, TX 76305 USA
Tel. (817) 761-3697

CHÙA LINH SƠN AUSTIN
Thượng Tọa Thích Trí Huệ
4604 Duval St.
Austin, TX 78727 USA
Tel. (512) 479-8998

CHÙA VIỆT NAM
Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh
10002 Synott Road
Sugarland, TX 77478 USA
Tel. (713) 575-0910

CHÙA ÐẠI GIÁC
Ven. Thích Trí Hải
2501 Emanual St.
Houston, TX 77004 USA
Tel. (713) 951-0092

CHÙA TỊNH LUẬT
Ven. Thích Tịnh Trí
Route 2 Box 355 D
Waller, TX 77484 USA
Tel (409) 931-5427 Fax (409) 372-5148

LOUISIANA (LA)

CHÙA BỒ ÐỀ
Ven. Thích Chơn Minh
Hwy 996 Box 1701/2
New Orleans, LA 70131 USA
Tel. (504) 392-0327

CHÙA TỪ BI
Hội Thân Hữu Phật Tử
7124 Calumet
Baton Rouge, LA 70805 USA
Tel (504) 357-9935/637-8962

CHÙA TAM BẢO
4040 W. Brookstown Dr.
Baton Rouge, LA 70805 USA
Tel. (504) 357-2653

THANH TỊNH ÐẠO TRÀNG HUỆ MINH
333 Willowrook Dr.
Gretna, LA 70056 USA
Tel. (504) 393-1944

CHÙA LIÊN HOA
1731 STUMPF BLVD.,
GRETNA, LOUISIANA 70056
Phone: (504) 227-0781
Tru Trì: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tâm

MISSISSIPPI (MS)

TỊNH XÁ NGỌC MINH
18132 Allen Rd.
Long Beach, MS 39560 USA
Tel. (601) 865-0802/452-7430

CHÙA THIỀN TỊNH
Ðại Ðức Thích Minh Chơn
6405 LodFort Payou Rd
Ocean Springs, MS 39564 USA
Tel. (601) 875-8825

CHÙA VẠN ÐỨC
179 Oak St.
Biloxi, MS 39530 USA
Tel. (601) 435-0737

MINNESOTA (MN)

CHÙA PHẬT ÂN
475 Minnesota Ave. P.O Box 13682 Market Pl
Roseville, MN 55113-0682 USA
Tel. (612) 482-7990/483-2737

NEBRASKA (NE)

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NEBRASKA
11123 Madison St.
Omaha, NE 68137 USA

CHÙA LINH QUANG
216 W. F st.
Lincoln, NE 68508 USA
Tel. (402) 438-4719

MISSOURI (MO)

CHÙA PHỔ HIỀN
Ðại Ðức Thích Chơn Tịnh
1614 White Ave.
Kansas City, MO 64126 USA
Tel. (816) 241-1092

CHÙA VIÊN MINH
Ðại Ðức Thích Huệ Tiến
5234 Bulwer Ave.
St. Louis, MO 63147 USA
Tel. (314) 291-8351/421-3450

WISCONSIN (WI)

CHÙA PHƯỚC HẬU
1575 West Oklahome Ave
Milwaukee, WI 53215 USA
Tel. (414) 383-1155 & (414) 545-0494

ILLINOIS (IL)

CHÙA QUANG MINH
Ðại Ðức Thích Minh Hạnh
4429 N. Damen St.
Chicago, IL 60625 USA
Tel. (312) 275-6859

PHẬT BẢO TỰ
1495 E. Prospect Ave.
Despalaies, IL 60018 USA
Tel. (847) 827-4599

LINH SƠN TỰ
Thích Nữ Trí Hân
5545 N. Broadway
Chicago, IL 60640 USA
Tel. (312) 271-7048

QUAN ÂM TEMPLE
Thích Nữ Trí Quang
1509 9th St. E.
Moline, IL 61244 USA
Tel. (309) 775-0447

INDIANA (IN)

CHÙA AN LẠC
5249 E. 30th st.
Indianapolis, IN 46218 USA
Tel. (312) 545-1234/253-2961

Ten Thousand Buddha Summit Monastery
TU VIỆN VẠN PHẬT ĐẢNH
Đại Đức Thích Hằng Đạt
3600 Mathis Rd, SW
Corydon, IN 47112-6409
Điện Thoại: (812)738-1104
Website: http://www.vietbuddhism.com/


TENNESSEE (TN)

TU VIỆN QUAN ÂM
ĐạI Đức Thích Nguyên Tánh
3500 S Goodlett Rd
Memphis ,TN 38118 ( USA)
Tel : ( 901) - 362 -8070

TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC
Ðại Ðức Thích Quảng Tấn
1368 Jefferson Ave.
Memphis, TN 38104 USA
Tel. (901) 725-5864

CHÙA TỊNH TÂM
867 Summerly Drive
Nashville, TN 37209
Tel (615) 356-3988


CHÙA PHỔ ĐÀ
3943 Hawkin Mill
Memphis, TN 38128
Tel (901) 266-0935
Tru trì: Đại Đức Thích Hồng Minh

CHÙA PHÁP BẢO
9909 Dutchtown Road
Knoxville, TN 37923
MICHIGAN (MI)

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Thể
2424 Rogue River Rd.
Belmont, MI 49306 USA
Tel. (616) 363-3038

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Liên
35275 Utica Road
Fraser, MI 48026 USA
Tel. (313) 792-6888

OHIO (OH)

CHÙA VIÊN QUANG
25305 Franklin Blvd.
Cleveland, OH 44102 USA
TEl. (216) 251-6426

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG OHIO
8841 Mintum Ct.
Powell, OH 43065 USA
Tel. (514) 889-1863

LINH SƠN TEMPLE OHIO
Mr. Minh Thành
1601 Flatrock Court
Worthington, OH 43085 USA
Tel. (614) 764-4625

PENNSYLVANIA (PA)

CHÙA PHÁP HOA
Thượng Tọa Thích Tâm Thọ
202 Cherry St.
Columbia, PA 17512 USA
Tel. (717) 684-4301

CHÙA GIÁC LÂM
Minh Qúy
131 Nyack Ave.
Lans Downe, PA 19050 USA
Tel. (610) 626-4899 (215) 659-4249

TỊNH THẤT LINH QUANG
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Ðức
821 Ridge Rd. (563 Hwy)
TelFord, PA 18969 USA
Tel. (215) 234-0930

CHÙA BỒ ÐỀ
Thượng Tọa Thích Ðồng Chơn
1114-20 South 13th St.
Philasdelphia, PA 19147 USA
Tel. (215) 389-7390

CHÙA QUAN ÂM
Thượng Tọa Thích Truyền Như
1239 Ridge Ave.
Philadelphia, PA 19123 USA
Tel. (215) 765-8715

ARKANSAS (AR)

CHÙA PHỔ MINH
Ni Sư Thích Nữ Diệu Ngộ
3811 Mussett Rd.
P.O.Box 4161
Fort Smith, AR 72904 USA
Tel. (501) 783-8143

KENTUCKY

CHÙA TỪ ÂN
4600 S. 6th St.
Louisville, KY 40214 USA
Tel. (502) 375-3249
GEORGIA (GA)

CHÙA QUANG MINH
1168 Benteen Ave. SE
Atlanta, GA 30312 USA
Tel. (404) 624-9782

TU VIỆN KIM CANG
Thượng Tọa Thích Hạnh Ðạt
4771 Browns Mill Rd.
Atlanta, GA 30038 USA
Tel. (770) 322-0712

CHÙA MINH ÐẠO
Thượng Tọa Thích Minh Huệ
4180 Arc Way
Norcross, GA 30093 USA
Tel. (770) 279-9156

FLORIDA (FL)

PHÁP VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
5607 Town N. Country Blvd.
Tampa, FL 33615 USA
Tel. (813) 885-9385

CHÙA LONG VÂN
6021 Cormelia Ave.
Orlando, FL 32807 USA
Tel. (407) 273-4429

CHÙA HẢI ÐỨC
Hội Phật Giáo Ðông Bắc Florida
2101 Pickettville Rd.
P.O.Box 60097
Jacksonville, FL 32236-0097 USA
Tel. (904) 781-4183

CHÙA PHẬT PHÁP
Ðại Ðức Giác Chánh
1085 Plaza Commercio Dr. NE
Saint Petersburg, FL 33702 USA
Tel. (813) 576-9209

CHÙA PHƯỚC HUỆ
2600 SW 64th Ave.
Miami, FL 33155 USA
Tel. (305) 662-8052

CHÙA TAM BẢO
Ðại Ðức Thích Viên Hạnh
4766 N. Rockspring Rd.
Apopka, FL 32712 USA
Tel. (407) 886-7092

CHÙA DIỆU ÐẾ
9602 Nims Lane Drive
Pensacola, FL 32505 USA
Tel. (904) 476-8580/994-7647


NORTH CAROLINA (NC)

CHÙA LIÊN HOA
Ðại ÐỨc Thích Chân Hỷ
6505 Lake Dr.
Charlotte, NC 28215 USA
Tel. (704) 537-1126

CHÙA VẠN HẠNH
(AT) Rt 25 Box 229 A
Forestville Road
Raleigh, NC 27604 USA
Tel. (919) 266-4230
NEW JERSEY (NJ)

CHÙA QUAN ÂM
Ven., Thích Giác Thanh
16 Saint Paul Ave.
Jersey City, NJ 07306 USA
Tel. (201) 798-9309

TỰ VIỆN LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Ðạt
8 Church St.
Stanhope, NJ 07874 USA
Tel. (201) 347-2482/347-7240
VIRGINIA (VA)

PHẬT BẢO TỰ
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
4701 Back Lack Rd
Annan Dale, VA 22002 USA
Tel. (703) 522-1251

TRUNG TÂM VẠN HẠNH
Ðại Ðức Thích Trí Tuệ
7605 Bullrun Dr.
Centraville, VA 22020 USA
Tel. (703) 968-8460

CHÙA HOA NGHIÊM
9105 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060 USA
Tel./Fax. (703) 781-4306

CHÙA VẠN PHƯỚC
Ven. Thích Thiện Hương
6054 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22041 USA
Tel. (703) 671-8684
WASHINGTON DC

CHÙA KỲ VIÊN
Hòa Thượng Kim Triệu
1400 Madison St NW
Washington DC 20011 USA
Tel. (202) 882-6054

CHÙA GIÁC HOÀNG
Hòa Thượng Thích Thanh Ðạm
5401 NW 16th St.
Washington, DC 20011 USA
Tel. (202) 829-2423
MASSACHUSETTS (MA)

GHPG Ðại Chúng
CHÙA PHẬT GIÁO BOSTON
Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức
81-83 Marion St.
East Boston, MA 02128 USA
Tel. (617) 244-6091 (617) 965-1011 (Thầy Giác Ðức)

CHÙA LINH SƠN
16 Ruthven Ave.
Worcester, MA 01606 USA
Tel. (508) 853-8120

CHÙA PHỔ HIỀN
Ðại ÐỨc Thích Thiện Huệ
99 Dewey St.
Woecester, MA 01610 USA
TEl. (508) 755-7817

CHÙA LỤC HÒA
7 Greenwood Park
Dorchester, MA 02122 USA
Tel. (617) 436-6084 Fax. (617) 436-7580

HỘI PHẬT GIÁO LÂM TỲ NI
79 Margin St
Lawrence, MA 01841 USA
Tel. (508) 975-3874NEW YORK (NY)

TỰ VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
191 E. Frederick St
Binghamton, NY 13904 USA
Tel. (607) 723-6861/625-3255

TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
Thượng Tọa Thích Bửu Minh
812 Wolf St.
Syracuse, NY 13208 USA
Tel. (315) 476-9541

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO CHIÊU KIÊN
Chieu Kien Buddhist Center
TT. Thích Thiện Chi - TT. Thích Thiện Siêu
2011 Clinton Avenue
Bronx, NY 10457

CHÙA Vạn Hạnh
158 Genesee St.
Rochester, NY 14611 USA
Tel (716) 235-4927,(315) 471-5289

VIETNAMESE BUDHIST ASSOCIATION OF ROCHESTER, NEW YORK
CHUA THANH TINH,
105, Lowden Point Road
ROCHESTER, NY 14612
(585) 225-3060.


HAWAII (HI)

TU VIỆN CHƠN KHÔNG
Thượng Tọa Thích Thông Hải
1105 Hind Luka Dr.
Honolulu, HI 96821 USA
Tel. (808) 373-4608

CHÙA LINH SƠN
TT. Thích Trí Hải
98-847 Liee St.
Aiea, HI 96701 USA
Tel. (808)488-3425 Fax 488-3425

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÚC LÂM
Thượng Tọa Thích Thông Hải
106 Kalemi St.
Kahului Maui, HI 96732 USA
Tel. (808) 877-2652

Nguồn: www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 02-22-2007 , 11:58 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
CANADA - ASIA - PACIFIC
VANCOUVER-VICTORIA, BC--CALGARY, ALBERTA


Chùa Chân Quang
Ðại Ðức Thích Chơn Hòa
1795 East 1st Avenue
Vancouver, BC-V5N-1A9 Canada
Tel. (604) 251-4808 Fax (604) 251-2178

Chùa Thiền Tôn
TT. Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St.
Vancouver, BC-V5K-4B7 Canada
Tel. (604) 253-4095

Chùa Bát Nhã
Ðại Ðức Thích Thiên Quang
#3, 1824 40th St.
S.E. Calgary AB T2B 1 B4., Canada
Tel. (403) 248-6939

Chùa Pháp Hoa
Ðại Ðức Thích Nguyên Thảo
4207 Carey Rd.
Victoria BC-V8Z-4H1 Canada
Tel. (604) 744-1135/727-2582

Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Pháp Ấn
933 Colville Road
Victoria BC V9A-4P4 Canada

Chùa Phật Quang
3104 48th St.
Edmond Alberta T6L-5Z3 Canada
Tel. (403) 461-7931

Tu Viện Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
10155 89th St.
Edmond, Alberta T5H-1P8 Canada
Tel. (403) 424-2623

Chùa Hoa Nghiêm
Ðại Ðức Thích Hằng Trường
1152 10th S.E.
Calgary, Alberta T2G 3F4 Canada
Tel. (403) 269-2960


QUEBEC


Tổ Ðình Từ Quang
HT. Thích Tâm Châu
1978 Parthenais
Montréal, Quebec H2K 3S3 Canada
Te. (514)525-8122/672-6412
Chùa Quan Âm
Ðại Ðức Thích Trường Phước
3781 Avenue de Courtal
Montréal, Quebec H3S 1B8 Canada
Tel. (514) 735-9425

Chùa Thuyền Tôn
Ðại Ðức Thích viên Diệu
6685 Alma St.
Montréal, Quebec, H2S 2W4 Canada
Tel. (514) 948-4540

Chùa Tam Bảo
Thượng Tọa Thích Thiện Nghị
4450 Nahome
Montréal, Quebec H3S 1S1 Canada
Tel. (514) 733-3841

Chùa Liên Hoa
715 Blvd Provencher
Brossard P.Q. J4W-1, Canada
Tel. (514) 672-7948


ONTARIO

Chùa Pháp Vân
Ðại Ðức Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. E.
Mississauga, Ontario, L4Z 1W7, Canada
P: (905) 712-8809 / F:(905) 712-8836
Chùa A Di Ðà
Sư Cô Chơn Huệ
1120 Quêen St. W
Toronto, Ontario M6J 1H9, Canada
Tel (416) 533-5838

Chùa Hoa Nghiêm
1278 Gerrard St. East
Toronto, Ontario M4L 1Y, Canada
Tel. (416) 504-2073 Fax (416) 406-1867

Chùa Từ Bi
Ven. Thích Ngộ Ðức
300 Bathurst St.
Toronto, Ontario M5T 2S3 Canada
Tel (416) 504-2073 Fax (416) 537-0488

Chùa Từ Ân
3591 Albion Road
South Gloucester, Ontario K1T 1A, Canada
Tel. (613) 247-0920

Chùa Hương Ðàm
Ðại Ðức Thích Tâm Ðăng
147 South Bend St.
East Hamilton, Ontario L93-2B5 Canada
Tel. (905) 387-5905

Chùa Linh Sơn
Ven. Thích Trí Dũng
1 Howard Park Ave.
Toronto, Ontario M6P 1V3 Canada
Tel. (416) 537-9112

Chùa Huê Lâm
Sư Cô Thích Nữ Như Linh
962 Wilson Ave.
Downsview, Ontario M3K1E7 Canada
Tel. (416) 630-7444

Chùa Linh Sơn - Linh Son Temple in Windsor Canada
Sư Cô Thích Nữ Trí Mẫn
1059 Albert Road.
Windsor, Ontario
N8Y 3P4
Tel. ( 519 ) 254-2646

Chùa Phổ Ðà
Ven. Thích Bổn Ðạt
1002 Somerset St.
Ottawa, Ontario K1R-6R9 Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax (613) 234-7756

Chùa Viên Quang
285 King St.
Kitchenger, Ontario NCG-2L1 Canada
Tel. (519) 570-2548

Cơ Sở Phật Học Chùa Tịnh Quang Guelph
Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ
431 Starwood Drive
Guelph, ON, N1E 7A4, CANADA
Tel.: 519-822-3519
Email: cutranlacdao@yahoo.com

Niệm Phật Ðường London Canada
732 Lome Ave.
London, Ontario N5W 3K6 Canada
Tel. (519) 432-7828

Hiếu Giang Ni Tự
TKN. Thích Nữ Viên Tánh
4629 Bank Street.
Ottawa ONT
Canada K1T-3W6
Tel: (613) 822 8535
Email: vientanh71@yahoo.ca

Chùa Tịnh Quang
HT. Thich Giác Nhiên
2519 Dundas St.
London N5V-3E 1 Canada
Tel. (519) 659-6328

Chùa Hải Ðức
Ðạo Hữu Minh Kính
901 Camroi St.
Regina, Saskat Chewan S4T 2S 4 Canada
Tel. (306) 751-4508

Chùa Hải Hội
650 Burrows Ave.
Winipeg, Manitoba R2W 2A Canada
Tel. (204) 586-7578

Chùa Chánh Tâm
Ni Sư Thích Nữ Trí Ðịnh
1520 Ldt Lwyd Dr N.
Saskton, Saskatchewan S7L 1B1 Canada
Tel. (306) 652-6578

Chùa Bồ Ðề
Ðại Ðức Thích Viên Diệu
2155 St. Viateur
Beaubort, QC G1E-4L6 Canada
Tel. (418) 660-6407

Chùa Bảo Quang
TT. Thích Chân Bảo
13703 Grosvenor Road E
Surrey Vev 3R5 Canada
Tel. (604) 951-7403


NEW ZEALAND - TÂN TÂY LAN


CHÙA GIÁC NHIÊN
TT. Thích Trường Sanh
70 A Avenue Road
Otahuhu, AUC Kland, New Zealand
Tel. (09) 276-1747
QUAN ÂM THIỀN VIỆN
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn
8 Felix St.
Onehunga AuckLand, New Zealand
Tel. (09) 364-0934 & (09) 426-7527


AUSTRALIA - ÚC ÐẠI LỢI


CHÙA PHƯỚC HUỆ
Hòa Thượng Thích Phước Huệ
369 Victoria St., Wetherill Park,
NSW 2164 Australia
Tel. (02) 725-2324 Fax: (020 725-5385
CHÙA HUYỀN QUANG
Ðại Ðức Thích Bồn Ðiền
188 Chapel Rd
S. NSW 2200, Australia
Tel. (02) 707-3347

AUSTRALIA BUÐÐHIST VIHARA
Ven. Thích Minh Nguyện
43 Criff Drive
Katơoma, NSW 2780, Australia
Tel. 047-822-740

CHÙA PHÁP BẢO
Thượng Tọa Thích Bảo Lạc
148-154 Edensor Road
St. John Park, NSW 2176, Australia
Tel. (02) 610-5452 Fax (02) 9823-8748

CHÙA QUANG MINH
Ven. Thích Minh Trí
18 Burke St.
Braybrook VIC 3019, Australia
Tel. 03 9312-5729

CHÙA HOA NGHIÊM
Ven. Thích Thiện Tâm
22 Princess Ave., P.O. Box 432
Springvalve, VIC 3171, Australia
Te. 03 9548-2215 Fax: 03-9540-3087

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Tịnh Ðạo
33-35 Radford Road
Reservoir, VIC 3073, Australia
Tel. (03) 49462-1799

TU VIỆN QUẢNG ÐỨC
Ven. Thích Tâm Phương
85 Lynch Road
Faulkner, VIC 3060, Australia
Tel. (03) 9357-3544 fAX (03) 9357-3600

CHỦA PHẬT QUANG
Sư Cô Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St.
W. Footscray, Vic 3012, Australia
Tel. (039)687-4920

PHẬT QUANG MONASTERY
Sư Cô Thích Nữ Chân Kim
40 Edwards Rd.
Digger Rest, VIC 3247, Australia
Tel. (03) 9340-0515

BẢO VƯƠNG TỰ
HT. Thích Huyền Tôn
60 McPherson St. #1
Essendon, Vic 3040, Australia
Tel. (03) 9326-0428

CHÙA MINH GIÁC
ÐÐ. Thích An Thiện
564 The Horsley Dr
Smithfield, NSW 2164, Australia
Tel. (02) 726-1030

CHÙA CHÁNH GIÁC
Hội Phật Giáo Tây Úc
45 Money St.
Perth WA 6000, Australia
Tel. (09) 227-9331/342-0609 Fax. (09) 328-7815

CHÙA HUYỀN QUANG
Ven. Thích Bổn Ðiền
188 Chapel St. N.
Bankstown, NSW 2200 AUSTRALIA
Tel.: (02) 9707-3347

CHÙA TRÚC LÂM
Ven. Thích Tâm Minh
13 Winspear Ave.
Bankstown, NSW 2200 AUSTRALIA
Tel. (02) 9708-6339

VẠN AN THIỀN ÐƯỜNG
Ven. Thích Thông Anh
215-223 Redmayne Rd.
Horsley Park, NSW 2164 AUSTRALIA
Tel. (02) 9260-1870

CHÙA PHƯỚC HẬU
Ven. THích Quàng Nghiêm
292 Cabramatta, NSW 2166 AUSTRALIA
Tel. (02) 9754-2092

CHÙA THIÊN ÂN
Ven.Thích Như Ðịnh
71 Delamere St
Canleyvale. NSW2166 AUSTRALIA
Tel (02)9726-6964

CHÙA LIÊN HOA
Sư Cô Thích Nữ Tâm Lạc
210 Livingstone Rd.
Marri'ckville, NSW 2204 AUSTRALIA
Tel. (02) 9559-6789

TỊNH XÁ MINH ÐĂNG QUANG
Sư Cô Thích Nữ Thanh Liên
5 Coventry Rd.
Cabramatta.NSW2166 AUSTRALIA
Tel.(02) 9723'0668

CHÙA A DI ÐÀ
Ven. Thích Nguyên Trúc
113 Cabramatta Rd
Cabramatta NSW 2166 AUSTRALIA
Tel (02) 9724'1513

TU VIỆN ÐA BẢO
Ven. Thích Bảo Lac
191 O'haris Rd.
Wedredburn.NSW2560 AUSTRALIA
Tel.(02) Ï9610'5452

VĨNH NGHLÊM TEMPLE
Ven . Thích Viên Chơn
177 John St.
Cabramatta NSW216E AUSTRALIA
Tel.Fax (02) 9723'3383

THIỀN VIỆN MINH QUANG
Ven. Thích Minh Hiếu
30-32 Chadderton Street
Canley Vale NSW 216e AUSTRALIA
Tel. (02) 923'8700 Fax (02) 9723'8701

PHỔ MINH PURELAND CENTRE
Ven. Thich Nữ Bảo Trương
214 Warren Rd.
Chester Hill. NSW 2162 AUSTRALIA
Tel. (02) 9788-5025

CHÙA THIÊN PHƯỚC
Tỳ Kheo Thích Phươc Sanh
87 High Street
Cabramatta NSW 2166 AUSTRALIA
TelẠfax: (02) 9610'7359

TƯ VIỆN PHƯỚC HUỆ
Ven. Thích Phươc Huệ
18 Station Ave.
St Albans. VIC 3021 AUSTRALIA

CHÙA PHƯỚC TƯỜNG
Ven. Thích Minh Trí
61 Elizabeth St.
N. Richmond. VLC 3121 AUSTRALIA
Tel Fax: (03) 9429-7785

CHÙA HOA NGHIÊM
Sư Cô Thích Nữ Như Tài
23 Conley St.
Noble Park. VIC 3174 AUSTRALIA

THIỀN VIỆN HIỂN QUANG
Tỳ Kheo Thích Thông Giác
40 Nicholson St.
Footscray. VIC 3011 AUSTRALIA
Tel.(08)9889'1978

LINH QUANG TỰ
Thích chân Pháp
30 Droop Street
Footscray . VIC 3011 AUSTRALIA
Tel. 03-9689-3218

PHÁP ẤN TỰ
Tỳ Kheo Thích Phươc Thắng
140 Agars Road
Balliang East VIC 3340 AUSTRALIA
Tel. (04) 1182-8066

CHÙA THIỆN ÐỨC
Trụ Tri Thích Tịnh Minh
123 Craigiclea Ave.
St Albans VIC 3021 AUSTRALIA
Tel. (03) 98640539

PHÁP QUANG TEMPLE
Thượng Tọa Thích Nhựt Tân
12 Freeman Rd.
Durrack. QLD 4077 AUSTRALIA
Tel. (07) 3372-1 1 1 3 Fax (07) 3372-9988

CHÙA LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Lựu
89 Rowe Tce
Darra. QLD 4076 AUSTRALIA
Tel. (07) 3875'4268

TU VIỆN PHẬT ÐÀ
36 Deodar St.
Inala, QLD 4077 AUSTRALIA
Tel. (617) 3372 3818
Fax. (617) 3879 0886

CHÙA QUAN ÂM
B Higgs St.
Breskfast Creek. QLD 4010 AUSTRALIA
Tel. (07) 3262-5588

QUAN THẾ ÂM NI TỰ
Ns Thích Nữ Chơn Ðạo
Thích Nữ Phước Trí
126-128 Nollamarra Ave.
Nollamarra. WA 6062 AUSTRALIA
Tel. (08) 9849'8887 Fax (08) 9349-8394

CHÙA PHỔ QUANG
Th ượng Tọa Thích Phước Nhơn
94 Evandale Rd.
Marangaroo. WA 6064 AUSTRALIA
Tel. 08-9343-3230 Fax 08-9343-1446

PHÁP ÂM CENTRE
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Thiền
Lot D Angle Vale Rd.
Hilller. SA 51 16 AUSTRALIA
Tel. (08) 8447'8477 Fax (08) 8240'1758

PHÁP HOA TEMPLE
Hòa Thượng Thích Như Huệ
20 Butler Ave.
Pennington.SA 5013 AUSTRALIA
Tel. (08) 8447'8477 Fax (08) 8240-1758

VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION
Ven. Thích Quảng Ba
c/o Nguyen Thanh Buu
P.O.Box 43162
Casurina.NT 0811
Tel. (08) 8827-0588 AUSTRALIA

VẠN HẠNH MONASTEREY
Ven. Thích Quảng Ba
32 Archibsld St.
Lyneham, ACT 2602 AUSTRALIA
Tel. (O2) 6257-661 7 Fax (02) 6257-7733

CHÙA VĨNH NGHIÊM ÚC CHÂU
Tru tri: Thượng Tọa Thích Viên Chơn
177 John Street
Cabramtta NSW 2166
Australia.
Tel & Fax: (02) 9723 3383.

JAPAN - NHẬT BẢN


HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
TT. Thích Chơn Lê
Shirataki Fudo Son, Negishi-Cho 3-156 Naka-Ku
Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken 231, Japan
Tel. & Fax 045-624-0680
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
TT. Thích Minh Tuyền
POBox. 1467
Tokyo Japan
Tel. (3) 3933-2196


TAIWAN- ÐÀI LOAN


GIẢNG ÐƯỜNG LINH SƠN
Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh
7Fl.21. Sec. 1 Chung-Shiao West Rd.
Tapei, Taiwan 10012 ROC
Tel. (2) 381-4434/361-3015/361-3016
Fax. (2) 314-1049
THIỀN LÂM LINH SƠN
HT. Thích Tịnh Hạnh
I5F-2, 575, Chin-Hwa Rd.
Taichung, Taiwan 404 ROC
Tel. (4) 230-3871/230-3872
Fax. (4) 237-9667

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC
HT. Thích Tịnh Hạnh
Chinese Buddhist College
109 Ta Ch'i Chien, Lin 6
Yung-ting Ts'un, Shih-ting Hsiang
Tapei, Taiwan ROC
Tel. (2) 26632179/2663-2532 Fax. (2) 2663-2112/ 2663-3384
Ðiện thoại riêng của HT. (2) 2663-2992


INDIA - ẤN ÐỘ


--------------------------------------------------------------------------------

CHÙA LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Thuận
PO. Box Kushinagar Dist,
U.P India
Tel./Fax: 0091-5564-71019
VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ
TT. Thích Huyền Diệu
P.O. Bouddha Gaya
Gaya Dist., Bihar, India
Tel. 011-977-71-29478

TRUNG TÂM TU HỌC VIÊN GIÁC
Tỳ Kheo Thích Hạnh Nguyện/ Hạnh Tấn
PO. Box 14 Bodhgaya
Pin 824 231 Dist. Gaya India
Tel.: 631-400249/631-400 252
Fax: 631-400 248
E-mail thnguyen@vsnl.com hanhtan@yahơo.com


NEPAL

VIETNAM PHẬT QUỐC TỰ LÂM TỲ NI
TT. Thích Huyền Diệu
P.O. Box 4 Sid dartha Nagar
Lumbini Zone, Nepal
Tel. 011-00977-71-19478
LINH SƠN BUDDHIST TEMPLE
Rev. Thích Linh Quang
Lumbini Zone, Dist Rupandehi 32904
Lumbini, Nepal
Tel./Fa. 00977-71-80198

Nguồn: www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 02-22-2007 , 11:59 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
CHINA - TRUNG QUỐC


LINH SƠN THIÊN CÁC TỰ
Mrs. Diệu Huyền Jacquelin Ly
Shis-Niu Tseng, Mau-Tang Chin PO Nin Huen
Kuang-Tung Hsan Pro., China
Tel. 394-300/394-4011 Fax. 0018-8764/922-1395


ÂU CHÂU - PHI CHÂU

AFRICA - PHI CHÂU
ASSOCIATION BOUDDHIQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
c/o Ðặng Hiếu
17 Rue Gambetta
1ere Vallée du Tir
Noumea, AFRICA

HỘI PHẬT GIÁO
08 BP 1302 Abidan,
Cote d'Ivoire, Afrique

RUSSIA - NGA SÔ

The Buddhist Association of Grass Hut in Moscow
HỘI PHẬT GIÁO THẢO ÐƯỜNG
Hội Trưởng: Mrs. Malkhanova Inna
Thiện Xuân/ Thiện Mẫn
Leninsky Prospekt 144-4-8
117526 - Moscow, RUSSIA
Tel./Fax. 7 (095) 434-01-13

FRANCE - PHÁP QUỐC

THIỀN VIỆN MINH ÐĂNG QUANG
Thượng Tọa Thích Giác huệ
6 Route de Noisiel
77200 Torcy, FRANCE
Tel/Fax: (1) 60.05.29.78
PT. (6) 86.04.65.52

CHÙA LINH SƠN
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
9 Ave Jean Jaurès
94340 Joinville le Point, FRANCE
Tele. 48 83 75 47, 48 97 04 37. Fax 48 83 77 59

CHÙA QUAN ÂM
Ni Sư Thích Nữ Diệu Minh
20 Rue des Frères Petit
94500 Champigny sur Mame, FRANCE
Te. 48 86 66 68

CHÙA KHÁNH ANH
Thượng Tọa Thích Minh Tâm
14 Ave Henri Babusse
92220 Bagneaux, Paris, FRANCE
Tel. 46 55 84 44 Fax. 47 35 59 08

CHÙA PHÁP HOA
Hòa Thượng Thích Thiền Ðịnh
3 Rue de la Pagode Vallon des Tuves
13015 Marseille, FRANCE
Tel. (491) 65 59 49

CHÙA TỊNH TÂM
Thượng Tọa Thích Thích Phước Toàn
2 Rue des Bois BP 24
93130 Sèvres, FRANCE
Tel. 45 07 10 97

CHÙA HỒNG LIÊN
Ni Sư Thích Nữ Chân Mỹ
13 Rue Henri Giraud
83600 Fréjus, FRANCE
Tel. 49453 25 29

CHÙA TỪ QUANG
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
32 Rue Dr. Ménard
06000 Nice, FRANCE
Tel. 493 81 48 57

PHỔ ÐÀ NI TỰ
Ni Sư Thích Nữ Như Tuấn
226 Chemin de St Antoine St Joseph
13015 Marseille, FRANCE
Tel. 491 51 50 81

CHÙA KỲ VIÊN
52 Rue Plrre Sémard
93150 Blane Mesnil, FRANCE
Tel. 4865 57 68

CHÙA HOA NGHIÊM
Hòa Thượng Thích Trung Quán
20 Rue J.J. Rousseau
94290 Villeneuve le Roi, FRANCE
Tel. 45 97 17 03

CHÙA PHÁP VƯƠNG
1 Allé de la Pagode
03210 Noyan, FRANCE
Tel. 70 47 29 37

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BÁT NHÃ
Thượng Tọa Thích Phước Toàn
CAPIBAT .M1
47110 Ste Livrade, FRANCE
Tel. 53 01 02 10

CHÙA SIÊU NHỰT NGUYỆT QUANG MINH
Thượng Tọa Thích Minh Ðức
15 Rue Claude Dehussy
47300 Villeneuve sur Lot, FRANCE
Tel. 53 70 27 86

CHÙA PHƯỚC BÌNH
Thượng Tọa Thích Minh Ðức
Lieu-dit La Gardette
Route National 10
33310 Lormont, FRANCE
Tel. 556 06 66 55

CHÙA THIỆN MINH
Thượng Tọa thích Tánh Thiện
51 Rue de Guzieu
69110 Saint Roy-Les-Lyon, FRANCE
Tel. 478 59 71 47

CHÙA PHẬT BẢO
Thượng Tọa Thích Minh Ðức
3 Rue de Broca
91600 Sanigny Sur Orge, FRANCE

CHÙA HOA NGHIÊM
Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
7 Route de Clémencieres
38000 Grenoble, FRANCE
Tel. 76 46 56 15

LÀNG MAI
Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Meyrac Loubes Bemac
47120 Duras, FRANCE
Tel. 33 0 53 94 75 40 Fax 53 94 75 90

HỘI VĂN HÓA PHẬT GIÁO - CHÙA VẠN HẠNH
Ven. Thích Nguyên Lộc
3 Rue Souvenir Francais
44800 Sait Herblain, FRANCE
Tel. 02 40 85 04 59 MOB: 06 09 70 66 55

CHÙA LIÊN HOA
Ni Cô Thích Nữ Tịnh Hiền
6 Rue Comnianduta RarChaud
33140 Villenave d'ormon, FRANCE
Tel. 556 75 93 34

LINH SƠN BUDDHIST ASSOCIATION
Mr. Huỳnh Văn Long
9 Bld. des Francais, Libres
29200 Brest, FRANCE
Tel. (16) 9844-4454

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Anh
1 Cour Bailla
51100 Reims, FRANCE
Tel. (26) 057-447

THIỀN ÐƯỜNG SAKYA
Mr. Lý Trương
89340 Monthéon, FRANCE
Tel. (16) 8 696 1944

CHÙA LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Lạc
65 Route de Tourmefeuille
31270 Cugnaux, Toulouse, FRANCE
Tel. 561 92 78 08

TÙNG LÂM LINH SƠN
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hameau Des Bosnages Rancon
87290 Chateauponsac, FRANCE
Tel. (16) 5560-2272 & (16) 5560-2160

CHÙA LINH SƠN
Sư Cô Thích Nữ Trí Minh
146 Rue de Beifort
68200 Mulhouse, FRANCE

THÍCH CA THIỀN VIỆN
Tu Nữ Diệu Tịnh
Montbeon 89340
Sait-Agnan, FRANCE
Tel. (16) 8696-1944 fAX: 69-53099 (16) 8696-63.32

CHÙA TỊNH ÐỘ HOA NGHIÊM
Route de Clémenciere
3800 Grenoble, FRANCE
Tel. 476 46 56 15

CHÙA PHẬT QUANG
163 B. Route Montier
26000 Valence, FRANCE
Tel. 75 65 54 46

TỊNH ÐỘ ÐẠO TRÀNG
6 Rue des Martinets
94270 Kremlin Boitre, FRANCE
Tel. 146 71 35 15

CHÙA KIM QUANG
Thích Minh Ðịnh
8 B Rue Fontaine
93000 Bobigny, FRANCE
Tel. 48 50 98 66

CHÙA NHÂN VƯƠNG
Tỳ Kheo Thích Viên Mãn
29-31 Rue Condorcet
16000 Troyes, FRANCE
Tel. 03 25 76 19 35

CHÙA VẠN HẠNH
Ven. Thích Nguyên Lộc
03 Rue du Souvenir Francaise
44800 Saint Herbain FRANCE
Tel. 02 485 0459

THIỀN ÐƯỜNG THƯỜNG LẠC
Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhân
63 Ave. Ruget de L'isle
94400 Vietry Sur Seine FRANCE
Tel. 01 47 18 68 20

TỊNH XÁ NGỌC ĐIỂM
Thầy Thích Giác Hụê trụ trì,
6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
Web site http://txngocdiemfrance.free.fr


SWEEDEN - THỤY ÐIỂN

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÚC LÂM
Ven. Thích Tâm Huệ
Eriksfalsg
21432 Malmo, SWEEDEN
Tel. (40) 926-963

ÐAI BI QUAN THẾ ÂM
Janvag sgatan
16-26734 Bjuv, SWEEDEN
Tel. (42) 8 3995 & (42) 8-2541

CHÙA PHẬT QUANG
Ven. Thích Tịnh Phước
Hjällbo 417, Angered
Gothenburg, Sweden
Tel: 031-435408
E-mail: thichtinhphuoc@yahoo.se


SUISSE - THỤY SĨ

TỊNH THẤT LIÊN THÀNH
Thích Nữ Thành Liên - Huỳnh Cẩm Loan
18 Rue Du Bugnond 6.m
100 Lausanne, SUISSE
Tel. 021-311-1840

CHÙA LINH PHONG
Sư Cô Thích Nữ Trí Hạnh
24 Chemin des Vignes
1024 Ecublems, SWITZELAND
Tel. (201) 691-2104

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TRÍ THỦ
Ven. Thích Quảng Hiền
Schulhausstk 28
3ò Zollikoten, SWITZELAND
Tel. (31) 911-9466

CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA
Moosstrasse 15,
6003 Lucem SWITZELAND
Tel. (41) 210-4204

CHƠN MINH TỊNH XÁ
Diệu Duyên Lương Thanh Thủy
Rosenheim Strasse 9, St.
Gallen 9008 SWITZELAND
Tel. (71) 25 95 69

CHUA PHAT TO THICH CA
Ven.Thích Hạnh Thức
Erlenstrasse 36
6020 Emmenbrueke/ Luzern
Schweiz/Suisse/Switzerland
Tel : 041 281 32 52
Fax: 041 280 94 43
Email: cpttc@tiscali.ch


ENGLAND - ANH QUỐC

CHÙA LINH SƠN
Ðại Ðức Thích Trí Như
76 Beulah Hill, Upper Norwơd
Crystal Palace, London SE 19 3EW
ENGLAND
Tel. (181) 771-5933/ Fax (181) 771-5484

HỘI TƯƠNG TẾ PHẬT GIÁO
Giác Quang
12 Radegund Rd
Cambridge, CB13RL, ENGLAND

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG TỪ ÐÀM
Ðại Ðức Thích Phước Huệ
127 Holly Road
Handsworth, Birmingham B20.2BY, ENGLAND
Tel. (021) 551-8614

QUAN ÂM NI TỰ
Sư Cô Thích Nữ Tịnh Liên
8 Fenn St.
Hackney, London E9 6JN, ENGLAND

LINH SƠN PHẬT ÐƯỜNG
Sư Cô Thích Nữ Trí phương
11 Emine Road
Tohenham London N 15, ENGLAND


IRRELAND - ÁI NHĨ LAN

CHÙA LONG VÂN
Ni Sư Thích Nữ Thanh Hà
23 Kilcronan Court
Clondalkin Dublin 22 IRELAND
Tel. (1) 457-7020

BELGIUM - BELGIQUE - BỈ QUỐC

CHÙA HOA NGHIÊM
157 Rue Anderlecht
1000 Bruxelle, Belgium-Belgique
Tel. (2) 511-0524

CHÙA TUỆ GIÁC
2-4 Rue de l'Espoir
4030 Liège, Belgium-Belgique
Tel. (4) 143-3739/(4) 142 66 74

CHÙA LINH SƠN
88 Rue de la Victorie
1060 Bruxelles, Belgium-Belgique
Tel. (2) 511 05 24

CHÙA THIỆN LONG
Ni Sư Thích Nữ Thanh Hà
6 Rue Saint Nicolas
4000 Liege Belgium
Tel. (40 25429 92

GERMANY - ÐỨC


CHÙA PHẬT BẢO
Sư Cô Thích Nữ Diệu Hạnh
Emil Zeiss St. 8
4924 Bartrup Germany
Tel. 05-263/3601

CHÙA PHẬT HUỆ
Đại Đức Thích Thiện Sơn
Hanauer Landstr. 443
60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 40807670
Fax: 069 40807673
http://www.phathue.de

BẢO QUANG LINH TỰ
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm
Schiffbeker Weg 177
2000 Hamburg - 74, Germany
Tel. (40) 7367 2262 fAX. (40) 7367-2263

QUÁN THẾ ÂM NI TỰ
Sư Cô Thích Nữ Diệu Ân
Ottostr 79
5100 Aachen 1, Germany
Tel. (024) 541275

CHÙA THIỆN HÒA
Thượng Tọa Thích Minh Phú
Dahlener Str. 617
4050 Monchenladbach 2, Germany
Tel. 02166/340637 (Rheydt)

CHÙA LINH THỨU
Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước
Pinneberge WEG 14
13581 Berlin Spandau, Germany
Tel: (30) 3671-1287 Fax: (30) 3671-1289

CHÙA VIÊN GIÁC
Thượng Tọa Thích Như Ðiển
Karlsruher Str. 6
30519 Hannover, W. Germany
Tel. 0511.879630 Fax: 0511.870963

NORWAY - NA-UY

CHÙA KHUÔNG VIỆT
Ven. Thích Trí Minh
Blystadvn2
2006 Lovenstad, Norway
Tel. 6797-3033 Fax 6797-1905

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - TRODHEIM
Mr. Trần Văn Ðức
Rostengrenda 215
7075 Tiller, Norway
Tel. (7) 38-79-05

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - BERGEN
c/o Mr. Nguyễn Văn Thung
Olsvikasen 29
5079 Lođdefijord, Norway
Tel. (5) 24-64-39 & (5) 93-04-39

CHI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM DRAMEN
c/o M. Nguyễn Văn Này
Bl Aklokkeveine 6
3050 Mjon Dalen, Norway

CHI HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM KRISTIANSAND
c/o Mr. Võ Văn Ðiều
Ravnas VA 464
4700 Vennesla, Norway
Te. 98 15 87 17

DENMARK - ÐAN MACH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT DENMARK
CHÙA LIỄU QUÁN
Thượng Tọa Thích Quảng Bình
Langagervej 54
2500 Valby - Copenhagen, Danmark
Tel./Fax. (43) 520 812

CHI HỘI PHẬT GIÁO ARHUS
CHÙA QUẢNG HƯƠNG
Quảng Tâm Nguyễn Chân
Havkarvej 88
8381 Mundelstrup, Denmark
Tel. (86) 24.57.44

CHI HỘI PHẬT GIÁO HJORRING
Chùa Giác Hải
Thượng Tọa Thích Quảng Bình
GL - Hirtshalsej 13 Vidstrup
DK 9800 Hijorring, Denmark
Tel. (22) 379.272

CHI HỘI PHẬT GIÁO ESBJERG
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG QUANG MINH
c/o Nguyễn Chánh Quảng Tường
Ujvej 30-1-TH
6700 Esbjerb, Denmark
Tel. (75) 15.64.62

CHI HỘI PHẬT GIÁO ALBORG
NIỆM PHẬT ÐƯỜNG AN LẠC
c/o Nguyễn Ðức, Nguyễn Ðiều
Skelvej 75-F
DK 9000 Alborg, Denmark
Tel. (98) 790.627

CHI HỘI PHẬT GIÁO ODENSE
Chùa Vạn Hạnh
Killerupgade 5
DK 5200 Odense O, Denmark
Tel. (66) 155.796

LINH THỨU NI TỰ KBH
Thích Nữ Như Hiếu
Frederiksundsvej Hagen Denmark
Te. (93) 199.594

NETHERLAND - HÒA LAN

Chùa Vạn Hạnh
TT. Thích Minh Giác
Miđđen Weg 65
1394 AD. Nederhorst den Berg, Holland
Tel. 011-31-2945-4393


FINLAND - PHẦN LAN

HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM - PHẦN LAN
Ðại Ðức Thích Thông Biện
Laajakorvenkj 8 E 32
01620 Vantaa 62, Finland
Tel. (358) 878-1441

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 02-22-2007 , 12:00 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
DANH MỤC TỰ VIỆN, TỊNH XÁ,TỊNH THẤT, NIỆM PHẬT ĐƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

01. Quận 1
02. Quận 2
03. Quận 3
04. Quận 4
05. Quận 5
06. Quận 6
07. Quận 7
08. Quận 8
09. Quận 9
10. Quận 10
11. Quận 11
12. Quận 12
13. Quận Bình Thạnh
14. Quận Gò Vấp
15. Quận Phú Nhuận
16. Quận Tân Bình
17. Quận Thủ Đức
18. Quận Bình Chánh
19. Quận Cần Giờ
20. Quận Củ Chi
21. Quận Hốc Môn
22. Quận Nhà Bè
NHA TRANG - KHÁNH HOÀ

Thành Phố Nha Trang

Niệm Phật đường A Dục Vương
Đường Mạc Đỉnh Chi
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa An Dưỡng
TT. Thích Tâm Trí
Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 890 228

Chùa An Tường
Sư Cô Thích Nữ Minh Liễu
Tổ 32, Khóm. Trương Phúc, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 832 179

Chùa Bà Thiên Hậu Hải Nam
Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
ĐT: 824462

Chùa Bửu Phước
T 12, Phương Mai, V. Phước,TP Nha Trang
ĐT: 832591
Chùa Cấp Cô Độc
32 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang
ĐT: 814263

Chùa Chánh Quang
40 Hùng Vương-nối dài, TP Nha Trang
ĐT: 811855

Chùa Chí Lý
T4 Nguyễn Khuyến-Tây Nam, TP Nha Trang
ĐT: 833177

Chùa Diệu Pháp
32/4C, Quang Trung, TP Nha Trang
ĐT: 823414

Chùa Diệu Quang
38B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Đông Phước
20/7, Đông Phước, TP Nha Trang
ĐT: 882321

Chùa Hải Quang
Đèo Rù Rì, TP Nha Trang
ĐT: 832288

Chùa Hải Ấn
T8 Tháp Bà,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 832443

Chùa Hải Ấn
T40 Sơn Thủy ,Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 833101

Chùa Hải Ðức
Tỳ Kheo Thích Minh Châu
51 Hải Ðức, P. Phương Sơn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Hoa Quang
T2 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang
ĐT: 890680

Chùa Hội Phước (Chùa Cát)
TT. Thích Quảng Thiện
153/2 Hoàng Văn Thụ, P. Phương Sài
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827402-814383

Chùa Hưng Sơn Tự
T27 Trường Phúc, Vĩnh Phước, TP Nha Trang
ĐT: 835092

Chùa Kim Long
T2 Vĩnh Điềm,Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813589

Chùa Kim Quang
17 Đường Mê Linh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 511098

Chùa Kim Sơn
27T1A Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839088

Chùa Kim Sơn
TT. Thích Nguyên Minh
Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891120

Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
TT. Thích Trí Viên
132 Ðường Sinh Trung.
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 827197 - 817070
Email: kyvientrungnghia@yahoo.com
Website: www.chuakyvien.com

Chùa Kỳ Viên
104/5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 590881

Chùa Lâm Tỳ Ni
Hòn Rớ, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa


Chùa Liên Hoa
08 Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 572412

Chùa Linh Phong
02 Hải Đức
Phương Sơn, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829359

Chùa Linh Sơn
75 Trần Phú, VĩnhNguyên
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT:058.590486

Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo
HT. Thích Như Ý
Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc
TP Nha Trang, Khánh Hòa
ÐT: (58) 891 159

Chùa Linh Thứu
17 Ðường Ngô Gia Tự
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512159

Chùa Long Quang
HT. Thích Minh Tân
T8 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890004-890569

Chùa Long Quang
Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 836506

Chùa Long Sơn
20 Ðường 23 Tháng 10
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 827239-812408-814629-816919-814866

Chùa Long Thọ
Phú Trung, Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890546

Chùa Lộc Thọ
Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891147

Chùa Nam Hải Quan Âm
T3 Cát Lợi. Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839795

Chùa Nghĩa Hòa
Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890218

Chùa Nghĩa Minh
Hoàng Diệu
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 881424

Chùa Nghĩa Phương
02 Lý Thánh Tôn
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 821279

Chùa Nghĩa Quang
16 Bến Cá
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828887

Tịnh Xá Ngọc Tòng
Xã Vinh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Trang
Phường Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tịnh Xá Ngọc Pháp
Đường Hiền Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Chùa Ngọc Sơn
Cát Lợi, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839302


Chùa Oai Linh
Sơn Phước, Vĩnh Thọ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 837954

Chùa Pháp Tánh
Sơn Thủy, Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832462

Chùa Phổ Minh
23T9 Võ Tánh, Vĩnh Lương
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 839337

Chùa Phổ Tế
17 T 14 Lư Cấm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812650

Chùa Phước Điền
34 Hải Đức
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 813959

Chùa Phước Huệ
Đồng Đế, Đông Bắc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 832010

Chùa Phước Thiện
T9, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 890002

Chùa Phước Triều
T2, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 811597

Chùa Phước Trung
Phước Trung 2, Phước Đồng
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 710314

Chùa Quang Thánh
Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 815523

Chùa Sắc Tứ Liên Hoa
HT. Thích Như Minh
Xuân Lạc Vĩnh Ngọc
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891193

Chùa Thiên Hòa
56A Yersin
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 826976

Chùa Thiên Phú
Tỳ Kheo Thích Chơn Kiến
T9, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 890257-890340

Chùa Thiền Lâm
248 T15 Đoàn Kết
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 823663


Chùa Tịnh Đức
294/1 Thống Nhất
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 812384

Chùa Tịnh Quang
264 đường 2/4-Hà Ra
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 828787

Chùa Từ Thiện
Võ Cang, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 891359

Chùa Từ Tôn
Hòn Đỏ
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa


Chùa Từ Vân
Số 9 Đường Trần Nhật Duật
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 512738

Tịnh Thất Viên Thông
Số 9 Tổ 1, Khu Tháp Bà, P.Vĩnh Phước
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ÐT: (58) 833 081

Chùa Vạn Đức
26 Hà Thanh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 829726

Chùa Vạn Đức
Võ Dõng, Vĩnh TrungTP. NhaTrang
Tin Khnh Hòa
ĐT: 891691

Chùa Vạn Thạnh
Ni Sư Thích Nữ Như Trí
75 Nguyễn Thái Học
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 825333

Chùa Vĩnh Thọ
T8 Võ Cạnh, Vĩnh Trung
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 892330


DIÊN KHÁNH

Chùa Bửu Long
Đ4, thôn Sơn Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 784025

Chùa Diên Thọ
TK Thích Chơn Thành
Thị trấn Diên Khánh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: (058) 851 560

Chùa Hàng Thuận
T 10 thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745403

Chùa Hoa Tiên
T 4, khóm Phan Bội Châu
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 850637

Chùa Kim Liên Bửu Tự
Đ3, T Đông Dinh,
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851135

Chùa Linh Nghĩa
Thôn Phú Khánh Trung
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851574

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn
Đại Đức Thích Tâm Niệm
Đ5, thôn Khánh Thành
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 740025

Chùa Minh Đức
T 7, thôn Cư Thạnh
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 745667

Chùa Phước Điền
Đ2, thôn Tây 1
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 774727

Chùa Phước Long
Đ2, Thôn Trung Nam
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 852687

Chùa Thanh Quang
Đ5, Thôn Võ Kiện
H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa
ĐT: 851010

Chùa Thiên Lộc
HT. Thích Như Pháp
Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An,
huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.


NINH HÒA

Chùa An Lạc
Thôn Sơn Lộc
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
ĐT: 621025

Chùa Bảo Long
Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Linh Quang
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Bảo Phong
Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Khánh Long
Thôn Mỹ Thuận
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
ĐT: 846930

Chùa Phật Giáo Ninh Hoà
239 Trần Quí Cáp, Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Thiên Bửu
Thôn Ðiền Tịnh, Xã Ninh Phụng
H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Chùa Thiên Bửu (hạ)
Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình,
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa,

VẠN NINH

Chùa Giác Hải
Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng
H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

Tổ Ðình Linh Sơn Vạn Giã
Thôn Hiền Lương, Xã Vạn Lương
H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa
Website: www.todinhlinhson.com

CAM RANH

Chùa Hòa Thành
Thôn Tân Lập,
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 859787

Chùa Long Định
Thôn Lập Định,
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 863411

Chùa Từ Vân
Đường 3 tháng Tư
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 950489

Chùa Khánh Phước
Khánh Hòa Do 2
H. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
ĐT: 857099

ÐÀ NẲNG
CHÙA TAM BẢO
323 Phan Chu Trinh,
P. Bình Thành,
TP. Ðà Nẳng.
ÐT: 0511. 879.629
Trụ Trì : TT. PHÁP CAO

HUẾ
1) CHÙA TĂNG QUANG
1/1 Nguyễn Chí Thanh, P. Phú Hiệp,
TP. Huế
ÐT: 054. 531.091
Trụ Trì : TT. ÐỊNH LỰC

2) CHÙA HUYỀN KHÔNG
Thôn Nhâm Biểu, Hương Hộ, Hương Trà,
TP. Huế
ÐT : 054. 829.266
Trụ Trì: TT. PHÁP TÔNG

3) CHÙA THIỀN LÂM
Thượng 2, Xã Thủy Xuân, Hương Thủy,
TP. Huế
ÐT: 054. 836.081
Trụ Trì: HT. HỘ NHẪN

BÌNH ÐỊNH
CHÙA PHƯỚC QUANG
Thôn Vạn Quang, Phước Quang, Tuy Phước,
Tỉnh Bình Ðịnh
ÐT:
Trụ Trì:

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
THIỀN VIỆN CHÂN KHÔNG
Trụ trì: Thượng tọa Thích Phước Hảo.
Ðịa chỉ: Núi lớn - Vũng tàu
Số điện thoại: (064) 854223

THIỀN VIỆN HUỆ CHIẾU
Thành lập tháng 4 năm 1979
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ THUẦN TRÍ
Địa chỉ:xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Có khoảng 70 Ni chúng đang tu học
Ðiện thoại: (064) 876778

THIỀN VIỆN PHỔ CHIẾU
Thành lập tháng 6 năm 1982
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÁNH
Địa chỉ: Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ni chúng có khoãng 60 vị
Ðiện thoại: (064) 876751

THIỀN VIỆN TỊCH CHIẾU
Thành lập tháng 7 năm 1987
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ HẠNH THANH
Địa chỉ: số 8 Ô 4 Hải Ðiền 3, Long Hải - Long Ðất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ni chúng có khoảng 15 vị
Ðiện thoại: (064) 868922

1) CHÙA THIỀN LÂM (THÍCH CA PHẬT ÐÀI)
4/7 Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ÐT: 064. 834.418
Trụ Trì: HT. KIM MINH

2) CHÙA BỒ ÐỀ (Vũng Tàu)
25 Vi Ba, P. 1, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ÐT: 090. 645.916 - 090. 870.371
Trụ Trì : ÐÐ. CHÁNH MINH

3) TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
72 Vi Ba, P.1, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ÐT:
Trụ Trì : ÐÐ. THẮNG PHƯỚC

4) CHÙA PHƯỚC HẢI (Vũng Tàu)
38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. 2, TP. Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ÐT: 064. 854.664
Trụ Trì : ÐÐ. MINH HẠNH

5) CHÙA HỘ PHÁP
45/4C Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ÐT: 064. 832.575 - 091. 700.688
Trụ Trì: TT. GIÁC TRÍ

6) THIỀN ÐƯỜNG PHẬT QUANG
KP5, P. Phước Hưng, TX. Bà Rịa,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ÐT: 064. 827.138 - 091. 700.688
Trụ Trì: HT. BỬU HẠNH

ÐỒNG NAI
THIỀN VIỆN ĐẠO HUỆ
Địa chỉ: Long Thành - Đồng Nai.

THIỀN VIỆN HƯƠNG HẢI
Trụ trì: Ni Sư Thích Nữ Thuần Giác
Ðịa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Số điện thoại: (061) 841167

THIỀN VIỆN LIỄU ĐỨC
Thành lập năm 1982
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐẠO
Địa chỉ: ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ni chúng có khoảng 45 vị
Ðiện thoại: (061) 841382

THIỀN VIỆN LINH CHIẾU
Thành lập tháng 2 năm 1980
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ HẠNH
Địa chỉ: xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.
Ni chúng có khoảng 120 vị
Ðiện thoại: (061) 841070

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
Trụ trì: TT Thích Nhật Quang.
Địa chỉ: thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: (061) 841071 - Fax: 84. 61. 841071

THIỀN VIỆN TUỆ THÔNG
Địa chỉ: Long Thành - Đồng Nai.

THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU
Ðược thành lập tháng 4 năm 1975
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐỨC
Địa chỉ: xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: (061) 841699

1) CHÙA BỬU ÐỨC
C-61A, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 843.320 - 090. 856.825
Trụ Trì : TT. GIÁC CHÁNH

2) CHÙA LINH PHÚ
Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sổ, H. Tân Phú,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 858.101
Trụ Trì : ÐÐ. PHÁP CĂN

3) CHÙA THIỀN QUANG 1
Ấp 8, Xa Bình Sơn, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.027
Trụ Trì : TT. THIỆN PHÁP

4) CHÙA THIỀN QUANG 2
502-BCC Ấp 3, Xã An Phươc, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.366
Trụ Trì : ÐÐ. CHÍ TÂM

5) CHÙA CỒ ÐÀM
227A Ấp 8, Xã An Phước, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 090. 856.857 - 090. 608.823
Trụ Trì: ÐÐ. CHƠN THIỆN

6) CHÙA NGỌC ÐẠT
Ấp Ðông, Xã Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 831.630
Trụ Trì : ÐÐ. TRÍ ÐỨC

7) CHÙA PHƯỚC HỘ
Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT:
Trụ Trì : ÐÐ. MINH HUỆ

8) CHÙA TAM PHƯỚC
Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước, H. Long Thành
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 511.590 - 090. 856.854
Trụ Trì : ÐÐ. CHÁNH ÐỊNH

9) THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN
Ấp Tân Cảng, Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 091. 940.683 - 091. 629.860
Trụ Trì : TT. BỬU CHÁNH

10) CHÙA Y SƠN
Ấp Tân Cảng, Phước Tân, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT:
Trụ Trì: ÐÐ. PHƯỚC QUANG

11) CHÙA PHƯỚC HUỆ (Long Thành)
311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.502
Trụ Trì: TT. TÂM HỶ

12) CHÙA QUANG MINH
Ấp 1, Xã Long An, H. Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 845.872
Trụ Trì : ÐÐ. CHÁNH TÂM

13) CHÙA QUANG NGHIÊM
Ấp Ðông, Phước Tân, H. Long Thành
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 832.713 - 090. 880.456
Trụ Trì : ÐÐ. TUỆ QUYỀN

14) CHÙA THÁI HÒA
Km 112, Ấp Hiệp Nhất, H. Ðịnh Quán,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 852.810
Trụ Trì: ÐÐ. PHÁP TẤN

15) CHÙA PHƯỚC HUỆ (Ðịnh Quán)
Km 90, Ấp Cây Xăng, Phù Tức, H. Ðịnh Quán
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 854.598
Trụ Trì : ÐÐ. PHÁP HUYỀN

16) CHÙA TỪ THIỆN
Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1, Xã Túc Trưng, H. Ðịnh Quán,
Tỉnh Ðồng Nai
ÐT: 061. 854.899
Trụ Trì : ÐÐ. PHÁP TĂNG

BÌNH DƯƠNG
1) CHÙA THANH LONG
42/23 Ấp Tân Lập, P. Phú Thọ, Xã Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương
ÐT: 0650. 825.161
Trụ Trì :

2) TỊNH THẤT PHƯỚC MINH
Tinh Bình Dương
Trụ Trì:

3) CHÙA KIM QUANG
Tỉnh Bình Dương
Trụ Trì : ÐÐ. TUỆ PHÁP

BÌNH PHƯỚC
1) CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG
Ấp Phước Ân, Sa Trạch, H. Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
ÐT:
Trụ Trì:

2) TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
Trụ Thơ, KP Phú Bình
Thị Trấn An Lộc, H. Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
ÐT: 0651. 666.653 - 091. 722.183
Trụ Trì : ÐÐ. THIỆN TRÍ

TIỀN GIANG
1) CHÙA PHÁP BẢO
44/448 Lý Thường Kiệt. P. 5, TP. Mỹ Tho
Tỉnh Tiền Giang
ÐT: 073. 878.169
Trụ Trì : HT. PHÁP LẠC

2) CHÙA PHƯỚC HẢI (Tân Hiệp)
Ấp Rẩy, Thị Trấn Tân Hiệp,
Tỉnh Tiền Giang
ÐT: 073. 831.066
Trụ Trì: ÐÐ. CHÁNH THỌ

3) CHÙA ÐÔNG PHƯƠNG
QL 1, Khu 4, H. Cai Lậy
Tỉnh Tiền Giang

Trụ Trì: ÐÐ. PHÁP TÂN (CHÍ THÀNH)

TRÀ VINH
CHÙA BỬU CHÂU
70 Lý Tự Trọng, P4, TX. Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh
Trụ Trì : ÐÐ. NGỌC GIAO

CẦN THƠ
TỊNH THẤT SIÊU LÝ (Thốt Nốt)
Huyện Ô Môn,
Tỉnh Cần Thơ
ÐT:
Trụ Trì: TU NỮ DIỆU DUYÊN

VĨNH LONG
Tịnh Xá Ngọc Hoà
22 Xã Tân Hoà
Thị Xã Vĩnh Long
Trú Trì: TT. Thích Giác Ánh
Điện Thoại: 070-827255

1) CHÙA VIÊN GIÁC
50/4 Trần Phú, P4, TX. Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long
ÐT:
Trụ Trì : TU NỮ THÁNH TRÍ

2) CHÙA SIÊU LÝ (Vĩnh Long)
162/8 Ðường 14-9, P. 5, TX. Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long
ÐT: 070. 823.885
Trụ Trì: TT. GIÁC SƠN

3) CHÙA BỬU QUANG (Vĩnh Long)
Xã Mỹ Thanh Trung, TT. Tam Bình,
Tỉnh Vĩnh Long
ÐT:
Trụ Trì:

KIÊN GIANG
CHÙA THIÊN TRƯỚC (Phật Lớn)
Ðường Phương Thạnh, KP 4,
P. Bình Sang, TX. Hà Tiên,
Tỉnh Kiên Giang
ÐT: 077. 852.993
Trụ Trì : ÐÐ. TRÍ HIỀN

CHÙA PHỔ MINH
toa lac tai goc duong Co Bac va Nguyen van Cu
Thi xa Rach Gia
Tinh Kien Giang

Chùa Quảng Trị
Chùa Sắc Tứ (Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang)
Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.854721
Chùa Đông Hà (Chùa Châu Quang)
Địa chỉ: 31 - Trần Hưng Đạo - Thị xã Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.851440
Chùa Tám Mái (Chùa Tịnh Xá Ngọc Hà)
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - Thị xã Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.856700
Chùa Long An
Địa chỉ: Làng Xuân An - Xã Triệu Thượng - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị
Chùa Long Phước
Địa chỉ: Làng An Nha - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ
Địa chỉ: Chùa Lân - Quảng Ninh.
Thành lập 2002, khánh thành ngày 11-11-Nhâm Ngọ.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM
Viện trưởng: HT. THÍCH THANH TỪ
Quãng chúng Tăng: TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Quãng chúng ni: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TÂM
Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, Tp. Ðà Lạt, Lâm Ðồng
Ðiện thoại: (063) 827565 - 830558

www.*******hoasen.org
maiquytu
Member
Join Date: Jul 2006
Số Điểm: 557
Old 04-05-2008 , 03:31 PM     maiquytu est dconnect  search   Quote  
nam mo a di da phat
alichsu
Junior Member
Join Date: Oct 2014
Số Điểm: 16
Old 10-16-2014 , 05:50 PM     alichsu est dconnect  search   Quote  
bạn sẽ có thân khỏe tâm an khi đọc trang web này, hãy giới thiệu với mọi người :
than-khoe-tam-an.16mb.com/
PaulTax
Junior Member
Join Date: Mar 2017
Số Điểm: 27
Old 03-18-2017 , 07:53 AM     PaulTax est dconnect  search   Quote  
Em thich che Thai ? 55 D?i C?n-HN l?m.No ch? co s?i mau tr?nglam t? b?t nang-em nghi th? &xanh thoi ch? ko co nhi?u mau nhu cac m? noi dau.Co m? nao an ? d?y chua v?y?
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 06-19-2017 , 12:46 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
NR đưa lên

Thân mến

NR
__________________
_____________________

May all living Beings always live happily,
Free from animosity.
May all share in the blessings
Springing from the good I have done...
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum JumpAll times are GMT -7. The time now is 03:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.